menu

Otseülekannete kasutamine brändi kasvuks: Võidelda, suhelda, triumfeerida

Otseülekannete kasutamine brändi kasvuks: Võidelda, suhelda, triumfeerida

Tänases ettevõtlusmaailmas omavad veebipõhised otseülekanded suurt tähtsust ja on seega muutunud väga oluliseks turundusvahendiks. Need on populaarsed ning paljud ettevõtted üle maailma kasutavad neid oma toodete ja teenuste pakkumisel üha aktiivsemalt.  
Veebiülekanded on kasulikud ja tõhusad ning aitavad meelitada sihtrühmi, suurendada bränditeadlikkust ning -lojaalsust. Kuidas viia selliseid veebiülekandeid läbi nii, et sellest tõuseks võimalikult suur kasu? 

Veebiülekannetest rääkides peame vaatama ka statistikaandmeid: 
• Livestreami andmetel viidi 2019. aastal läbi üle 1,1 miljardi tunni otseülekandeid; 
• 80% auditooriumist eelistab blogi lugemise asemel otseülekandeid; 
• videote vaatamine suurendab bränditunnetust 139%; 
• reitinguplatvormi 99 Firms andmetel jagavad tarbijad 39% suurema tõenäosusega videosisu; 
• platvormi Hubspot hinnangul on 82% auditooriumist huvitatud rohkem otseülekannetest kui sotsiaalmeediapostitustest. 
Nagu nähtub eeltoodud andmetest, on veebiülekanne suurepärane viis luua oma võimaliku klientuuriga isiklikum side. Otseülekandes osalejad saavad virtuaalruumis kohtuda brändiloojatega, see aga aitab suurendada tarbijate lojaalsust vastavale kaubamärgile. 

Ulekandeid saate labi viia teile juba tuttavatel platvormidel, naiteks Facebookis, Instagramis, YouTube'is jne. Vastava keskkonna seadistamine ei ole ajamahukas. Nimetatud platvormid pakuvad erinevaid funktsioone, kuid igal juhul saate te suureparase voimaluse laiendada oma kohalolekut veebis. 


Facebook Live

 Reitingukeskkonna 99Firms andmetel toimub 52% otseulekannetest sotsiaalmeedias. Seal on populaarseim Facebook, millel on 2,7 miljardit aktiivset kasutajat kuus. 
Otseulekannete vaadatavus on tavaliste videote omast korgem: kommentaaride arvu jargi 10 korda, vaatamise kestuse jargi kolm korda. Facebooki kasutab oma veebiulekannete tegemiseks 42,7% ettevotetest. 


Instagram Live

 Instagrami kulastajate arvuks kuus pakutakse 1,15 miljardit, kuid ka see platvorm voimaldab suhelda kullaltki laia auditooriumiga. Instagram Live, mis on populaarne eriti 18-34-aastaste seas, laiendab visuaalse suhtluse voimalusi ettevotja ja auditooriumi vahel. Rakendus on kasutatav ainult mobiilseadmetes. 


YouTube Live

 Et YouTube oli algselt videoplatvorm, kasutavad turundajad seda aktiivselt veebiulekannete jaoks. Sellel keskkonnal on kuus 2 miljardit kasutajat ja seda peetakse Google'i jarel suuruselt teiseks otsingususteemiks. Naiteks Red Bull Stratos Jumpi otseulekandel oli 2,3 miljonit samaaegset vaatamist. Sarnaselt Facebookiga saab ka YouTube'i otseulekandeid salvestada. 


Periskoop

See on Twitteri rakendus otseulekannete labiviimiseks. Ja kuigi seda saiti peetakse sobivamaks tekstipostituste jaoks, on siin suur publikuhuvi ka videote ja otseulekannete vastu. Viimastel kuudel on videosisu populaarsus Twitteris kasvanud ja on kogunud kumme korda rohkem vaatamisi kui tavalised sautsud.

Ulekande edukus soltub otseselt sisu kvaliteedist. Enne otseulekannet on moistlik valja selgitada, mis seoses teie poolt korraldatava uritusega publikut huvitab. See annab voimaluse oma auditooriumi laiendamiseks. Alljargnevalt pakume teile moningaid asjakohaseid napunaiteid. 


• Poorduge publiku poole. 

Uurige, milliste teemade ja kusimuste vastu on huvi. See aitab maaratleda virtuaalsundmuse teema. Nii voite kindlad olla, et raagite sellest, mis inimesi huvitab. 

      

• Jargige oma plaani, kuid arge unustage improviseerida. 

Et tunda end mugavalt ja enesekindlalt, tuleb kindlasti ette valmistuda. Inimesed eelistavad reaalajas videosuhtlust, sest see voimaldab neil teie ja teie kaubamargiga isiklikumalt tutvuda. Seega olge valmis improviseerima ja naitama ennast ning oma paindlikkust. 

        
• Tegutsege uhiselt. 

Et siduda oma auditooriumi tugevamini teie poolt pakutava tootega, lubage uritusest osavotjatel ka arutelus osaleda. Vastake kommentaaridele ja tagasisidele ning laske inimestel vestlustemaatikat valida. 


• Arge unustage oma eesmarke. Teie ulekande peamine ulesanne ei ole toote reklaamimine, vaid vastastikku kasulike suhete loomine. Arge unustage, millist vaartust te vaatajale pakute, ja proovige seda maksimaalselt ara kasutada.