Menüü
Teavitused
 • Korraldajad

Kes korraldab rahvakogu?

Tallinna rahvakogu korraldavad Tallinna Strateegiakeskus koostöös DD sihtasutuse Demokraatiakeskusega. Korraldajad juhinduvad omavahelisest heade kavatsuste kokkuleppest, mis on kooskõlas rahvakogude rahvusvaheliste standarditega.

Rahvakogu töörühma kuuluvad:

 • Maiu Lauring, DD Demokraatiakeskus - projektijuht, protsessidisain vastavalt rahvusvahelistele standarditele, maiu@democracy.ee
 • Tuuli Veersalu, Rohepöörde büroo analüütik - Tallinna linna poolne projektijuht
 • Raido Roop, Tallinna linna strateegiadirektor 
 • Liis Vahter, Arengu kavandamise büroo analüütik-strateeg
 • Airi Andresson, Rohepöörde büroo juht
 • Krista Kampus, Rohelise pealinna büroo juht
 • Kaidi Aher, Rohelise pealinna kommunikatsioonijuht
 • Karin Benksohn, Rohelise pealinna büroo ürituste programmijuht

Rahvakogu sisuloome tiimi kuuluvad: 

 • Teele Pehk, DD Demokraatiakeskus - sisuloome disain, rahvusvaheline koostöö
 • Liisa Jõerüüt, Miltton - rahvakogu konsultant, huvirühmade kontaktisik, liisa@democracy.ee
 • Alla Sirotina - rahvakogu liikmete kontaktisik
 • Jevgeni Timoštšuk - rahvakogu päevajuht
 • 10 kogenud arutelujuhti

Rahvusvahelised nõustajad

Rahvakogu disaini, läbiviimise ja mõju hindamise osas teeb korraldustiim koostööd rahvusvaheliste ekspertidega, kes nõustavad korraldusmeeskonda rahvakogu meetodi viimaste arengute ja parimate praktikate osas.  

Nõustajad:

 • Graham Smith,  Knowledge Network on Climate Assemblies juht, Westminsteri ülikooli poliitikaprofessor 
 • Yves Dejaeghere, Federation for Innovation in Democracy, Europe (FIDE) direktor

Korraldaja kontaktid

.