menu

Exhibition Industry Heading to the Internet

Många mässarrangörer upplever idag en viss intressebrist hos olika aktörer. Antalet mässdeltagare uppvisar en nedåtgående trend, med samma utställare och besökare som återkommer från år till år, utan någonting nytt att erbjuda. Utan något som helst utrymme för nya arrangörer på marknaden verkar den estniska mässbranschen stå stilla, med stor brist på färska idéer.

I år läggs ett flertal kända mässor ner helt och ska i fortsättningen nte längre äga rum i samma form som förut – för det finns helt enkelt inte tillräckligt med deltagande företag och besökare för att överleva. Under de senaste åren har även mässutställares behov ändrats. När det tidigare var främst lokala besökare som stod i fokus, riktas många företags intresse idag allt mer till internationella marknader. Sådana kontakter är svåra att hitta på lokala mässor, samtidigt som deltagande på utländska mässor innebär stora kostnader.

En annan viktig faktor är att vår konsumtion, i synnerhet hos yngre och medelålders människor, flyttas i allt större utsträckning till online-kanaler. Konsumtion av tjänster samt val och inköp av varor i webbmiljön växer kraftigt. Det gör det allt svårare att locka personer under 35 till traditionella offline-mässor och behovet av förändring är oundgängligt. Mässbranschen över hela världen är idag på jakt efter nya interaktiva lösningar och större nyttjande av online-kanaler. En tydligt växande trend är s.k. hybridmässor där online- och offlinemässor flätas samman till en komplett helhet.

Inom estnisk onlinemäss-verksamhet är en av förgrundsfigurerna OnlineExpo som idag har kontor i Ryssland, Estland, Lettland och Litauen. För att blåsa nytt liv i inarbetade varumärken, dock i ett fräschare och mera internationellt format, har ett samarbete inletts med ett flertal mässarrangörer. OnlineExpos bärande idé är att överföra alla nyanser som känneteckar traditionella mässor även till online-miljön – från aktiva kontakter mellan alla aktörer till möjligheter att teckna avtal, testa varuprover och delta i seminarier.
En av företagets ägare och ideologer, Margus Tamm, är övertygad om att online-utställningar inte hotar de traditionella mässornas existens: - Vi tror att båda utställningsformer har egna målgrupper. Det finns fortfarande många människor som föredrar att titta och känna på produkter fysiskt, samla reklamblad och -broschyrer, se sig omkring och höra andra människors åsikter. Den insikten öppnar en möjlighet för samarbete med offline-utställningar där man kompletterar varandra snarare än konkurrerar.

Både besökare och deltagande företag känner sig ovana med det nya formatet till en början. - Vid framtagning av vår mässplattform har vi använt många lösningar som är vitt spridda och brukliga runt om i världen – vi hoppas att det hjälper att övervinna denna initiala försiktighet. Dessutom har vi i samarbete med traditionella mässarrangörer tagit fram ett omfattande hjälpmaterial som förklarar och ger handledning i deltagande vid onlinemässor: vad bör göras inför mässan, hur uppnås ökad synlighet under mässan, vad man ska göra efter mässan och hur man bäst tar till vara på portalens alla tekniska möjligheter, berättar Tamm och tillförsäkrar: Det är ett extremt spännande och innovativt projekt och vi är övertygade i det vi gör och att en sådan plattform behövs. Vi är inte heller helt nybörjare i branschen, under 2008/2009 genomförde vi flera liknande onlinemässor. Know-how från dessa testmässor har utgjort en bra grund för uppbyggandet av vår nuvarande plattform och teamet bakom det.

De första mässorna var planerade till första kvartalet 2016. Enligt Margus Tamm var det första året först och främst tänkt som ett introduktionsår för användare och därför tog man det lugnt med mässantalet. Tidsschemat innehöll 3 mässor: Resmässa 2016, Byggmässa 2016 och Bomässa 2106, alla med eget särprägel och olika uppbyggnad och extremt lärorika.

Vår kundtjänst svarar gärna på dina frågor!

För att kontakta oss väljer du en av ikonerna ovan eller lämna ett snabbt meddelande på Facebook med hjälp av knappen nedan.