menu

Onlinemässors tidsera har börjat

Det är uppenbart att med tiden flyttar allt fler saker till internet och inte heller mässbranschen är något undantag. 2016 visade att mässmarknaden är på väg mot omvälvande, men spännande förändringar. OnlineExpo har beslutat att aktivt förnya sin bransch och inom ramen för dagsaktuella bomässan har vi verkligen blivit övertygade om människornas tro på innovationens kraft – Bomässan 2016 ägde för första gången rum helt virtuellt och blev än mer populärar än vi hade förväntat.

Plattformen för onlinemässor OnlineExpo.com är en webbaserad mässhall. Där har varje deltagande företag en egen virtuell mässmonter för exponering och försäljning av sina produkter och tjänster, kontakt med besökare och nya affärspartners. En nytänkande mässa som innehåller element av kontktmässa, sociala medier, traditionell hemsida och webbutik. Samtidigt ger den företagare ett ypperligt tillfälle att använda webbmiljöns praktiska möjligheter och verktyg till överkomligt pris i PR-, marknadsförings- och försäljningssyfte. Idag har redan hundratusentals människor besökt plattformen för virtuella mässor, där flerahundra företag har ställt ut med en egen monter.

De första mässorna har varit riktigt framgångsrika

Det där som man pratar om måndagsexemplar och första försök som är dömda att misslyckas, håller inte vi riktigt med om. Idag har OnlineExpos mässhall redan rättfärdigat sig med tre mässor: resemässa, byggmässa och bomässa. Alla mässor, även den allra första, har haft i genomsnitt 80 utställande företag och nära 40 000 besökare. Nya kontakter, bra erbjudanden och sansade samarbetspartners har kommit till nytta för alla inblandade – såväl besökare som utställare.
Våra onlinemässor har ä ven nått ut till våra grannländer och fått internationell exponering. I själva verket har ju OnlineExpos hela koncept varit både gränsöverskridande och platsoberoende från allra första början. På resemässan som inleddes under mars månad som den allra första onlinemässan av den typen, deltog företag främst från Estland, Lettland och Litauen och den mest avlägsna utställaren var från Georgien. Idag har resemässans erbjudanden setts av tiotusentals besökare.

Snabbhet och avstånd – onlinemässans främsta fördelar

Förutom tidsfaktorn gör onlinemässan även det möjligt att dra nytta av avståndsfaktorn. Byggmässan 2016 som drog igång i april, ägde samtidigt rum i flera länder – en lösning som endast går att genomföra på webben med en rimlig tidsåtgång och kostnad. Deltagande vid utländska kontaktmässor kräver veterligen så mycket tid och resurser att oftast är det bara stora företag som har råd med det. En onlinemässa däremot gör det möjligt även för de allra minsta underentreprenörerna att vara med i spelet och knyta kontakter med nya potentiella kunder.

Portalen OnlineExpo.com har framförallt skapats utifrån företagarnas behov. När en företagare använder sig aktivt av alla de virtuella möjligheterna som vi har skapat, kan företagets synlighet flerfaldigas inom ramen för mässan. Vårt team försöker att ta fram nya projekt och mässor i enlighet med kundernas och marknadens behov, berättar OnlineExpos grundare och styrelseledamot Margus Tamm.

Bomässan 2016 utökade sin portfölj med olika online-mässaktiviteter

OnlineExpo, i samverkan med Estlands mest erfarna mässarrangör Taveco Disain, fortsatte med förnyelsen av mässlandskapet även under andra hälften av året. Den intiala planen var att utöka portföljen för den välkända Bomässan, som har en lång historia, år 2016 för första gången med online-mässaktiviteter. När vi förberedde oss för öppnande av vår första hybridmässa visade våra utställare sig vara ännu mer innovativa och föredrog att endast delta på den virtuella mässan. Vi hängde med våra innovativa kunder och tog det tappra steget att endast öppna bomässan på webben den 3 oktober. Den aktiva mässperioden pågick i 2 veckor men montrarna får stå kvar och agera som effektiva marknadskanaler ända till våren.

Innovation är i pricip att göra gamla saker på nytt sätt. Det har OnlineExpo tagit som sin mission och hittills har vi närmat våra mål med riktiga stormsteg. En sak är säker – att framtiden, både för mässbranschen men även i allmänhet, lär bli nydanande och extremt spännande!

Vår kundtjänst svarar gärna på dina frågor!

För att kontakta oss väljer du en av ikonerna ovan eller lämna ett snabbt meddelande på Facebook med hjälp av knappen nedan.