Saint-Gobain Weber

Weber (Saint-Gobaini üks tegevusharu) on maailma suurim kuivsegude tootja. Eestis on meie tootevalikus ~1000 erinevat toodet, mis jagunevad järgmisesse tootegruppidesse:

  • Fassaadisegud
  • Plaatimissegud
  • Põrandasegud
  • Eribetoonid
  • Hüdroisolatsioonid
  • Pahtlid
  • Müürisegud ja betoonid
  • Fibo plokid, sillused ja korsten
  • Leca kergkruus

Weberi tooted on laialt levinud ning igapäevaselt näeb neid kõikjal ehituses ning ehitusmaterjalide kauplustes. Meie edu aluseks on pidev tootearendus, kliendikesksus ja efektiivsed juhtimisprotsessid. Oleme võtnud endale eesmärgiks olla teerajajaks ehitusmaterjalide tööstuses ja investeerime seetõttu palju arendustegevusse ja keskkonnasäästlikku tootmisesse. Weber oli esimene, kes arendas välja ja tõi turule „rohelised“ ehk keskkonnasäästlikud segud – nende segude side- ja lisaainetena kasutatakse kas taastuvaid loodusvarasid või muudes tööstusharudes tekkivaid kõrvalprodukte (nt. lendtuhk). Meie arenduslaborites üle maailma töötab sadu doktori kraadiga ehituskeemikuid ja vajaduse korral kaasatakse spetsialiste ka väljastpoolt kontserni.

Meie müügi- ja turundusahel on lihtne ja efektiivne – teeme seda, mida ütleme ja ütleme seda, mida teeme.

Lisaks oma põhitegevusele (äri arendamine) on Weber aktiivne ka muudes eluvaldkondades ja ühiskondlikus elus. Oleme aastaid teinud koostööd ametikoolidega, käinud seal loenguid pidamas ning andnud materjale õppetegevuseks. Oleme sponsoriks mitmetel spordialadel ning toetame sportlasi ka otse. Olulisel kohal on ka heategevus – toetame paljusid heategevuslikke projekte, mis on suunatud laste, raskustesse sattunud perede jt abivajajate aitamiseks.

6k

0

SHARE

More Expo showcases

Conference Day 14th Oct

BuildIT 2020 is happening for the 7th time and is a yearly international event which involves conference and competition days.

The topic for conference day is “Future of the city'' focusing on topics like transportation, construction and sustainability of the environment.

Lecturers are successful entrepreneurs, scientists, engineers and public figures sharing their experience, knowledge and innovative future...

Enter
Competition Day 15th Oct

Competitions will be held for people to test their knowledge and participate in various workshops and competitions.

The competitions are open for everyone! Each competition requires different skills and a whole new mindset. There are no age restrictions.

Registration for participation in the competitions is MANDATORY! The rules and registration will be open soon. For more information follow our Facebook page

Enter
Backers

Our biggest asset is our backers. Without them BuildIT 2020 could not happen and you wouldn't be able to participate. We would like to thank everyone who is participating or helping in any other way. Thank you - our biggest supporter - that you're with us again this year. Some of our backers have interesting stories and offerings so go check them out.

Enter
WE RECOMMEND WE RECOMMEND

Our client service is more than happy to answer Your questions!

To contact us choose one of the icons from above