Menüü
Menüü
Teavitused
No notificaitons yet
 • Vabastage online ürituste võimsus ja kasvatage oma äri juba täna

Vabastage online ürituste võimsus ja kasvatage oma äri juba täna

Nii nagu offline-üritustel, võib ka onlineüritusel olla kaks üldist eesmärki: tutvustada ettevõtet paljudele teie tootest huvitatud inimestele ja leida kasulikke kontakte tulevaste ühisprojektide jaoks. See tähendab, et muutub ainult külastajate ja ettevõtete vahelise suhtluse vorm, kuid eesmärgid jäävad samaks.

OnlineExpo on kõige mugavam viis uute kontaktide loomiseks ja oma toote/teenuse tutvustamiseks juba huvitatud klientidele. OnlineExpo pakub ainulaadset võimalust saavutada oma turunduseesmärgid, suurendada müüki ja suurendada toodete/teenuste tuntust.

OnlineExpo platvormil saate kasutada spetsiaalseid tehnilisi võimalusi erinevate tegevuste teostamiseks. Näiteks masspostitus, veebiseminaride edastamine, kingitused, küsitlused, küsimustike täitmine jne.

Online urituste eelised

 • Kasutajaliidese keele valimine
 • Asukohast soltumatus
 • Eelarve kokkuhoidmine
 • Lihtne osalejaid meelitada
 • Kulastaja tuvastamine
 • Veebivestlus
 • Online-vorgustiku loomine
 • Piiramatu arv samaaegseid kulastajaid 24/7
 • Selge jalgimine ja statistika
 • Teavitamine erinevatel platvormidel linkide kaudu
 • Potentsiaalsete klientide ligimeelitamine
 • Unikaalne veebidisain
 • Turvaline kohtumispaik
 • Pohipunkte kirjeldavate videosalvestiste toimetamine, mis on igal ajal kattesaadavad ilma taiendavate saitide ja rakendusteta
 • esitlusmaterjalide piiramatu allalaadimine (PDF, PPTX jne) Kusitluste labiviimine ja digitaalne andmetootlus
 • Kaupade/teenuste tellimise ja otsemuugi susteemi kasutamine
 • Piiramatu arvu urituste kuupaevad
 • Edukuse moodikud

Platvorm voimaldab

PLATVORM VOIMALDAB LUUA TAIELIKU BRANDINGU:

 • sundmus uhes kohas
 • sisu loomine
 • online ja offline video
 • ettevotte kirjeldus
 • konelejate valjakuulutamine
 • mitme esineja paralleelne esitlus
 • veebiseminari reeglid (ajakava, hashtagid jne)
 • vestlusrobot
 • Esitluse salvestuse loomine, mis on igal ajal ilma taiendavate rakenduste ja saitideta kattesaadav
 • Esitlusmaterjalide allalaadimine (PDF, PPTX jne)
 • VIP-konelejate voi sponsorite reklaamimine
 • Jalgige failide vaatamise ja allalaadimise avatud statistikat
 • Kusitluste labiviimine
 • Tagasiside saitvormide kaudu
 • Kusimuste esitamine vestlustes
 • Vahetada visiitkaarte
 • Kasutage kaupade/teenuste tellimise ja otsemuugi broneerimise susteeme
 • Valida kasutajaliidese keel
 • Juurdepaasu tasemed
 • Kasutada tasulisi juurdepaasutasemeid
 • Piiramatu arv urituste kuupaevi
 • Naidata edukuse moodikuid

Tehnilised voimalused

SISU

 • Tekstid , ekspertartiklid
 • Foto, video ja audio
 • PDF-materjalid
 • 3D pildistamine, 3D mudelid
 • Vestlusrobot (virtuaalne assistent)
 • Intervjuu ekspertidega
 • Veebiseminaride korraldamine
 • VIP-blokk (kliendid, sponsorid, artiklid jne)
 • Temaatilised ruumid voi juhised urituse eriosa juurde
 • Votmesonade otsingufunktsioon
 • Jaotis "Eripakkumised"
 • Kiirnavigatsioon
 • "Korduma kippuvad kusimused"

