• Videosalvestused
Külastusi
36 137

Andres Anvelt

Turvakonverentsi avas oma sõnavõtuga Siseminister Andres Anvelt. Siseminister rääkis oma kõnes järgmistel teemadel:

 • Turvaettevõtete koostöö ja panus turvalisusesse
 • Ühised eesmärgid korrakaitse poliitika kujundamisse
 • Uued väljakutsed turvalisuse tagamisel
 • Turvaturu areng
 • Ennetustöö
 • Innovatsioon turvaturul
 • Era ja avaliku sektrori koostöö

Raivo Küüt

Korrakaitse- ja rändepoliitika asekansler Raivo Küüt esitles Turvakonverentsil Siseturvalisuse arengukava. Lähemalt puudutas teemasid:

 • Siseturvalisuse tagamise keskkond ja valikud
 • Kogukonnakeskne lähenemine
 • Heaolu nõukogu kui platvorm
 • STAK väljakutsed

Eimar Veldre

Siseministeeriumi korrakaitse- ja kriminaalpoliitika osakonna nõunik Eimar Veldre rääkis oma ettekandes lähemalt turvaturu arengust õigusloome seisukohast. Lähemalt rääkis teemadel:

 • Turvategevuse reguleerimise põhjused
 • Turvaseadus ja õigusloome areng
 • Probleemid kehtivad regulatsioonis
 • Uue seaduse reguleerimisala ja eesmärgid
 • Turvaettevõtja ja avalik kord

Julia Antonova

Julia Antonova on Eesti alalise esinduse nõunik justiitsküsimustes EL-is. Julia räägib oma ettekandes järgmistel teemadel:

 • Isikuandmete olemus
 • Isikuandmete kaitse
 • Õigus privaatsusele
 • EL andmekaitsereform - GDPR
 • Isikuandmete töötlemine
 • Vastab jooksvatele küsimustele

Andre Lilleleht

Eesti Turvaettevõtete Liidu tegevjuht Andre Lilleleht tutvustab turvaturu seisu. Lähemalt räägib teemadel:

 • Turvaturg 2017
 • Erinevad turvaturu tegevusvaldkonnad
 • Turvaturu näitajad aastal 2017
 • Turvaettevõtete panus Eesti majandusse
 • Kutsetunnistused
 • Turvaturu palgaandmed

Garri Raagmaa

Tartu Ülikooli dotsent Garri Raagmaa räägib lähemalt Eesti regionaalsetest ja regionaalpoliitilistest suundumustest. Täpsemalt räägib ka teemadel:

 • Tuleviku elukeskkond
 • Regionaalsete erisuste mõju turvalisusele
 • Elanike arvu muutus piirkonniti
 • Tööpuudus ja ränne
 • Pendeldamine linnaregioonis ja kaugemale

Hannes Kont

Siseministeeriumi päästepoliitika asekantsler Hannes Kont räägib oma ettekandes turvaettevõtjate tegevustest riigikaitse ja elanikkonnakaitse vaates. Lisaks räägib teemadel:

 • Kriisideks valmistumine
 • Kriisireguleerimise aluspõhimõtted
 • Hädaolukorra seaduse sisu
 • Erikorrad
 • Juhtivate asutuste ülesanded
 • Siseministeeriumi ülesanded

Debatt

Turvakonverentsi kõige tulisemad teemad tulid arutlusele just debati käigus. Arutletakse turvalisuse tagamisest kohalike omavalitsuste tasandil ning sellest, et kui palju võiks olla seal turvaettevõtetel koostöövõimalusi ja õigusi just valmiva seaduse raames. Selleks, et debatt saaks elavama hoo, võetakse jooksvalt küsimusi ka publikust.

Debatist võtavad teiste seas osa Andres Anvelt, Urmas Reinsalu ja Julia Antonova. Debatti juhib Ilmar Raag.

Parimate tunnustamine

Turvakonverentsi esimese päeva lõpus tunnustas Eesti Turvaettevõtete Liidu tegevjuht Ande Lilleleht turvavaldkonna edendusega tegelevaid liikmeid. Tunnustati:

 • Aasta turvatöötaja
 • Parim turvatehnik
 • Tunnustatud turvalahendus
 • Elektroonilise broneerimiskeskkonna turvalahendus
 • Tunnustatud turvalahendus
SOOVITAME SOOVITAME

Me vastame teile meeleldi

Valige üks ülalolevatest suhtluskanalitest