Menüü
 
Teavitused

Koduvägivald kui meie aja suur probleem

Viimasel ajal on vägivallaprobleem meie ühiskonnas muutumas üha aktuaalsemaks. Vägivald põhjustab selle ohvritele tõsiseid psühholoogilisi traumasid, lisaks on sellel ka sotsiaalsed, meditsiinilised ja õiguslikud tagajärjed.  
Vägivallast tulenevad rikkumised mõjutavad inimtegevuse kõiki tasandeid: kognitiivset sfääri, isu, und ja põhjustavad püsivaid isiksuse muutusi. Lapsepõlves kogetud vägivald aga jätab jälje kogu järgnevale elule. 

Koduvägivald on olukord, kus üks inimene kontrollib või püüab kontrollida teise pereliikme käitumist ja tundeid. 

Soovitame Soovitame