Menüü
Teavitused
  • Programm

Programm

Rahvakogu eesmärk on teha kvaliteetseid ja läbimõeldud otsuseid. Selle tagamiseks järgib rohelise pealinna rahvakogu programm rahvusvaheliselt väljakujunenud ülesehitust ja eeskirja.

Esimesel nädalavahetusel saavad osalejad ekspertidelt ja huvirühmade esindajatelt rahvakogu katusküsimusega seotud teemadel võimalikult mitmekesised ja tasakaalustatud teadmised, et tekiks kindlustunne ja julgus ettepanekute sõnastamiseks. Teisel nädalavahetusel toimuvad rühmaarutelud, millega luuakse pinnas oluliste ettepanekute vormumiseks. Rahvakogu viimasel päeval esitatakse hääletuse läbinud ettepanekud linnavalitsusele.

Rohelise Pealinna Rahvakogu teekaart

Teadmiste omandamise päev

7. oktoober

11.00 - 17.00

Kogunevad rahvakogusse valitud 60 tallinlast, et saada ekspertide abil ajakohased teadmised laiemalt kliimamuutustest, looduse rollist muutustega kohanemisel, rohetaristu kontseptsioonist ning kaasaegse linnaruumi olemusest.

10.30-11.00 Saabumine, hommikukohv ja suupisted

11.00-11.15 Tervitus Tallinna linnalt ja korraldusmeeskonnalt

11.15-12.00 Elame sisse rahvakogu teemasse

12.00-12.40 Ivo Krustoki ettekanne “Kliimamuutused ja nendega kohanemise vajadus” ja arutelu.

Ivo Krustok (PhD) on Stockholmi Keskkonnainstituudi (SEI) Tallinna Keskuse vanemekspert. Varasemalt olnud rohepöördenõunik Riigikantseleis ja teadusnõunik Keskkonnaministeeriumis.

12.40-12.50 Jalasirutuspaus

12.50 - 13.30 Tuul Sepa ettekanne “Looduse roll linnaruumis” ja arutelu.

Tuul Sepp (PhD) on Tartu Ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituudis loomaökoloogia kaasprofessor. Tartu roheringi projekti juht.

13.30-14.30 Lõuna

14.30-15.10 Hans Orru ettekanne “Kliimamuutuse mõju inimese tervisele ja heaolule ja arutelu

Hans Orru (PhD) on Tartu Ülikooli peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituudi keskkonnatervishoiu professor. 

15.10-15.25 Paus

15.25-16.35 Kristi Grišakovi ettekanne “Linnastunud ühiskonna ruumilised valikud” ja arutelu.

Kristi Grišakov on strateegilise ruumilise planeerimise ekspert, Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi ruumilise planeerimise osakonna poliitika- ja analüüsivaldkonna juht. Varem töötanud Tallinna Tehnikaülikooli ehituse ja arhitektuuri instituudi lektori ja maastikuarhitektuuri programmijuhina.

16.35-17.00 Päeva kokkuvõte ja ettevalmistus järgmiseks kohtumiseks

Huvirühmade kuulamise päev

8. oktoober

Kell 11.00 - 16.00

Osalejad kuulavad ära erinevate huvipoolte* esindajate seisukohad koos põhjendustega, kusjuures igaühel on võrdselt aega ettekandeks. Niimoodi saab tagatud, et osalejatel on kaasa rääkimiseks, lisaks vajalikele teadmistele rahvakogu teemal, ka ülevaade erinevatest huvidest.

10.30-11.00 Saabumine, hommikukohv ja suupisted

11.00-11.15 Sissejuhatus päeva. Kes on erinevad huvipooled ja miks me neid kuulame?

11.15-12.35 Sõna saavad linnaruumi planeerijad ja loojad.

  • Tarmo Trei, Eesti Taristuehituse Liit (ESTEL) "#TEEMIDATAHAD"
  • Merle Karro-Kalberg, Eesti Maastikuarhitektide Liit "Metsa poole linn"
  • Kadri Grišakov, Eesti Maastikuehitajate Liit "Taustajõud ehk mida silmaga ei näe"

12.35-13.30 Lõuna

13.30-14.30 Sõna saavad linnaruumi kasutajate huvide esindajad:

  • Tõnis Savi, MTÜ Elav Tänav "Kuidas luua head (tänava)ruumi?"
  • Merle Kuris, Balti Keskkonnafoorum (Eesti Keskkonnaorganisatsioonide võrgustiku esindajana) "Keskkonna- ja inimsõbralik linn"

14.30-14.45 Jalasirutuspaus

14.45-15.35 Sõna saavad linnaruumi kasutajate huvide esindajad:

  • Kaire Sõmer ja Helina Tilk, Tallinna asumiseltside esindajad Kassisaba Seltsist ja Nõmme Tee Seltsist "Asumiseltside vaade"
  • Ott Oja, Vaimse Tervise Koalitsioon "Liikuvus on vaimne tervis"

15.35 - 16.00 Päeva kokkuvõte ja ettevalmistus järgmiseks kohtumiseks

* Huvipool on organisatsioon, institutsioon või mitteametlik inimeste grupp, kelle tegevus on seotud rahvakogu teemaga või keda rahvakogu käigus tõstatatud küsimused otseselt mõjutavad. Korraldusmeeskond koostab huvirühmadest esialgse nimekirja, millele kogutakse täiendusi nn lumepallimeetodil rahvakogu teemaga seotud ekspertidelt, teadlastelt, linnaosadelt, huvirühmadelt endilt. Lõpliku, huvirühmi tasakaalukalt kirjeldava nimekirja kinnitab korraldusmeeskond septembri lõpuks, pidades silmas rahvakogu rahvusvahelisi nõudeid.

