• ETEL Koolituskeskus
Külastusi
36 311

Põhiõppe kursused

  • Turvatöötaja, tase 3 baasõpe 72 ak.t
  • Turvajuht, tase 5 baasõpe 112 ak.t
  • Turvasüsteemide tehnik, tase 4 infoseminar ja praktikum 24 ak.t
  • Turvasüsteemide vastutav spetsialist, tase 5 infoseminar 32 ak.t
  • Turvasüsteemide projekteerija, tase 6 infoseminar 32 ak.t
  • Vetelpääste, tase 3 baasõpe 32 ak.t

Kutseeksamite ajakava

Põhiõppele järgnevate kutseeksamite ajakava on leitav ETEL kodulehel www.etel.ee/kalender.

Täiendõppe kursused

Kursused ja maht

Turvatöötaja täienduskoolitus - 16 ak.t
Keeruliste suhtlusolukordade lahendamine - 16 ak.t
Jõu ja erivahendi kasutamine - 16 ak.t
Esmaabi - 16 ak.t
Turvasüsteemide kasutamise praktikum - 8 ak.t
LPS (läbipääsusüsteemid) infoseminar - 8 ak.t
VS (valvesüsteemid) infoseminar - 8 ak.t
VVS (videovalvesüsteemid) infoseminar - 8 ak.t
ATS (automaatsed tulekahjusüsteemid) infoseminar - 8 ak.t
TS (tuleohutuse süsteemid) infoseminar - 8 ak.t

SOOVITAME SOOVITAME

Me vastame teile meeleldi

Valige üks ülalolevatest suhtluskanalitest või jäta oma teade Facebooki kaudu