Menüü
Teavitused
No notificaitons yet
  • PROGRAMM

PROGRAMM

April 27, 2023

08:30 - 09:30
Osalejate registreerimine
Kestus: 60 min
09:30 - 10:00
Kongressi avamine
Kestus: 30 min
speaker
Hr. Mihhail Kõlvart, Tallinna linnapea
speaker
Mr. Simon Rijsdijk, Euroopa Perekonnaseisuametnike Kutseliidu president
speaker
Ms. Kristi Kail, Tallinna Perekonnaseisuameti juhataja asetäitja, Eesti Perekonnaseisuametnike kutseliidu juhatuse liige
10:00 - 10:20
E-Eesti teabekeskuse tegevus
Kestus: 20 min
speaker
e-Eesti teabekeskuse digitaalse ümberkujundamise nõunik
10:20 - 10:40
Eesti e-ID võimaldamine avalike teenuste osutamiseks kogu Euroopas
Kestus: 20 min

Digitaalse revolutsiooni ajastul on elektrooniline identifitseerimine (eID) ja usaldusteenused olulised komponendid, mis võimaldavad turvalisi tehinguid digitaalses maailmas. Euroopa Liidu kodanike liikuvus on viimastel aastatel üha enam kasvanud, samuti on suurenenud nõudlus ja ootused piiriüleste digitaalsete avalike teenuste kättesaadavuse suhtes. Selles ettekandes jagame oma kogemusi piiriülese eID-infrastruktuuri loomisel Eesti eID-ökosüsteemi seisukohast ja selgitame, kuidas see on mõjutanud avalike digitaalteenuste osutamist Eestis. 

 

speaker
eID tooteomanik, Riigi Infosüsteemide Amet
10:40 - 11:00
Suundumused andmepõhise ja inimkeskse digiühiskonna suunas
Kestus: 20 min
speaker
IT arhitektuuri ja taristu nõunik, Digiriigi arengu osakond, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
11:00 - 11:15
KOHVIPAUS
Kestus: 15 min
11:15 - 11:40
Soome rahvastikuteabesüsteem
Kestus: 25 min
speaker
Vanemspetsialist (õigus), digitaal- ja rahvastikuandmete teenuste agentuur, Soome
11:40 - 12:00
Saadaolevad e-teenused ja dokumentide esitamine/väljastamine Läti perekonnaseisuametites
Kestus: 20 min

Ettekandes anname ülevaate dokumentide ringlusest (esitamine ja väljastamine) ja nendest teenustest perekonnaseisuasutustes, mida vastavalt õigusaktidele saab pakkuda e-keskkonnas.

speaker
Valmiera Perekonnaseisuameti juhataja
speaker
Gulbene piirkonna perekonnaseisuosakonna juhataja
12:00 - 12:30
Välisriigi perekonnaseisudokumendid Eesti Politsei- ja Piirivalveameti menetluses
Kestus: 30 min
speaker
Politsei- ja Piirivalveameti identiteedi- ja staatusbüroo migratsiooni peaekspert
12:30 - 12:45
Elektroonilise tegevuse areng Šveitsis
Kestus: 15 min

Šveitsi seadus muutus 1. jaanuaril 2012. Sellest ajast alates on riigiametnikul lubatud esitada elektroonilisi toiminguid. Iga kanton (st föderaalriik) vastutab protsessi ja selle rakendamise eest. Kus me praegu juurutamisprotsessis oleme?

speaker
Šveitsi Perekonnaseisuametnike Liit, asepresident, perekonnaseisuküsimuste haldusdirektor, Kanton Vaud
12:45 - 13:00
Ülevaade küsimustikust
Kestus: 15 min

2023. aasta kongressi jaoks oleme koostanud küsimustiku, mille eesmärk on kaardistada e-teenuste ja digitaalsete lahenduste olukorda erinevates riikides perekonnaseisumenetluse läbiviimisel. Küsimustiku ülevaade võimaldab lühidalt tutvustada erinevate riikide praktikat, digiteenuste ulatust ja eripärasid. Tagasiside ja kogemuste põhjal saab tihendada koostööd uute digilahenduste loomiseks ja rakendamiseks.

speaker
Juhtivspetsialist, Tallinna Perekonnaseisuosakonna registripidaja
13:00 - 14:00
LÕUNA
Kestus: 60 min
14:15 - 17:15
Ekskursiooniprogramm
Kestus: 180 min
Variant 1: Tallinna vanalinna jalutuskäik

Lisateave ekskursiooni kohta: SIIN

Variant 2: Tallinna bussiretk

Lisateave ekskursiooni kohta: SIIN

19:30 - 23:00
Pidulik õhtusöök Lillepaviljonis, esinejad
Kestus: 210 min

Dress code: dark suit. More information about dinner HERE.

