• Videokonverents – mis see on?

Videokonverents – mis see on?

Internetiplatvorm OnlineExpo võimaldab online-sündmustena läbi viia palju erinevaid kohtumisi, vahetada kontakte, samuti rikastada ürituse programmi näiteks videokonverentsi vormis toimuvate erinevate ettekannete ja esinemistega. Alljärgnevalt tulebki täpsemalt juttu videokonverentsidest – millised need on ja kuidas toimuvad. Aga kõigepealt – mida kujutab endast videokonverents?

Videokonverents

Videokonverents – see on visuaalne sideseanss kahe osaleja vahel või suuremas rühmas, millest osavõtjad, sõltumata oma asukohast,  näevad ja kuulevad üksteist reaalajas.  
Videokonverentside läbiviimiseks kasutatakse spetsiaalseid vahendeid: erinevaid riistvaralisi lahendusi ja süsteeme, vastavat tarkvara, brausereid ja mobiilseid seadmeid. 

Kindlustamaks osalejaid heli ja pildiga, kasutatakse lisaks mitmeid tehnilisi vahendeid: kaameraid, ekraane, mikrofone, kõlareid, peakomplekte, kongressisüsteeme ja projektoreid. Andmete ülekandekeskkonnana rakendatakse globaalset internetivõrku.  

Videokonverentsil kasutatavad süsteemid võimaldavad ka kõige kaugematel osalejatel ligi pääseda erinevatele meediaandmetele, edastades kujutisi töölauast ja selle akendest, aga samuti mitmes formaadis dokumente.  Seda võimaldavad spetsiaalne tarkvara, lisakaamerad, arvutite videoväljunditest edastatav signaal jms.
Siinkohal tasub veelkord rõhutada, et videokonverents on kaasaegne kõrgtehnoloogiline suhtluskeskkond, mis võimaldab muuta äriprotsesse efektiivsemaks ja optimaalsemaks, kiirendades otsustamist ning aidates komandeeringute arvelt raha säästa.

Videokonverentsi seadmed

Siin on mõned kõige sagedamini kasutatavad videokonverentsiseadmed:

  • Kuvarid: sülearvuti, lauaarvuti monitor, teleriekraan.
  • Mikrofonid ja kaamerad: sisseehitatud mikrofonid ja veebikaamerad, USB-mikrofonid ja veebikaamerad.
  • Kõlarid: arvuti sisseehitatud kõlar, väline kõlar, VoIP (Voice over IP) konverentsitelefon.
  • Internetiühendus: Wi-Fi, Ethernet.
  • Videokonverentsi tarkvara: Videokonverentsi vahendid ja rakendused

Videokonverentsisüsteemide tüübid

Sõltuvalt teie vajadustest saate valida eri tüüpi videokonverentsisüsteeme:

  • Videokonverentsi telepresence-süsteem: kasutatakse mitut ekraani või monitori, et kõik tunneksid, et nad osalevad koosolekul isiklikult.
  • Lauavideokonverentsisüsteem: Kogu videokonverentsi riist- ja tarkvara on sisse ehitatud arvutisse või sülearvutisse.
  • Siseruumides toimuv videokonverents: Videokonverentsitehnoloogia on sisse ehitatud ruumi endasse.

Olenemata sellest, millise videokonverentsi tüübi te valite, on videokonverentsisüsteemide kasutamiseks palju võimalusi. See aitab teil suhelda kolleegide, klientide ja potentsiaalsete töötajatega.

Videokonverentside tüübid

Enamasti on videokonverentsid kas personaalsed või grupile korraldatud. Personaalse videokonverentsina mõistetakse olukorda, kus osalejaid on vaid kaks. Grupikonverentside all mõeldakse aga kõiki teisi videokonverentsitüüpe, mis erinevad üksteisest eesmärkide, osalejate arvu, konverentsiruumi loomise meetodite ja vahendite poolest. Alljärgnevalt räägime sellest täpsemalt.

