Eesti HIV-positiivsete Võrgustik

Me hoolime Eesti inimestest!

Meie oleme HIV-positiivsete võrgustik. Meie tegevusalad on HIV-positiivsete inimeste igapäevaelu parandamine, riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil kogukonna huvide ja vajaduste eest seismine, ini-meste koolitamine ja ressursside pakkumine HIVi/AIDSi epideemia kahjuliku mõju vähendamiseks. 

1k

0

Jaga

EHPV missioon

Profülaktiliselt pakume kõigile tasuta HIV-kiirteste, kondoome ja libesteid. Kiirteste on võimalik teha anonüümselt keskuses kohapeal esmaspäevast laupäevani. Samuti jagame informatsiooni, nõu ja ko-gemuslugusid MSM-idele ja teistele riskigruppidele.

HIV-positiivsetele inimestele pakume tasuta psühholoogilist ja kogemusnõustamist nii eraviisiliselt kui ka rühmas Tallinnas, Narvas ja Jõhvis. Rühmaviisilistest nõustamistest on väga olulisel kohal ka taga-silanguse ennetamise grupp, milles tegeletakse sõltuvusest vabanemise etappide käsitlemise ja planee-rimisega. Meie konsultandid annavad nõu kõigis HIVi, selle ravi, uimastisõltuvust, hepatiiti ja tuberkuloosi puudutavates küsimustes ning pakuvad tuge ka pereplaneerimisel olukorras, kus üks või mõle-mad elukaaslastest on HIV-positiivsed.

Meie organisatsioonist saab ka tasuta sotsiaalnõustamist veebi teel, mis hõlmab endas abi dokumentide vormistamistamisel, hüvitiste taotlemisel, CV koostamisel, töökoha leidmisel, koolituste või hariduse omandamisel, samuti võlanõustamist ja nõustamist õiguste ja kohustuste küsimustes.

Peale selle pakume mitmekülgset tuge paaridele, milles üks või mõlemad partneritest on HIV-positiivsed, pereteraapia näol. Vajaduse korral oleme pakkunud ka tugiteenuseid lastele, kes vajavad abi õppimisel, joonistamisel, tähtede ja numbrite tundmaõppimisel, lugemisel ja suhtlemisel.

EHPV videopildis

Soovitame
Soovitame Soovitame

Me vastame teile meeleldi

Valige üks ülalolevatest suhtluskanalitest või jäta oma teade Facebooki kaudu