menu

The Future of Small Companies Hides in Digital

En av de viktigaste faktorerna för framgångsrikt företagande är utan tvekan operativitet. Desto snabbare man reagerar på ändrade ekonomiska förutsättningar, lanserar nya effektiva teknologier, utvecklar kreativa lösningar, förnyar och når ut till sin målgrupp, desto större framgång kan man förvänta. Vissa saker går enklare för mindre start-up företag, andra saker genomförs betydligt lättare i storföretag. De flesta företagen drivs av strävan att lyckas och viljan att på ett eller annat sätt vara bättre än sina konkurrenter eller åtminstone att göra livet svårare för dem.

Bara för storspelare?

Det har länge funnits en uppfattning att innovation är någonting exklusivt som endast resursrika storföretag har råd med. Visst har de oftast mer möjligheter att driva på utvecklingen, samtidigt som småföretag kan unna sig betydligt större flexibilitet och ta kreativa, snabba och kanske rentav spontana beslut som banar väg för framgång.

Och för att generalisera ytterligare kan det ju räcka med en god idé och ett enastående team för att dra igång någonting bra. Ändå innehåller nyckeln till framgång en del nödvändiga element som dessvärre påverkas av pengar, eller snarare bristen på det. Att ta sitt varumärke ut till stora världen, att vara synlig för sina kunder och potentiella partners och hålla en nära kontakt med de befintliga kräver pengar som mindre aktörer inte alltid har gott om. Vi anser att begränsade resurser inte nödvändigtvis behöver innebära en begränsad målgrupp.

Gott om möjligheter

Förutom marknadsföring genom e-post, SEO och reklam i sociala medier och på YouTube har det med tiden dykt upp allt fler nya möjligheter och plattformar som låter företagare att etablera kontakter med kunder och samarbetspartners och samtidigt marknadsföra sin produkt eller tjänst. Därigenom kan man hålla sig uppdaterad om andra människors behov och förväntningar, reagera operativt och sist, men inte minst – dela sina idéer och hitta nya lösningar i samverkan med bra partners som man kanske aldrig hade fått kontakt med utan den digitala mellanlänken.

Mångsidig och effektiv

OnlineExpo är en sådan plattform som gör företagarens liv enklare, mångsidigare och öppnar fler möjligheter. Den kombinerar traditionella mässor, e-handel och en kommunikationswebbplats som ger företagare tillgång till extremt kraftfulla verktyg för att bygga sitt varumärke, nå ut till nya målgrupper och sälja sina produkter eller tjänster. I slutändan innebär den även en kostnadsbesparing eftersom OnlineExpo fungerar som en plattform för sammarknadsföring där en stor del av marknadsföringsarbetet redan är gjort inom ramen för mässor. Helt utan behov att hitta egen personal och andra resurser för att ta sina produkter och anställda till en kostsam mässa på andra sidan av havet.

Naturligtvis ligger miljöns största fördel i dess internationella omfång. I och med att de geografiska gränserna försvinner blir målgruppen bredare, med större variation, utmaningar och möjligheter än tidigare. För ett par årtionden sedan var det svårt att tänka sig att våra lokala företag kan göra sig hörda på andra sidan av Atlanten. Idag är dock frågan om vägen till en snabb och effektiv etablering på den internationella marknaden bland det första ett nystartat företag frågar sig. Det känns helt naturligt och berättigat.

***

Människors vanor har ändrats med tiden och livet blir allt mer virtualiserat. I dagens moderna värld med oändliga möjligheter är det klokt att synas digitalt. Snart är det inte längre bara klokt utan rentav nödvändigt. Mindre företag måste anstränga sig mer för att finna sin plats, men tar man klokt till vara på alla befintliga och kommande möjligheter väntar framgång inte alltför långt borta.

Vår kundtjänst svarar gärna på dina frågor!

För att kontakta oss väljer du en av ikonerna ovan eller lämna ett snabbt meddelande på Facebook med hjälp av knappen nedan.