• Miks osaleda virtuaalmessidel?

Miks osaleda virtuaalmessidel?

Paljudel ettevõtjatel puudub messidel osalemise kogemus ja veel suurem osa neist pole kunagi osa võtnud virtuaalmessidest. Alljärgnevalt selgitame, millised eelised annab virtuaalmessidel osalemine, kuidas olla seal edukas ning kuidas muuta oma osalemine võimalikult tasuvaks.  
Selleks, et teha teie otsustamist lihtsamaks ja hajutada kahtlusi, kas osaleda virtuaalmessil või mitte, esitame teile 10 veenvat argumenti virtuaalmessidel osalemise kasuks. 

Võimalus suurendada kontaktide koguarvu

Kontaktmessidel koosneb ettevõtte stendipersonal reeglina 2-3 esindajast, kes suudavad samaaegselt suhelda 2-3 külastajaga. Virtuaalmessil saab aga üks inimene üheaegselt suhelda kümne või enama külastajaga. 

Võimalus kasutada lisaks näitusestendile ka veebimüügikanalit

Külastajad saavad iseseisvalt ilma ettevõtte esindajata tutvuda kõigi pakkumistega ja sooritada ostutehinguid. Kasutada on ka täiendav müügikanal. 

Võimalus materjale lihtsalt ja kiiresti ette valmistada

See võimaldab messidest osa võtta ka ettevõtetel, kes peavad ettevalmistusi tavamessideks liiga kulukaks. 

Lihtsam turundus

Eksponendid ei pea messil osalemiseks tegema oma kodulehel muudatusi, sest veebikeskkonnas on neil oma ruum, kus nad saavad esitada kogu vajaliku info oma näitusestendi kohta, samuti teha ainult virtuaalruumis toimetavatele külastajatele mõeldud eripakkumisi. 

Uute turgude testimise muutumine lihtsaks, kiireks ja tasuvaks

Virtuaalmess loob tingimused soodsaks turu-uuringuks ja võimaldab välja selgitada, kas ning kuidas tarbijad suhtuvad pakutavatesse toodetesse. Samuti saab nüüd, korraldades näitust ühes riigis, teha müügitööd üle maailma. 

Võimalus saada ülevaade erinevate variantide ja pakkumise tõhususest

Eksponendid saavad täpset iganädalast statistikat selle kohta, milline eripakkumine oli potentsiaalsetele ostjatele kõige huvitavam ja milline mitte, ning võivad vastavalt sellele oma eripakkumisi kohandada või muuta. 

Võimalus olla korraga nähtav mitmes riigis

Eksponendi ettevõte võib asuda Eestis ja omada näitusestendi näiteks Hiinas, olles samal ajal esindatud virtuaalmessil Saksamaal. Virtuaalruum pakub selleks suurepäraseid võimalusi. 

Pole keelebarjääri, on rohkem äri!

Ka kõige kogenenumad müüjad võivad sattuda raskustesse, kui üritavad teatud kaupade või teenuste eeliseid võõrkeeles selgitada. Sama kehtib ka klientide kohta. Tagasihoidlikum klient ei esita oma küsimusi, kui ta tunneb end liiga ebamugavalt. Virtuaalmessidel on keelebarjäär väiksem või puudub täielikult, sest virtuaalsetes suhtluskeskkondades on rohkem aega tekstile mõtlemiseks ja selle sõnastamiseks. Veebikeskkond aitab osalejate vahel luua usalduslikumat suhet, hõlbustades ka suhtlemist reaalses elus. 

Võimalus suhelda eksponendiga pikema perioodi vältel

Kui kontaktmessil on eksponendil võimalus suhelda ostjatega vaid kohapeal neile visiitkaarte kätte andes või e-posti aadresse kogudes, siis virtuaalmess loob edasiseks suhtluseks võimaliku ostja või partneriga hoopis teised võimalused. Nendega on võimalik suhelda nii messieelsel perioodil, selle ajal kui ka pärast kontaktmessi toimumist. Veebivestlused säilivad ja klientidele saab esitada täiendavaid küsimusi müügitehingute sõlmimiseks. Samuti jääb teave eksponendi kohta pärast kontaktmessi lõppu kättesaadavaks virtuaalmessiruumis ja külastajad saavad seda kasutada ka 2-3 kuud hiljem näiteks Google'i otsingu abil. Nii pikeneb kontaktmessi tavapärane 2–3 päevane periood tänu virtuaalruumile nüüd 60–90 päeva võrra. 

Virtuaalmess on kasulik nii suurtele kui ka väikestele ettevõtetele

Messikeskkond tasandab ettevõtete suuruse ja tootmiskultuste erinevused, luues kõigile samaväärse võimaluse oma ettevõtte ja selle toodangu ning teenuste tutvustamiseks. 

Messikeskkond OnlineExpo tutvustab kontaktmesside traditsioonilisi elemente, lisades samas ainult veebikeskkonnale iseloomulikke jooni, mis on vajalikud eelkõige eksponentide, klientide ja potentsiaalsete partnerite vaheliseks suhtluseks. Virtuaalmessidel osalemine aitab saavutada turunduseesmärke, tõsta müüginumbreid ja tutvustada toodangut. 

Sarnased

SOOVITAME SOOVITAME

Me vastame teile meeleldi

Valige üks ülalolevatest suhtluskanalitest või jäta oma teade Facebooki kaudu