Ühiselt loome hoitud ja kaitstud elukeskkonda

Eksponente
20
Külastusi
61 041

Turvakonverents 2018

Tähistamaks Eesti Vabariigi 100. ja meie 25. juubeliaastat, korraldame ETEL traditsioonilise Turvakonverentsi sellel aastal tavapärasest suuremas mahus ja laiemale sihtgrupile. Maailm meie ümber on järjest kiiremas muutumises ning vastastikune mõistmine ja koostöövõime on muutunud täna üheks olulisemaks teguriks nii majandustegevuses, kui ka ühiskonna jätkusuutlikus toimimises tervikuna.

Ainult ühiselt suudame luua hoitud ja kaitstud elukeskkonda ja me ei saa kõrvale vaadata kohaliku kogukondliku tasandi järjest suurenevast osast selles. Kui taasiseseisvumisel loobus Eesti Vabariik kiiresti turvalisuse tagamise monopoli rollist ja tekkisid esimesed turvaettevõtjad, siis andis tooni jõuline kuvand turvamehest, kelle taust pärines reeglina kokkutõmbuvast riiklikust jõustruktuurist.

Täna oleme olukorras, kus erasektori suurem kaasamine korrakaitseliste tegevuste toetamiseks on takerdunud õigusruumi arengusse – ootame uut Turvaseadust, mis vastaks rohkem uue keskkonna vajadustele.

Tänasel päeval on turvalise elukeskkonna loomine äritegevusena selgelt seotud teenuse pakkumisega seal, kus on inimesed, kes selliseid teenuseid vajavad. Järjest enam on kandev roll turvalise elukeskkonna loomisel, selleks sisendi andmisel ja vajadusel järelevalve teostamisel kohaliku omavalituse töötasandil. Kas me oleme selliseks põhimõtteliseks muutuseks riigireformi vaates valmis? Konverentsi arutelupaneelis ja töötubades keskendume muuhulgas maakondlike turvalisuse nõukogude väljakutsetele, mida selline muutus kaasa toob.

Meid kõiki puudutavad globaalsed muudatused elukeskkonnas. Rahvastiku vananemine ja ümberpaiknemine, nutiseadmed ja jagamismajandus, andmete ja privaatsuse kaitse, kutsekvalifikatsiooni raamistik ja töötajatele vajalike pädevuste andmine – lisaks ettekannetele on töötubade käigus võimalik konverentsil osalejatel nendel teemadel ise kaasa rääkida.

Nagu igal aastal avaldame konverentsi käigus vastvalminud turvaturu analüüsi ja tunnustame parimaid valdkonna töötajaid ning eeskujulikke turvalahendusi.

Videosalvestused

23.-24. aprillil toimus ETEL poolt läbiviidav Turvakonverents 2018 "Ühiselt loome hoitud ja kaitstud elukeskkonda". Turvalisus on üks meie põhivajadusi, mis tagab täisväärtusliku elu ning loob väärtust suhetes ümbritsevaga. Seda tõdemust on Eesti Turvaettevõtete Liit hoidnud peamise oma liikmeid ühendava sõnumina.

Selleks, et oleks lihtsam konverentsiteemasid järele vaadata, salvestasime esitlused...

Vaata rohkem

Korraldaja kontaktid

SOOVITAME SOOVITAME

Me vastame teile meeleldi

Valige üks ülalolevatest suhtluskanalitest või jäta oma teade Facebooki kaudu