Seksuaalvägivald ei ole ainult vägistamine või sellega ähvardamine, aga ka näiteks pealesunnitud puudutused. Seksuaalvägivald on ka see, kui keegi hirmutab Sind endaga vahekorda astuma. Teisisõnu, seksuaalvägivald on see, kui keegi teeb Sinuga vastu Su tahtmist midagi seksuaalset.

Igasuguse seksuaalse tegevuse juures on kõige tähtsam nõusolek ning Sul on alati õigus muuta meelt ja öelda ei. Teise poole nõusolekus tuleb veenduda nii esimesel korral kui ka pikas abielus. Seksuaalvägivald on ka see, kui keegi kasutab ära, et olid uimastatud, joobes või magasid.

On müüt, et seksuaalvägivald ähvardab vaid naisi. Seksuaalvägivalla ohvriks võivad sattuda kõik inimesed hoolimata soost või vanusest: lapsed, noored ja täiskasvanud, mehed ja naised, aga ka erineva soo- ja seksuaalidentiteediga inimesed.
     

Ka siis, kui arvad, et oled ise süüdi

Kuhu pöörduda?

Seksuaalvägivalla kriisiabikeskused ehk SAKid asuvad neljas Eesti piirkonnas, suuremate haiglate juures:

 • Lääne-Tallinna Keskhaigla naistekliinikus, Sõle 23, Tallinn.
 • Ida-Viru Keskhaiglas, Ilmajaama 12, Kohtla-Järve.
 • Pärnu Haiglas, Ristiku 1, Pärnu.
 • Tartu Ülikooli Kliinikumis, Puusepa 8, Tartu. Keskused on alati avatud ning abi on tasuta.

Novell 1: Esimene nädalavahetus juunis

Kui oled kogenud seksuaalvägivalda

Palun toimi järgmiselt:

 • Mine kohta, kus Sul on ohutu ja turvaline. Hädaolukorras võid helistada numbrile 112
 • Kui Sul on tõsised vigastused ja vajad kiiret arstiabi, siis helista hädaabinumbril 112
 • Ära pese, ära vaheta riideid
 • Tõendite kogumise huvides on hädavajalik ennast mitte pesta ega riideid vahetada, kuigi selline seesmine vajadus võib tekkida. Abi järele pöördudes võta vahetusriided kaasa. Juhul, kui oled siiski riideid vahetanud, säilita seljas olnud riideid (sh aluspesu) pesemata, soovitavalt paberkotis.

Novell 2: Koige halvem suvi

Kui oled kogenud seksuaalvägivalda

Palun toimi järgmiselt:

 • Mine kohta, kus Sul on ohutu ja turvaline. Hädaolukorras võid helistada numbrile 112
 • Kui Sul on tõsised vigastused ja vajad kiiret arstiabi, siis helista hädaabinumbril 112
 • Ära pese, ära vaheta riideid
 • Tõendite kogumise huvides on hädavajalik ennast mitte pesta ega riideid vahetada, kuigi selline seesmine vajadus võib tekkida. Abi järele pöördudes võta vahetusriided kaasa. Juhul, kui oled siiski riideid vahetanud, säilita seljas olnud riideid (sh aluspesu) pesemata, soovitavalt paberkotis.

Kui oled kogenud seksuaalvägivalda minevikus


Tihti on kogetud seksuaalse väärkohtlemise lood keerulised ja varjatud, kuna väärkohtlejaks võib olla ka pereliige, kes omab ohvri üle väga tugevat kontrolli. Seda suurem roll on kõigil meil, kes saame abivajajaid aidata.

Seksuaalvägivalla teo eest vastutab alati toimepanija. Seksuaalvägivalla ohver ei ole selles ise kuidagi süüdi.

Individuaalse psühholoogilise nõustamise ja teraapia teenus seksuaalvägivalla ohvritele 

Alates 2021. aastast pakume võimalust riikliku rahastuse toel saada sotsiaalkindlustusameti ohvriabi kaudu tasuta individuaalset psühholoogilist nõustamist ja teraapiat seksuaalvägivalla ohvritele (ka minevikus toimunud seksuaalvägivalla korral), kes muul viisil nõustamist ja teraapiat ei ole senini saanud. Psühholoogilise nõustamise ja teraapia saamiseks tuleb pöörduda ohvriabitöötaja poole, kelle kontaktid leiad siit.
      

Abi seksuaalvägivalla korral

Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi on seksuaalvägivalla ohvritele suunatud teenuste raames alates 2019. a rahastanud ja toetanud seksuaalvägivalla ohvrite tugigruppide toimumist ning oleme jätkuvalt seda teenust arendamas. 2021. a veebruari lõpu seisuga on sotsiaalkindlustusamet sõlminud hankelepingud viie teenuseosutajaga, kes viivad läbi tugigruppe seksuaalvägivalda kogenud täisealistele isikutele olenemata sellest, kas seksuaalvägivald on toimunud lapsepõlves, täiskasvanueas või mõlemat.
https://sotsiaalkindlustusamet.ee/et/ohvriabi-ennetustoo/abi-seksuaalvagivalla-korral

Sarnased osalejad

Vaata rohkem

Festivali programm

Tutvu tervisefestivali põnevate esinejate ja nende teemadega.

Mis tegurid mõjutavad meie vaimset tervist ja kuidas parandada enda enesetunnet läbi toitumise – need on vaid mõned teemad, mida saab festivalil kuulata.

Esinejate hulgas on laialt tuntud tervisenõustajaid, hinnatud spetsialiste ja praktikuid.

Nimekiri ei ole aga lõplik, sest programm täieneb pidevalt!

Vaata rohkem

SOOVITAME

Me vastame teile meeleldi

Valige üks ülalolevatest suhtluskanalitest

Me vastame teile meeleldi

Valige üks ülalolevatest suhtluskanalitest

Me vastame teile meeleldi

Valige üks ülalolevatest suhtluskanalitest