Menüü
Teavitused
Märguanded puuduvad

Rohelise pealinna rahvakogu

Tänavu 7. oktoobrist 4. novembrini toimus Tallinna esimene rohelise pealinna rahvakogu. Linnavalitsus kutsus linlasi ekspertide ja huvirühmade abil vastama küsimusele „Kuidas siduda Tallinna haljasalad ülelinnaliseks kutsuvaks tervikuks?“

4. novembril võttis rahvakogu vastu 39 ettepanekut ja andis need linnale üle. Ettepanekute saab lähemalt tutvuda siin.

Valmis on saanud Tallinna rohelise pealinna rahvakogu ettepanekute raport.

Vaata kokkuvõtvat videot Rahvakogust siit.

Tallinn on sel aastal Euroopa roheline pealinn ja see annab hea võimaluse mõelda koos, teha sisulisemat koostööd linnaelanike, ettevõtete ja organisatsioonidega ning tõsta teadlikkust loodusest - rohelusest ja kliimamuutustest. Auväärne tiitel innustab linnaorganisatsiooni leidma ja katsetama tõhusamaid kaasamise meetodeid. Rahvakogu on kaasamise formaat, mida Tallinnas ei olnud varem läbi viidud ja me soovisime saada uut kogemust. 

Rohelise pealinna rahvakogu programm järgis rahvusvaheliselt väljakujunenud ülesehitust. 60-liikmelise rahvakogu jaoks moodustati suve lõpus 16-aastastest ja vanematest elanikest esinduslik valim. Oktoobris kokku kutsutud inimesed said vajalikud eelteadmised, et teha kvaliteetseid ja läbimõeldud ettepanekuid, mis esitati 4. novembril. Iga vähemalt 80% toetusega ettepanek loeti rahvakogu poolt vastu võetuks ja anti üle Tallinna linnavalitsusele.

Rohelise pealinna rahvakogu korraldamist konsulteeris DD sihtasutuse Demokraatiakeskus.

Külastusi
13 838

Korraldaja kontaktid

.