menu

Virtuaalsete ürituste võimsuse avamine - hübriidrevolutsiooni omaksvõtt

Tegelikult hakkasid näitused, konverentsid ja seminarid digikeskkonda üle kolima juba pea 10 aastat tagasi. Esimesed sellised ettevõtmised said alguse Ameerikas ja liikusid järk-järgult ka Euroopasse. Venemaal seevastu paljud isegi ei tea, et selline võimalus olemas on. Nüüdseks on pea iga korraldaja mõistnud, et ürituse brändi saab säilitada vaid veebikeskkonnaga liitudes. Olles ise antud teemaga seestpoolt tuttav, võin kindlalt väita, et iga sedalaadi ettevõtmine läbib praegu digitaliseerimisprotsessi testiperioodi. Juba lähiajal muutub selline formaat täiesti harjumuspäraseks.

See uhendab endas harjumusparases fuusilises ruumis toimuvate traditsioonilise kontakturitusete ja veebipohise Online-keskkonna voimalusi. Tanu sellisele keskkondade uhendamisele ja selle tulemusena laienevale auditooriumile toimub uheaegselt nii kaubamargi esitlus kui ka turundus, statistiliste andmete kogumine ja muugitoo.

Voimalused, mida pakub selline veebikeskkond:

Lisaks sellele saab virtuaalsundmuse kulastaja

Valiselt voivad virtuaalsundmused olla taiesti erinevad. Naiteks moned korraldajad esitavad oma uritust veebipoe kataloogi kujul. See on mugav neile kulastajatele, kes teavad, mida otsivad. Kuid kui kulastatakse reaalses maailmas toimuvat messi voi muud uritust, soovitakse tihti leida ideid ega teatagi tapselt, mida otsitakse.

Kujutame endale ette koerte naitust.  Tihti ei lahe kulastaja sinna vaatama ainult kataloogis esitatud rangetele kriteeriumitele vastavat looma, vaid ta alles avastab oma lemmikuid. On taiesti tavaline, et tullakse otsima uht, aga leitakse hoopis muud.

Naitused ja muud sellelaadsed uritused peaksid olema pigem uute ideede ja inspiratsiooni ammutamise kohad – seega virtuaalnaitus ei ole lihtsalt kataloog.

Iga korraldaja puutub kokku veel uhe huvitava kusimusega: kas kasutada uritusel ka liitreaalsuse elemente? Siin esineb erinevaid seisukohti. Arvestada tuleb sellega, et igal virtuaalsundmuse kulastajal ei ole vastavat tehnilist voimekust ja igal eksponendil 3D-ruumi sobivaid huvitavaid materjale. Lisaks nouab 3D-keskkonnas toimuva urituse kulastamine suurt internetiressurssi ja arvutivoimsust.

Virtuaalsundmused ei erine oma sisult reaalruumis toimuvatest. Nii voib virtuaalkeskkonnas labi viia naitusi, festivale, kontserte, konverentse, koolitusi, tunde ja umarlaudu.

Lahtuvalt urituse laadist on voimalik valida erinevate veebiplatvormide vahel. Naituste, festivalide, kontsertide ja konverentside korraldamiseks sobivad naiteks jargmised platvormid:

https://www.Onlineexpo.ru
https://www.virtual-expo.com
https://www.onlineventspace.com
https://www.globalsources.com/
https://www.hyperfair.com/

Oppeseminaride ja tundide labiviimiseks kasutatakse reeglina lihtsamaid keskkondi: Zoom, Youtube,Vimeo. Umarlaua jaoks sobivad koik eelnimetatud.

Virtuaalsundmuse korraldamisel on abiks alljargnev lihtne kava

Virtuaalsed uritused muutuvad peavooluks

LinkedIni uuring, milles osales 200 Uhendkuningriigi ja Iirimaa ettevotet, naitas, et 72% vastanutest jatkab virtuaalsete urituste korraldamist pikemas perspektiivis. See on toenaoline, sest virtuaalsed uritused voivad olla kuluefektiivsed ja pakkuda globaalset juurdepaasu sisule ja kolleegidele ilma reisimisega seotud stressita.

Lisaks sellele jaavad virtuaalsed uritused paljude osalejate jaoks, eriti nende jaoks, kes soovivad osaleda uritustel valjaspool riiki, koige tohusamaks voimaluseks.

Pandeemia on meile opetanud, et teatud tuupi haridus voib olla palju kulutasuvam, kui kasutada virtuaalset tehnoloogiat. Seega, kui oppimine on teaberikas ja/voi vaga individuaalne, saastab virtuaalne kogemus palju aega ja raha. Virtuaalsed uritused voivad palju parandada osalemist.

