Mis on sihtrühm?

Sihtrühmaks nimetatakse sarnaste vajadustega inimeste rühma (võimalikud tulevased kliendid), kellele on suunatud ettevõtte turundustegevus. Sihtrühmade mõjutamisest on huvitatud näiteks reklaamitootjad, ettevõtjad ja poliitikud. Selleks aga, et turundussõnum jõuaks eeldatud adressaadini, tuleb esmalt välja selgitada, kellele see saata. 

Sihtrühmade liigitamine

Sihtrühmi võib tinglikult jagada mitmeks tüübiks ja ka liigitada erineval viisil. Sihtrühmi võib jagada otsesteks ja kaudseteks, aga ka laiadeks ning kitsasteks. 
Esimesel juhul pööratakse tähelepanu eelkõige otsesele sihtrühmale ehk inimestele, kes soovivad midagi osta ja on tegemas oma valikut.  
Teise liigitusvariandi võiks lahti mõtestada järgmise näite abil. Need inimesed, kes soovivad osta lihtsalt autot (ükskõik millist), on lai sihtrühm, aga need, kes tahavad näiteks just C-klassi Mercedest, kuuluvad kitsasse sihtrühma. Mida rohkem on teenuse, kauba vms pakkujal teavet vastava sihtrühma kohta, seda kitsam see on, kuid seda suuremad on võimalused toote müümiseks.  

Sihtrühma määratlemine 
Oma sihtrühma väljaselgitamiseks võib korraldada küsitlusi sotsiaalvõrgustikes, samuti vestelda juba olemasolevate klientidega, et saada teada nende eelistusi ja seda, millised asjaolud ajendaksid neid ostma just teie pakutavaid teenuseid ning tooteid.  Kuigi reeglina on kogenud ettevõtjatel juba laiem pilt oma klientuurist olemas, tuleb seda pidevalt täiendada ning täpsemalt kirjeldada. Selleks on vaja oma võimalikku sihtrühma portreteerida. 
Koostage mõni üksikasjalik kirjeldus inimestest, kes on teie toodetest huvitatud. Seda tehes leidke vastused küsimustele kes nad on, kui vanad nad on, kus nad elavad ja kellena töötavad. Millised on nende harrastused, kui palju on neil vaba aega ning kui suured on nende sissetulekud? Mida rohkem sisaldab teie poolt koostatud kirjeldus üksikuid detaile, seda parem. Esiteks on see abiks turunduses,  teiseks aga aitab teil mõista, kellele täpselt te soovite oma toodet müüa. 
See on hea alus edasiseks reklaamiks, klientide seisukohtade väljaselgitamiseks ja n.ö emotsionaalsete turunduspäästikute ärakasutamiseks. 

Konkurentide sihtrühmade analüüs 
Lisaks eelnevale tuleb hoolikalt analüüsida ka oma konkurentide tööd ja nende poolt oma klientuurile tehtavaid pakkumisi. Vaadake nende tootekirjeldusi, allahindlusi, tooterühmi ja reklaami. Uurige, kellele nad konkreetset toodet pakuvad. Fikseerige konkurentide parimad pakkumised ja täiendage nende põhjal oma sihtrühma kirjeldust. Mõelge, millistele teie poolt koostatud kirjeldusega klientidele konkurendi reklaam kõige paremini mõjuks, ja arvestage sellega. Selleks, et kogutud andmed kaduma ei läheks, on neid kõige parem säilitada tabelina. Sellisel kujul on neid mugav jagada ka kolleegidega.  

Milleks on vaja analüüsida sihtrühmi? 
Miks ei saa teha reklaami ja müüa tooteid oma sihtrühmi uurimata? Eelkõige seepärast, et sihtrühmade analüüsimine loob suuremad võimalused rahaliseks kokkuhoiuks ja ettevõtte tõhusamaks toimimiseks. 
Sihtrühma analüüs aitab teil tegutseda tulemuslikulmalt turundus- ja reklaamimaailmas. See võimaldab teil leida ja tunda inimesi, tõenäolisi kliente, kes võivad teie tootepakkumistest huvitatud olla. Selleks aga on vaja üksikasjalikult analüüsida oma ettevõtte sihtrühma. 
Märkimisväärne on ka säästmine reklaamiarvete pealt: kui ettevõte ei lähtu oma reklaamtegevuses analüüsitulemustest, vaid läheneb n.ö loominguliselt, võib see tähendada mõttetult kulutatud raha, sest need, kes võiksid reklaamist huvitatud olla, seda lihtsalt ei märka või siis näevad midagi, mis neid ei köida.  

Järeldused 
Sihtrühma analüüs on äriturunduses üks olulisemaid tegureid ning mida põhjalikumalt see läbi viiakse, seda tõhusam ja ökonoomsem on reklaam. Analüüsige oma sihtrühma, kasutades selleks erinevaid meetodeid ja tööriistu, ning suurendage nii oma müüki! 

Sarnased

SOOVITAME SOOVITAME

Me vastame teile meeleldi

Valige üks ülalolevatest suhtluskanalitest või jäta oma teade Facebooki kaudu