Koduvägivald kui meie aja suur probleem

Viimasel ajal on vägivallaprobleem meie ühiskonnas muutumas üha aktuaalsemaks. Vägivald põhjustab selle ohvritele tõsiseid psühholoogilisi traumasid, lisaks on sellel ka sotsiaalsed, meditsiinilised ja õiguslikud tagajärjed.  
Vägivallast tulenevad rikkumised mõjutavad inimtegevuse kõiki tasandeid: kognitiivset sfääri, isu, und ja põhjustavad püsivaid isiksuse muutusi. Lapsepõlves kogetud vägivald aga jätab jälje kogu järgnevale elule. 

Koduvägivald on olukord, kus üks inimene kontrollib või püüab kontrollida teise pereliikme käitumist ja tundeid. 

Koduvägivald

See on korduv suureneva sagedusega füüsilise, verbaalse, vaimse ja majandusliku väärkohtlemise tsükkel eesmärgiga kontrollida, hirmutada ning tekitada hirmutunnet. Koduvägivald hõlmab laste väärkohtlemist, abikaasale või suhtepartnerile suunatud vägivalda ja vanemate vägivaldset kohtlemist (näiteks eakate vanemate puhul). 

Koduvägivalla avaldumisviisid ja tunnusjooned: 

  • füüsiline - laksud, löögid, peksmine, relvade kasutamine; 

  • seksuaalne – sund intiimsusele, partnerile ebasoovitvad seksuaalse iseloomuga tegevused; 

  • psühholoogiline - eraldatus välismaailmast, ähvardused, partneri kritiseerimine, teadmatus; 

  • majanduslik - rahaliselt sõltuvale perekonnaliikmele piiratud rahasumma eraldamine ja täielik kontroll selle kasutamise üle, partnerilt pereprobleemide üle otsustamisõiguse äravõtmine, töötamise keeld. 

Vägivalla all kannatanud inimesi iseloomustab madal enesehinnang, vildakas ettekujutus perekonnast ja naiste rollist ühiskonnas, vägivallatseja tegevuse õigustamine, süütunne ning kiusaja vastu tekkinud vihatunde eitamine, veendumus, et vägivallaprobleemi lahendamiseks ei ole võimalik abi saada, usk müüti, et peresisesed vägivaldsed suhted ongi partnerite vaheliste suhete normaalsus. 

Agressorid

Agressorid on teiste suhtes vägivaldsed, olles reeglina lapsepõlves ise vägivalla all kannatanud. Nii vägivallatsejat kui ohvrit iseloomustavad madal enesehinnang, traditsioonilised vaated meeste rollile perekonnas ja ühiskonnas, teiste süüdistamine enda korda saadetud tegudes, vägivalla tajumine suhte normaalse osana, kiire ebamugavustunde tekkimine ja vaimne stress, mis väljenduvad agressiivse käitumise kaudu. 

Vägivallaohvrite psühholoogiline abistamine on küllaltki keeruline, sest kannatanud on raskes psühho-emotsionaalses seisundis, tunnevad häbi ja süüd, eitavad sageli vägivallafakti ning hoiavad juhtunu saladuses (eriti kui see on perekondlik olukord). Neil võib esineda õudustunne, lootusetus ja jõuetus, füüsiline ning vaimne stress, sisemine ebamugavustunne, unehäired, obsessiivsed mälestused ja enesetapumõtted. 

Ohvrite kiireloomuline psühholoogiline abistamine peaks olema suunatud nende vaimse ja füüsilise seisundi stabiliseerimisele ning turvalisuse taastamisele. Oluline on meeles pidada, et kiireloomuline abi ei hõlma sügavaid psühholoogilisi uuringuid, eksperimente jms. 


Esmaabireeglid vägivallaohvrite abistamiseks: 

• Ärge kiirustage kannatanut kallistama, vältige tarbetut kehakontakti. Äärmisel juhul võite võtta tema käe või panna oma käe tema õlale. 

• Ärge otsustage ohvri eest, mida ta praegu vajab (ta peab tundma, et ta pole kaotanud kontrolli tegelikkuse üle). 

• Ärge küsige juhtunu üksikasjade kohta, ärge süüdistage. 

• Näidake, et ohver võib loota teie toetusele. 

• Kui ohver hakkab juhtunust rääkima, siis ärge küsige uuesti üksikute detailide kohta, vaid julgustage teda rääkima sündmusega seotud tunnetest. 

• Vajadusel saate kannatanuga kaasa minna, näiteks kui ta läheb politseisse avaldust esitama või hukkunud sugulasi tuvastama. 

Sarnased

Vaata ka neid

Soovitame
Soovitame Soovitame

Me vastame teile meeleldi

Valige üks ülalolevatest suhtluskanalitest või jäta oma teade Facebooki kaudu

Me vastame teile meeleldi

Valige üks ülalolevatest suhtluskanalitest või jäta oma teade Facebooki kaudu