1:1 videokonverentsid

Siin on kõik lihtne: osalejaid on kaks, mõlemad näevad ja kuulevad teineteist samaaegselt. Konverentsi seansside ajal saab kasutada erinevaid kaasaegseid koostöövahendeid, näiteks tekstisõnumeid, failiedastust, esitlusi jms.

Sümmeetrilised ja Rollipõhised videokonverentsid

Sümmeetrilised videokonverentsid

Need on täisdupleksed videokonverentsid, kus on rohkem kui kaks osalejat, kes näevad ja kuulevad üksteist samaaegselt. See on kui ümarlaud, kus kõigil on võrdsed õigused. See konverentsitüüp sobib kohtumisteks, kus on vajalik kõigi osalejate aktiivne kaasamine.

Rollipõhised videokonverentsid

Selle tüübi puhul jagatakse osalejad kaheks: ettekandjad ja kuulajad. Samas võib igast passiivsest kuulajast korraldaja loal saada aktiivne osaleja. Nimelt saab konverentsi läbiviija ise määrata esineja, aga selle igal ajal ka virtuaalsest kõnepuldist eemaldada.  

Videokonverentsid kaugõppeks

See on lahendus, kus õpilased näevad ja kuulevad ainult õpetajat, viimane aga näeb ning kuuleb kõiki. Nii ei häiri õpilased üksteist, aga õpetaja saab neid jälgida. See on praegusel ajal ilmselt levinuim videokonverentsitüüp, seda kasutavad koroonaperioodil paljud õppeasutused.

Videoülekanne

See on konverentsitüüp, kus laiale auditooriumile on näha ja kuulda ainult esineja, viimane ise ei näe ega kuule kedagi. Tagasiside on võimalik vaid tekstivestluse kaudu. Ülekandetõrgete vältimiseks võib esineda väike ajaline nihe materjali väljastamise ja auditooriumini jõudmise vahel.

 

Internetiportaal OnlineExpo.com võimaldab rakendada kõiki videokonverentsi tüüpe. Selles veendumaks, vaadake, kuidas teevad seda meie partnerid, sellelaadsete ürituste korraldajad üle maailma. Samuti on võimalik järele vaadata juba toimunud üritusi, kus on kasutatud erinevaid videokonverentsi korraldamise võimalusi.

Rohkem asjakohast teavet võib leida veebiaadressil www.onlineexpo.com.

 

Sise-, välis- ja üldised videokonverentsid

Ettevõttesiseseid videokonverentse on vaja ettevõtte töötajate töö koordineerimiseks, eriti kui riigis on kaugtöötajaid, samuti kui on mitu kontorit. Need videokoosolekud tagavad, et iga meeskonnaliige saab kuulda, mis mõjutab positiivselt meeskonna ühtsustunnet.

Välised videokonverentsid hõlmavad suhtlemist klientide ja töövõtjatega. Näost-näkku suhtlemine klientidega aitab teil luua nendega sügavamaid suhteid, olenemata sellest, kus te viibite. Lisaks on see ainus alternatiiv isiklikule kohtumisele, kui mingil põhjusel ei ole võimalik nendega silmast silma kohtuda.

Üldised videokonverentsid, näiteks linnakoosolekud, toimuvad suurtes konverentsiruumides ja auditooriumides. Selliseid koosolekuid saab korraldada regulaarselt, hoides kõik sidusrühmad oluliste arengutega kursis.

Videokonverentside rakendamine erinevates tööstusharudes

Meditsiinis on see arstide või arsti ja patsiendi vaheline suhtlus. Sellised videokonverentsid aitavad panna diagnoosi, kui arstil ei ole võimalik patsiendiga isiklikult kohtuda (näiteks kui patsient on raskesti ligipääsetavas kohas), ning võimaldavad ka konsultatsioone erinevate spetsialistide osalusel, kes ei asu samas meditsiiniasutuses.

