Menüü
 
Teavitused

Lastemaja on lapsesõbralik erialade vaheline teenus, mida pakume seksuaalselt väärkoheldud või selle kahtlusega laste abistamiseks. Lastemajateenuse eesmärgiks on tagada lapsesõbralikum kohtlemine kriminaalmenetluses, aidata kaasa seksuaalselt väärkoheldud laste paremale tuvastamisele ning korraldada ohvriks langenud lastele ja peredele vajalik abi.

Lastemajas töötavad lapse heaolu nimel koos lastekaitsetöötaja, politsei, prokurör, arst, psühholoog ja ohvriabitöötaja koos lastega tegelevad spetsialistid. Lastemaja meeskond hindab lapse tervislikku ja sotsiaalset olukorda ja edasist abivajadust. Lisaks viib läbi juhtumi lahendamiseks vajalikud uurimistoimingud ja pakub lapsele kui ka perele vajalikku abi, nagu psühholoogi või terapeudi vastuvõtt.

Külastusi
6 764

Lastemaja teenus

Lastemajad asuvad Tallinnas, Tartus ja Jõhvis, kuid teenus on kättesaadav kõikidele abi vajavatele lastele Eestis.

Lastemajateenuse osutamiseks töötavad lapse heaolu nimel koos erinevad spetsialistid nagu lastekaitsetöötaja, politsei, prokurör, psühholoog ja paljud teised.

Lastemajateenuse meeskond hindab lapse tervislikku ja sotsiaalset olukorda ja edasist abivajadust, viib läbi juhtumi lahendamiseks vajalikud uurimistoimingud ning pakub lapsele vajalikku abi, nõustamist ja suunab pere psühholoogi või terapeudi vastuvõtule.

Teenusele saamiseks tuleb kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötajal võtta ühendust lastemaja spetsialistiga ja esitada lastemajateenuse taotlus. Lastemaja poole võib pöörduda ka lapsevanem või laps ise, samuti tavakodanik või spetsialist, kellele teeb muret lapse seksuaalne käitumine.

Lapse väärkohtlemine

Lapse väärkohtlemine võib olla emotsionaalne, füüsiline või seksuaalne. Samuti on väärkohtlemine lapse hooletusse jätmine. Lapse seksuaalne väärkohtlemine on lapse kaasamine seksuaalsesse tegevusse. Laps ei saa tegevuse sisust täielikult aru ja seega ei ole ta ka võimeline andma adekvaatset nõusolekut.

Laste väärkohtlemise riskitegurid on tihti vanemate vähene osavõtlikkus ning kodune vaimne ja/või füüsiline vägivald.

Soovitame Soovitame