menu

Messiäri kolib internetti

Paljud messikoraldajad tunnetavad täna osapooltes teatavat huvipuudust mida võimendavab COVID-19 piirangud. Osalejate arvud näitavad langevat trendi, nii külastajad kui ka eksponendid korduvad aastast aastasse ja ei suuda millegi uuega üllatada. Uusi korraldajaid turule ei mahu ja tundub, et Eesti messinduses on seisak ning värskete ideede puudus.

Sel aastal lõpetavad tegevuse mitmed tuntud messid, mida järgnevatel aastatel tavapärasel kujul enam ei korraldata - ettevõtteid ja külastajaid kõikidele ellujäämiseks ei jätku. Viimaste aastatega on muutunud ka eksponentide soovid. Kui varem keskenduti kohalikule külastajale, siis täna on paljude huvi suunatud pigem rahvusvahelistele turgudele. Selliseid kontakte on raske kohalikult messilt leida, välismessil osalemine on aga äärmiselt kulukas.

Oluline on ka noorte ja keskealiste inimeste tarbimisharjumuste massiline suundumine online-kanalitesse. Aktiivselt kasvab e-keskkondade kaudu teenuste tarbimine, kaubaga tutvumine ja selle hankimine. Alla 35-aastaste inimeste meelitamine offline-messile muutub järjest raskemaks ja muudatused on möödapääsmatud. Tänane messiaäri on kogu maailmas muutumas interaktiivsete lahenduste ja online-kanalite kaasamise suunas. Selgelt kasvav trend on n.ö hübriidmessid, kus online- ja offline-messid põimitakse üheks tervikuks.

Eestis on online-messiäri teerajajaks saamas OnlineExpo, kellel on juba täna harukontorid Venemaal, Eestis, Lätis ja Leedus. Et elustada tuntud brändid juba uues ja rahvusvahelisemas fomaadis, on koostööd alustatud mitmete messikorraldajatega. OnlineExpo kandev idee on tuua kõik tavamessidele omased nüansid üle online keskkonda – alates osapoolte vahelisest aktiivsest suhtlusest kuni lepingute allkirjastamise, testkauba proovimise ja seminaridel osalemiseni.

Ettevõtte omanik ja üks ideolooge Margus Tamm on kindel, et online-näitused traditsioonilisi messe siiski täiesti välja ei söö: „Usume, et mõlema näituse jaoks on olemas oma tarbijaskond. Paljudele inimestele ikkagi meeldib asju katsuda ja vaadata, paberist reklaammaterjale korjata, uurida ja teiste inimeste arvamust küsida. See teadmine avab võimaluse teha koostööd offline-näitustega üksteist täiendades, mitte konkureerides.“

Formaat on esialgu harjumatu nii külastajate kui ka osalevate ettevõtete jaoks. Messiplatvormi loomisel kasutasime maailmas levinud ja paljudele harjumuspäraseid lahendusi – loodame, et see aitab esialgse võõristuse murda. Lisaks oleme loonud koostöös offline-messide korraldajatega mahukad abimaterjalid, mis selgitavad ja juhendavad, kuidas peab online-messidel käituma: mida teha enne messi, kuidas suurendada märgatavust messi ajal ja mida teha peale messi lõppemist ning kuidas kasutada kõiki portaali tehnilisi võimalusi.  

Projekt on äärmiselt innovaatiline, oleme platvormi vajalikkuses ja enda tegemistes kindlad. Päris rohelised me selles äris ei ole, 2008/2009. aastal korraldasime mitu samalaadset online-messi. Testmesside know-how on tänase platvormi ja meeskonna ülesehituse aluseks.“