Pangandus- ja finantsteenuste sektoris on videokonverentsid eelkõige mõeldud usalduse loomiseks ja säilitamiseks, aidates hinnata teise isiku reaktsiooni oluliste otsuste, näiteks äritehingute tegemisel. Videokonverentsid võtavad ära reisimise koormuse, võimaldades samas teie meeskondadel pidada ehtsaid, suhteid arendavaid vestlusi silmast-silma.

Hariduses on videokonverentside tehnoloogia teinud tõelise revolutsiooni, võimaldades inimestel üle kogu maailma koos õppida.

Ülemaailmsed ettevõtted on juba ammu toetunud videokonverentsidele, et jagada teavet, lahendada probleeme ja teha kiireid otsuseid. Videokonverentside tehnoloogia on oluliselt vähendanud reisikulusid ja silmast-silma kohtumistega seotud ajakulu. Meeskonnad saavad nüüd hõlpsasti ja kulutõhusalt koostööd teha nii kontorites kui ka kaugtöötajatega, et viia projektid õigeaegselt lõpule ja viia ettevõtet edasi.

Valitsussektori ja avaliku sektori videokonverentsid pakuvad kulutõhusat ja turvalist võimalust laiendada oma programmide ulatust, pakkudes samal ajal autentset võimalust hoida ühendust oma meeskondade ja partneritega. Videokonverentside tehnoloogia ühendab koheselt töötajad kontoris ja kohapeal, parandades töö tõhusust ja tugevdades suhteid.

Juriidilises maailmas on tõhus suhtlemine edu saavutamiseks kriitilise tähtsusega. Videokonverentsid võimaldavad advokaadirühmadel kohtuda, valmistada koos dokumente ette, rääkida klientide ja tunnistajatega, õppida uusi menetlusi või protokolle ning osaleda juhtkonna infotundides mugavalt oma kontorist reaalajas - ja seda kõike ilma väärtuslikku reisiaega raiskamata

Tootmisettevõtted vajavad ülemaailmse tegevuse tõhusaks juhtimiseks kiiret ja lihtsat juurdepääsu oma ülemaailmsetele ressurssidele ja tarnijatele. Videokonverentsid võimaldavad reaalajas virtuaalseid tooteülevaateid kaugemates asukohtades. See säästab palju aega võrreldes toodete saatmisega isikliku tagasiside saamiseks. Videokonverentsid parandavad tootmise tõhusust kõikides etappides - alates hankest kuni lõpptoote projekteerimise ja kontrollimiseni.

Meedia- ja meelelahutusettevõtete jaoks muudavad videokonverentsi lahendused koostöö võimalikult lihtsaks ja kuluefektiivseks, nii et saate oma viimase projekti lõpule viia ja reklaamida, lisamata reisimist niigi tihedale ajakavale. Castingu- ja proovikatsed ei pea enam toimuma ühes kohas või isiklikult. Potentsiaalsed näitlejad saavad kohtuda intervjueerijatega videokonverentsi kaudu ning intervjuud saab salvestada ja edastada otseülekandes hilisemaks taasesituseks, mille tulemuseks on tõhusam castinguprotsess ja märkimisväärne kulude kokkuhoid.

Nafta-, gaasi- ja energiatööstuses tegutsevate ettevõtete jaoks on tõhusus võtmetähtsusega. Olenemata sellest, kas püüate kulutõhusalt suhelda välitöötajatega või juhtida meeskondi kriisiolukorras, on sujuv koostöö hädavajalik. Videokonverentside tehnoloogia ühendab kontoritöötajad koheselt oma kolleegidega kohapeal, tõhustades tegevust ja vähendades kulusid, kuna kaotab vajaduse tarbetute reiside järele.

Lisateavet Onlineexpo platvormi videokonverentsiteenuse kohta leiate siit.

Sarnased

SOOVITAME SOOVITAME

Me vastame teile meeleldi

Valige üks ülalolevatest suhtluskanalitest või jäta oma teade Facebooki kaudu