STATISTIKA

 • Klopsud linkidele (liiklus)
 • Uleminekud kontaktandmetest
 • Kulastused
 • Eripakkumised
 • Kulastajate kontaktandmete kogumine

KOMMUNIKATSIOON

 • Hindamisstend (kulastajatele)
 • Kommentaarid
 • Visiitkaartide vahetamine
 • Kohtumise kokkuleppimine
 • Voimalus kuvada kuljenduses uudiskiri
 • Jututuba
 • Kusitluste vorm
 • Jaga funktsioon
 • Geograafiline asukoht (kaart)

Veebiurituste tuubid

Veebiseminar - suurema osa sisust loovad konelejad voi korraldajad. Vaatajatele on maaratud passiivsem roll - saate esitada kusimusi chat'i kaudu. Kasutatakse koige sagedamini koolituseks voi toote tutvustamiseks/muumiseks. Muuva veebiseminari eesmark on, et vaataja peab sooritama sihttoimingu (tellimus, taotluse jatmine). Mitte-muuva veebiseminari eesmark on suurendada brandi tuntust ja opetada, kuidas toodet kasutada. Reeglina koosneb veebiseminar kolmest osast: tervitus, peamine (sisuline) osa, vastused kusimustele. Muugiveebinari eriparaks on "muugiaken" - aeg, mille jooksul kogutakse taotlusi voi tellimusi. Veebiseminari kohustuslik element on esitlus, mis keskendub abstraktsele ja visualiseerib teavet, muutes selle kergemini tajutavaks.

Veebiseminar on veebipohise oppe liik, mis toimub otseulekande vormis. Veebiseminari peamine erinevus veebiseminarist, kus kuulajatele on maaratud passiivne roll, on koigi kohalviibijate aktiivse osalemise voimalus. OnlineExpo pakub mitmesuguseid voimalusi veebiseminaride ja veebiseminaride korraldamiseks.

Veebikonverents - koik konverentsil osalejad saavad luua sisu (heli, video, muud vahendid). Veebikonverentsi eesmark on harida, tutvustada toodet voi arutada konkreetset teemat. Erinevalt veebiseminarist peab igal veebikonverentsil osalejal olema asjakohane varustus (kaamera, mikrofon) ja tarkvara.

Hubriidkonverents uhendab endas isikliku ja virtuaalse kohaloleku elemente. Hubriidkonverentsi peamine probleem on tasakaalustada virtuaalsete osalejate ja isiklikult kohalviibijate vajadused ja uhendused. Selle kohta saate lahemalt lugeda siit. Ka veebipohised osalejad vajavad riistvara ja tarkvara. Spetsiaalse tarkvara asemel saate kasutada populaarset platvormi veebi- ja hubriidkonverentside jaoks, naiteks OnlineExpo.

Online-ulekanne - aktiivne roll saatejuhil. Vaatajatel ei ole tavaliselt voimalust kusimusi esitada. Saab kasutada naiteks tooteesitluseks. Vaatajad ei pea ostma seadmeid ja kasutama spetsiaalset tarkvara.

Veebinaitus (virtuaalne naitus) on tavalise naituse veebipohine ekvivalent, millel on omad eelised (peaaegu piiramatu mootkava, geograafiliste ja ajaliste piirangute puudumine, interaktiivsed suhtlusvahendid). Veebinaituse korraldamine voimaldab osalejatel anda maksimaalselt teavet eksponeeritava objekti kohta, mis tavalise naituse formaadis sageli puudub.

Hubriidnaitus - eksponendid (eksponendid) on kattesaadavad nii veebis kui ka fuusiliselt, et neid saaks isiklikult kulastada. Samal ajal on isiklikult naitusele saabuvatel kulastajatel juurdepaas ka veebipohistele naituse materjalidele ning nad saavad internetis suhelda teiste osalejate, eksponentide ja korraldajatega. Selleks pakub korraldaja naituse ruumides tasuta WiFi-uhendust. OnlineExpo platvormil saab korraldada ja korraldada veebipohiseid ja hubriidnaitusi, millel on suvaline arv osalejaid.

SOOVITAME SOOVITAME

Me vastame teile meeleldi

Valige üks ülalolevatest suhtluskanalitest või jäta oma teade Facebooki kaudu