ETEL Koolituskeskus

Ühiselt loome hoitud ja kaitstud elukeskkonda

ETEL Koolituskeskus annab turvavaldkonna töötajatele ja samuti kõigile teistele huvilistele võimaluse enda professionaalseks arendamiseks. Pakume põhi- ja täiendõpet nii turvatöötajatele ja turvajuhtidele, kui ka erinevatel tasemetel tehnikutele ja tehniliste süsteemide projekteerijatele. Oleme kindlad, et inimesed on meie kõige väärtuslikum vara ning erialane ettevalmistus igapäevaseks tööks oluline edutegur.

Koolituskalender

ETEL Koolituskeskuse info ja koolituskalender on leitav aadressil:
www.turvakoolitus.ee

30k

0

Jaga

Põhiõppe kursused

  • Turvatöötaja, tase 3 baasõpe 72 ak.t
  • Turvajuht, tase 5 baasõpe 112 ak.t
  • Turvasüsteemide tehnik, tase 4 infoseminar ja praktikum 24 ak.t
  • Turvasüsteemide vastutav spetsialist, tase 5 infoseminar 32 ak.t
  • Turvasüsteemide projekteerija, tase 6 infoseminar 32 ak.t
  • Vetelpääste, tase 3 baasõpe 32 ak.t

Kutseeksamite ajakava

Põhiõppele järgnevate kutseeksamite ajakava on leitav ETEL kodulehel www.etel.ee/kalender.

Täiendõppe kursused

Kursused ja maht

Turvatöötaja täienduskoolitus - 16 ak.t
Keeruliste suhtlusolukordade lahendamine - 16 ak.t
Jõu ja erivahendi kasutamine - 16 ak.t
Esmaabi - 16 ak.t
Turvasüsteemide kasutamise praktikum - 8 ak.t
LPS (läbipääsusüsteemid) infoseminar - 8 ak.t
VS (valvesüsteemid) infoseminar - 8 ak.t
VVS (videovalvesüsteemid) infoseminar - 8 ak.t
ATS (automaatsed tulekahjusüsteemid) infoseminar - 8 ak.t
TS (tuleohutuse süsteemid) infoseminar - 8 ak.t

SOOVITAME SOOVITAME

Me vastame teile meeleldi

Valige üks ülalolevatest suhtluskanalitest või jäta oma teade Facebooki kaudu