Arutelude päev

14. oktoober

Kell 11.00 - 16.00

Toimuvad modereeritud rühmaarutelud ekspertidelt ja huvirühmadelt kuuldud info kaalutlemiseks. Töötatakse läbi juba laual olevad ettepanekud ja linna tegevusplaanid, selgitatakse rahvakogu jaoks olulisemad väärtused ja eesmärgid, millest lähtuda ettepanekute koostamisel.

Tallinna Strateegiakeskuse ettekanne sihtidest ja tegevustest, peamistest dilemmadest ja ka uuendustest.

10.30-11.00 Saabumine, hommikukohv ja suupisted

11.00-11.15 Tervitus, meenutus senitehtust ja sissejuhatus ettepanekute loomisesse

11.15-12.00 Mida märkasin oma koduteel? Märkamiste talletamine rühma-aruteludes

12.00-13.00 Kuidas linn loodusega toimetab? Ettekande teevad Olari Kärmas Tallinna Strateegiakeskuse Ruumiloome osakonnast ja Kristiina Kupper Keskkonna- ja Kommunaalameti

13.00-14.00 Lõuna ja jalutuskäik õues

14.00-15.00 Rühma-arutelud samades laudkondades

15.00-15.40 Maailmakohviku arutelud

15.40-16.00 Päeva kokkuvõte ja ettevalmistus järgmiseks kohtumiseks

Ettepanekute päev

15. oktoober

Kell 11.00 - 16.00

Rühmaarutelude juhtide abil sõnastatakse rahvakogu esmased ühised ettepanekud.

 

10.30-11.00 Saabumine, hommikukohv ja suupisted

11.00-11.10 Tervitus ja päeva sissejuhatus

11.10-11.50 Mis on meile kõige olulisem? Rühma-aruteludes selgitame välja, millised väärtused ja põhimõtted peaksid suunama rahvakogu kollektiivseid ettepanekuid. Millistest põhimõtetest ja huvidest peaks lähtuma linna haljasalade ühtseks tervikuks sidumine?

11.50-13.00 Esialgsete ettepanekute täiendamine rühma-aruteludes

13.00-14.00 lõuna

14.00-15.45 Ettepanekute viimistlemine

15.40-16.00 Päeva kokkuvõte ja ettevalmistus järgmiseks kohtumiseks

Otsustamise päev

4. november

Kell 10.30 - 16.00

Rahvakogu osalejad kogunevad, et värske pilguga ettepanekuid analüüsida, ekspertide ja huvirühmade tagasisidet kaalutleda ning viimistleda ühiselt lõplikud ettepanekud. Toimub e-hääletus, mille tulemusena iga vähemalt 80% rahvakogu toetusega ettepanek loetakse rahvakogu poolt vastu võetuks. Ettepanekud antakse päeva lõpus üle linnavalitsusele. Ettepanekud võtab linna nimel vastu linnapea Mihhail Kõlvart.

Rahvakogu sündmused on kinnised. Küll aga on võimalik osaleda vaatlejana eelneval kokkuleppel, kirjutades oma huvist hiljemalt 1. oktoobriks aadressil rahvakogud@democracy.ee.
 

10.30-11.00 Saabumine, kohv

11.00-11.30 Meenutus rahvakogu teekonnast ja meeleolukas soojendus päevale #demokraatiatrenn

11.30-13.00 Ettepanekute täiendamine ja viimistlemine rühmaaruteludes.

13.00-14.00 Lõuna

14.00-14.30 Hääletamine - selguvad rahvakogu lõplikud kollektiivsed ettepanekud

14.30-15.10 Rahvakogu esindajad annavad ettepanekud üle linnale. Linnapea Mihhail Kõlvarti ja linna strateegiadirektori Raido Roopi sõnavõtud. Ühisfoto!

15.10-15.50 Magus tähistamine ja kokkuvõttev rühmaarutelu.

15:50-16:00 Lõpusõnad

Rahvakogu ettepanekute aruanne avalikustatakse veebilehel hiljemalt 9. novembril.

Linna vastuste päev

22. mai 2024

17.15–17.30 Kogunemine

17.30–17.40 Õhtujuhi tervitus

17.40–17.50 Tallinna abilinnapea Pärtel-Peeter Pere tervitussõnad

17.55–18.10 Rahvakogu töörühma esindaja Mihhail Jevdokimov Keskkonna- ja Kommunaalametist annab ülevaate Rahvakogu ettepanekute läbitöötamisest ja tulemustest.

18.15–18.20 Virgutuspaus õhtujuhiga

18.20–18.35 Rahvakogu juhtrühma esindaja, Keskkonna- ja Kommunaalameti juht Jaan Tarmak esitleb raportit „Tallinna vastused Rahvakogu ettepanekutele“

18.40–18.50 Rahvakogu esindaja Gert Preegeli sõnavõtt

18.55–19.00 Õhtujuhi kokkuvõte

19.00–19.30 Suupisted ja vabas vormis arutelu

Õhtujuht: Jevgeni Timoštšuk

Korraldaja kontaktid

.