 

19:00 Transfer to Gala Dinner 

23:00 Transfer back to Nordic Hotel Forum 

April 28, 2023

09:30 - 10:15
Paneeldiskussioon küsimustikust selgunud teemade üle
Kestus: 45 min
speaker
Officer in the Registrars Department for the City of Leuven (Belgium)
speaker
President/Chairman of the European Association of Registrars
speaker
Šveitsi Perekonnaseisuametnike Liit, asepresident, perekonnaseisuküsimuste haldusdirektor, Kanton Vaud
speaker
Director of Studies at the Bundesverband der Deutschen Standesbeamtinnen und Standesbeamten e.V. (BDS)
10:15 - 10:35
Quo vadis, tsiviilregistreerimine?
Kestus: 20 min

Perekonnaseisu registreerimine jäi sajandite jooksul algusest peale muutumatuks. Kahekümnenda sajandi digitaalne revolutsioon on oluliselt muutnud ka perekonnaseisu registreerimise protsesse, dokumente ja ametnikelt nõutavaid oskusi. Ettekandes vaadeldakse Eestis toimunud muutusi ja püütakse mõelda, kuhu me liigume.

speaker
Siseministeeriumi rahvastikufaktide osakonna juhataja
10:35 - 11:00
Avalike digitaaldokumentide piiriülene ringlus Euroopa Liidus: perekonnaseisuregistrite väljakutsed
Kestus: 25 min
speaker
Valencia Ülikooli rahvusvahelise eraõiguse professor
11:00 - 11:15
KOHVIPAUS
Kestus: 15 min
11:15 - 11:45
Projekt "Identities On The Move" ja selle tulemused
Kestus: 30 min

EVS tegi koostööd ANUSCA ja Euroopa ülikoolidega, et töötada välja projekt "Identiteedid liikvel", mida kaasrahastas Euroopa Komisjon. Projekti raames uuritakse avalike dokumentide liikumist määruse 2016/1191 alusel teoreetiliselt ja praktiliselt. Panus annab ülevaate projekti viimastest tulemustest, keskendudes eelkõige digitaaldokumentidele ja poliitilistele soovitustele ELi institutsioonidele. 
 

speaker
Grazi ülikooli vanemteadur, tsiviilõiguse, välis- ja rahvusvahelise eraõiguse instituut
11:45 - 12:15
CIECi praegune olukord ja selle edasine areng
Kestus: 30 min

Ettekanne keskendub ICCSi praegusele olukorrale, käimasolevale tööle ja erinevatele projektidele, mis on äsja käivitatud (konventsiooni nr 34 jõustumine ja selle tagajärjed, konventsioonide ajakohastamine, tekstide tõlkimine, perekonnaseisu käsitleva praktilise juhendi taaskäivitamine). 

speaker
ICCSi peasekretär
12:15 - 13:40
LÕUNA
Kestus: 85 min
13:40 - 14:00
Itaalia perekonnaseisusüsteemi digitaalne ümberkujundamine: üksikasjalik ülevaade uuenduslikest muudatustest
Kestus: 20 min
speaker
Digitaalse transformatsiooni ekspert ministrite nõukogu eesistujariigis – digitaalse transformatsiooni osakond
14:00 - 14:15
Computerization of registry offices in Poland
Kestus: 15 min
speaker
Association of registrars of the Republic of Poland
14:15 - 14:30
Rahvastikuregister ja digitaalne ümberkujundamine - Gruusia kogemus
Kestus: 15 min
speaker
PSDA digitaliseerimisprojekti juhi kohusetäitja
14:30 - 14:45
Liikmete uudised - Saksamaa
Kestus: 15 min
speaker
Perekonnaseisuasutus Hamburg-Bergedorf
14:45 - 15:00
KOHVIPAUS
Kestus: 15 min
15:00 - 15:20
Milliseid teadmisi me kongressilt kaasa võtame, kõik räägivad
Kestus: 20 min
speaker
Perekonnaseisuasutus Hamburg-Bergedorf
15:20 - 15:30
Lõpukõne EVS asepresidendi poolt
Kestus: 10 min
Hr. Steve Heylen
15:30 - 15:45
Järgmise kongressi tutvustamine
Kestus: 15 min
15:45 - 15:50
Kongressi lõpp
Kestus: 5 min

Korraldaja kontaktid

Nordic Hotel Forum, Viru väljak 3

Oluline Oluline

Me vastame teile meeleldi

Valige üks ülalolevatest suhtluskanalitest