Osalemine on kindlasti virtuaalsete urituste tuleviku voti. Moodas on ajad, mil kaubamargid voisid korraldada igav, staatiline veebiseminar ja oodata positiivseid tulemusi. Hea uudis on see, et virtuaalsed uritused pakuvad brandidele igasuguseid voimalusi lobusateks sessioonideks, nii selles osas, kuidas nad end esitlevad kui ka selles osas, mida nad esitlevad!

Virtuaalsed uritused on suureparane voimalus tutvustada oma tooteid ja teenuseid ainulaadsel ja interaktiivsel viisil. Voite pakkuda kulastajatele kaasahaaravat kogemust, mis voimaldab neil uurida koike, mida teil on pakkuda. Lisaks voivad virtuaalsed uritused sisaldada interaktiivseid funktsioone, naiteks kusitlusi, mis voimaldavad inimestel sisuga suhelda ja teie brandi kohta rohkem teada saada. Samuti saate vestelda ekspertidega, kes saavad vastata liikmete kusimustele ja anda neile rohkem teavet selle kohta, mida te muute. Ainus kord, kui brand ei peaks investeerima virtuaalsesse uritusse, on see, kui see ei paku kaasahaaravat ja informatiivset kogemust. Kui te ei ole kindel, kas te suudate seda teha, siis on ilmselt parem mitte korraldada virtuaalseid uritusi. Muidu on virtuaalsed uritused suureparane voimalus jouda uute sihtruhmadeni ja reklaamida oma toodet voi teenust.

Kuid mis on virtuaalse keskkonna vaartus peale kulastajate mugavuse? Miks kaalub kaubamark, mis ei pruugi olla suunatud ulemaailmsele publikule, uldse virtuaalsete urituste korraldamist? Vastus on, et koik, mis ei ole seotud suhete loomisega, on lihtsalt reklaam. Tanapaeval saavad brandid, kes panevad kokku tugeva virtuaalsete urituste kava ja kasutavad keerukat platvormi, kasutada veebis toimuvaid uritusi turundamiseks ja juhtide genereerimiseks.

Uritusi peetakse tanapaeval sponsoritele vaartuse lipulaevadeks. Tehnoloogia arenedes voime naha sundmuste sponsorluse uskumatut kasvu. Selle tulemusena kasvab noudlus virtuaalsete platvormide jarele jatkuvalt, mis toob kaasa teenusepakkujate vahelise konkurentsi suurenemise kvaliteedi alusel. See kujundab sundmustoostust veelgi ja tagab pideva innovatsiooni. Uha rohkem inimesi osaleb virtuaalsetel uritustel oma mobiiltelefonist.

Inimesed kasutavad tanapaeval oma nutitelefone peamise seadmena. Lihtsalt seetottu, et see on mugavam. Lisaks on enamikul ettevotetel nuud oma mobiilirakendused. Seega eelistavad nad ka veebis toimuvatel uritustel osaleda, kasutades vastavat telefonirakendust. Onlineexpo voimaldab korraldajatel luua urituste jaoks eksklusiivseid rakendusi. Uritusel osalejad saavad siis lihtsalt registreeruda ja sisse logida, ilma et nad peaksid oma sulearvutit voi arvutit valja lulitama.

Kas hubriidsundmused on uus normaalsus?

Nagu enamik turunduskusimusi, on vastus: see soltub.

Hubriidurituste nahtus levis kiiresti. Urituste korraldajate seas labi viidud uuringust selgus, et peaaegu kolm neljandikku (73%) plaanib hubriiduritust enne aasta loppu.

Isegi kui fuusilised uritused on taas kavas, on veebipohised ja hubriiduritused tulnud selleks, et jaada. Osalejad voivad valida kas veebipohise voi isikliku urituse vahel. See tagab suurema paindlikkuse ja aitab laiendada urituse ulatust. Uritustehnoloogiast saab toenaoliselt uhendav platvorm fuusiliste ja veebipohiste osalejate vahel.

Virtuaalseid suhtluselemente saab lisada peaaegu igale reaalsele uritusele. Arvestades jatkuvat pandeemiaga seotud muret, samuti kasvavaid reisikulusid, on moistlik planeerida algusest peale, et jouda laiema publikuni. Lisaks on vaja varuplaani juhuks, kui tekivad probleemid, mis nouavad toimumiskoha sulgemist ja reaalsete urituste tuhistamist.

Hubriidurituse mudel meelitab ligi suuremat ja mitmekesisemat publikut ning tekitab rikkalikuma arutelu. Virtuaalsed uritused muutuvad uha interaktiivsemaks. Tulevik on hubriiduritused, millel on online ja offline komponendid, mida holbustab ka VR- ja AR-tehnoloogia areng.

Lisateavet veebiurituste korraldamise kohta Onlineexpo platvormil siit.

Me vastame teile meeleldi

Valige üks ülalolevatest suhtluskanalitest või jäta oma teade Facebooki kaudu