menu

Väikeettevõtete edu peitub virtuaalses maailmas

Ettevõtte üheks olulisemaks eduteguriks võib lugeda kiirust. Mida kiiremini suudetakse reageerida majandusolude muutumisele, võtta kasutusele uusi tõhusaid tehnoloogiaid, töötada välja loovaid lahendusi, innoveerida ja jõuda oma sihtgrupini, seda suuremat edu võib oodata. Mõni asi tuleb lihtsamalt start-up’i mõõtu ettevõtete jaoks, teisi asju on jällegi suurtel firmadel oluliselt hõlpsam ellu viia. Enamiku ettevõtete tegevust innustab soov olla edukas ja teised sama ala tegijad ühel või teisel moel seljatada või vähemalt vanade olijate paati kõigutada.

Ainult suurtele mängijatele?

Pikka aega on valitsenud arusaam, justkui oleks innovatsioon midagi eksklusiivset, mida saavad endale lubada vaid suured mahukaid ressursse omavad ettevõtted. Nõus, neil on sageli palju rohkem võimalusi, et arendust kiirendada, samas saavad väikeettevõtted endale lubada palju suuremat paindlikkust ja teha loomingulisi, kiireid ja lausa spontaanseid otsuseid, mis rajavad tee edule.

Kui nüüd väga laialt üldistada, piisab heast ideest ja suurepärasest tiimist, et asjad tööle lükata. Sellele vaatamata on palju olulisi edu saavutamiseks vajalikke võtmeelemente, mis jäävad sageli raha, täpsemalt selle puudumise taha. Enda brändi laia maailma viimine, klientide ja potentsiaalsete partnerite jaoks nähtaval püsimine ning olemasolevatega tihedate suhete hoidmine nõuab paratamatult raha, mida väikestel tegijatel ei pruugi laialt käes olla. Aga meie meelest ei peaks piiratud ressursid tähendama piiratud sihtrühma.

Võimalusi jätkub

Lisaks meiliturundusele, SEO-le ja sotsiaalmeedias ning YouTube’is turundamisele on ajapikku tekkinud üha uusi võimalusi ja platvorme, mis võimaldavad ettevõtetel arendada suhteid klientide ja koostööparteritega ning samal ajal reklaamida oma toodet või teenust. Nii saab pidevalt kursis püsida inimeste ootuste ja vajadustega, neile operatiivselt reageerida ja mis kõige tähtsam – jagada oma ideid ning töötada välja uusi lahendusi koostöös partneritega, keda poleks pruukinud ilma digitaalse vahelülita leidagi.

Mitmekülgne ja tõhus

OnlineExpo on üks selliseid platvorme, mis muudavad ettevõtte elu lihtsamaks, mitmekülgsemaks ja võimalusterohkemaks. Selles on ühendatud traditsioonilised messid, ostlemiskeskkond ja suhtlussait, mis annavad ettevõtte käsutusse tohutult võimsad tööriistad brändimiseks, uute sihtrühmadeni jõudmiseks ja oma toote või teenuse müümiseks. Tegelikult aitab see kokkuvõttes ka kulusid vähendada, sest OnlineExpo toimib ühisturundusplatvormina, kus suur osa turundusest tehakse ettevõtte eest messide raames ära. Ja kaob igasugune vajadus leida töötajaid ja vahendeid, et sõidutada oma tooteid ja töötajaid üle mere kulukale messile.

Mõistagi on keskkonna suurim eelis selle rahvusvahelisus. Koos geograafiliste piiride kadumisega muutub sihtrühm laiemaks, mitmekesisemaks ja pakub senisest rohkem väljakutseid ning võimalusi. Paar kümnendit tagasi oli raske kujutleda, et mõni siinne ettevõte teisel pool ookeani kõlapinda leiaks. Tänaseks on aga iga alustava ettevõtte esimeste küsimuste hulgas just see, kuidas kiiresti ja tõhusalt rahvusvahelisele turule pääseda. See tundub täiesti loomulik ja seda õigustatult.

***

Inimeste harjumused on aja jooksul muutunud ja elu nihkub virtualiseerumise suunas. Meie rohkete võimalustega pikitud maailmas on mõistlik olla digitaalselt olemas. Peagi pole seegi enam mõistlik, vaid lausa hädavajalik. Väikesed ettevõtted peavad oma koha leidmiseks palju rohkem pingutama, aga kui kõiki olemasolevaid ja tulevaid võimalusi nutikalt ära kasutada, pole edu enam kaugel.