Menüü
Teavitused
No notificaitons yet

Rohelise pealinna rahvakogu

Tänavu 7. oktoobrist 4. novembrini toimub Tallinna esimene rohelise pealinna rahvakogu. Linnavalitsus kutsub linlasi ekspertide ja huvirühmade abil vastama küsimusele „Kuidas siduda Tallinna haljasalad ülelinnaliseks kutsuvaks tervikuks?“

Tallinn on sel aastal Euroopa roheline pealinn ja see annab hea võimaluse mõelda koos, teha sisulisemat koostööd linnaelanike, ettevõtete ja organisatsioonidega ning tõsta teadlikkust loodusest - rohelusest ja kliimamuutustest. Auväärne tiitel innustab linnaorganisatsiooni leidma ja katsetama tõhusamaid kaasamise meetodeid. Rahvakogu on kaasamise formaat, mida Tallinnas ei ole varem läbi viidud ja me soovime saada uut kogemust. 

Rohelise pealinna rahvakogu programm järgib rahvusvaheliselt väljakujunenud ülesehitust. 60-liikmelise rahvakogu jaoks moodustatakse suve lõpus 16-aastastest ja vanematest elanikest esinduslik valim. Oktoobris kokku kutsutavad inimesed saavad vajalikud eelteadmised, et teha kvaliteetseid ja läbimõeldud ettepanekuid, mis esitatakse 4. novembril. Iga vähemalt 80% toetusega ettepanek loetakse rahvakogu poolt vastu võetuks ja antakse üle Tallinna linnavalitsusele.

Rohelise pealinna rahvakogu korraldamist konsulteerib DD sihtasutuse Demokraatiakeskus.

Külastusi
9 869

Korraldaja kontaktid

.