Menüü
 
Teavitused

SEKSPOSITIIVi taga ja ees olen mina,  Kristina Birk-Vellemaa -  seksuaalkoolitaja ja -nõustaja, seksuaalhariduse ekspert ja sekspositiivsuse entusiast, kelle eriline südameteema on naine ja tema naudingud. Kahe aastakümne jooksul olen koolitanud ja nõustanud lugematul arvul noori ja täiskasvanuid seksuaalsusega seotud teemadel nii Eestis kui mujal maailmas Kasahstanist Moldovani. Nüüdseks olen koolitaja ja eksperditööle lisaks jõudnud ka seksuaalnõustamise ja -coachinguni. Seda kõike ikka sekspositiivselt. Lisaks suurematele koolitustele olen rõõmuga läbi viimas ka väiksemaid töötubasid ja vestlusringe seksuaalsuhe, sekspositiivsuse ja naise seksuaalse enesekehtestamise teemadel, mis on ka valdkond, mida ma antropoloogiatudengina uurin oma teist magistrikraadi omandades. Ikka naiste naudingute nimel.

Sekspositiivsus

Sekspositiivsust kiputakse kitsendama seksi kui sellise peale, ent see on palju enamat. Ma kasutaksin siin suisa kohmakamat sõna “seksuaalpositiivsus”, sest see aitaks mõistet laiendada seksuaalsuse kohale kui üht suurt vihmavarju ja selle alla mahuvad kõik inimesed oma kõikide olemustega, eelistustega, identiteetidega ja eneseväljendustega. Kõik on ilus ja imeline. Sekspositiivsuse fookus ei ole vaid sellel, et positiivne on seksimine või seksuaalsed tegevused TEISTE inimestega või üldse mingit konkreetset laadi seksuaalsed tegevused, vaid et me käsitleme positiivsena seksuaalsust tervikuna. Sünnist surmani. Erinevates arenguetappides ja erinevates aspektides. Et laste eneseavastamine on loomulik ja tore kasvamise osa, et tunnete tundmine ja nendest rääkimine on oluline, et bioloogiline sugu ei defineeri meid ja meie võimalusi, et sotsiaalne sugu ei tohi meid piirata, et murdeea muutused on loomulik nähtus, menstruatsioon ei ole tabu ega midagi häbenemisväärset ja erektsioon ei ole patt, et eneserahuldamine on täiesti okei ja okei on ka see, kui sa seda ei tee, consent ehk teadlik ja vabatahtlik nõusolek on seksuaalsetes tegevustes A ja O ja kui sa kunagi tahad kellegagi (seksuaal)suhet luua, on see tore ja kui sa kunagi ei taha kellegagi (seksuaal)suhet luua, on see ka täiega tore.

Seksuaalkasvatuse olulisus

Ehkki iga inimene on seksuaalne olend, on meie seksuaalne identiteet, seksuaalsuse tunnetamine ja väljendamine väga eriilmeline. On täiesti mõistetav, et teema tekitab lapsevanemates väga palju küsimusi. Meie ühiskonnas on kujunenud ja kasvanud terved põlvkonnad, kelle jaoks on seksuaalsus olnud tabuteema. Nii ei peaks see aga olema, sest seksuaalharidus on määrava tähtsusega ka edaspidises täiskasvanuelus. Jättes lapse infosulgu, tekitades teema ümber varjatuseloori ja arusaama, et see on midagi ebaloomulikku ja häbenemisväärset, teeme me lastele halba. Ka ei õpi laps kehtestama enese piire ega austama teiste piire, ent see on samuti oluline osa seksuaalkasvatusest. Tähtis on, et laps teaks, et tema keha on ilus ning kõik tema kehaosad on võrdselt olulised ning mingit osa tema kehast ning selle osaga seonduvaid teemasid ei lükata kõrvale.

Soovitame Soovitame