Menüü
Teavitused

Rohelise pealinna rahvakogu

7. oktoobrist 4. novembrini 2023 toimus Tallinna esimene rohelise pealinna rahvakogu. Linnavalitsus kutsus linlasi ekspertide ja huvirühmade abil vastama küsimusele „Kuidas siduda Tallinna haljasalad ülelinnaliseks kutsuvaks tervikuks?“

4. novembril võttis rahvakogu vastu 39 ettepanekut ja andis need linnale üle. Ettepanekute saab lähemalt tutvuda siin või siin: rahvakogu ettepanekute raport.

Tallinna linn koostas vastused rahvakogu ettepanekutele, mida esitles rahvakogu liikmetele 22. mail 2024. Loe raportit "Tallinna vastused ROHELISE PEALINNA RAHVAKOGU ettepanekutele".

Vaata kokkuvõtvat videot Rahvakogust siit.

Tallinn oli 2023. aastal Euroopa roheline pealinn ja see annab hea võimaluse mõelda koos, teha sisulisemat koostööd linnaelanike, ettevõtete ja organisatsioonidega ning tõsta teadlikkust loodusest - rohelusest ja kliimamuutustest. Auväärne tiitel innustas linnaorganisatsiooni leidma ja katsetama tõhusamaid kaasamise meetodeid. Rahvakogu on kaasamise formaat, mida Tallinnas ei olnud varem läbi viidud ja me soovisime saada uut kogemust. 

Rohelise pealinna rahvakogu programm järgis rahvusvaheliselt väljakujunenud ülesehitust. 60-liikmelise rahvakogu jaoks moodustati suve lõpus 16-aastastest ja vanematest elanikest esinduslik valim. Oktoobris kokku kutsutud inimesed said vajalikud eelteadmised, et teha kvaliteetseid ja läbimõeldud ettepanekuid, mis esitati 4. novembril. Iga vähemalt 80% toetusega ettepanek loeti rahvakogu poolt vastu võetuks ja anti üle Tallinna linnavalitsusele. Linn andis põhjalikud vastused rahvakogu ettepanekutele 2024. aasta mais ja on lubanud rahvakogu ettepanekute elluviimise kohta aru anda vähemalt 2024. aasta lõpuni.

Rohelise pealinna rahvakogu korraldamist konsulteeris DD sihtasutuse Demokraatiakeskus.

Külastusi
15 413

Korraldaja kontaktid

.