menu

OnlineExpo Opening

Webbportalen OnlineExpo.com har öppnats för att bli en samlingsplats för internationella online-mässor. Förberedelserna till och marknadsföringen av de första mässorna har dragit i gång även i Lettland, Litauen, Sverige, Tjeckien och Ryssland.


Portalen OnlineExpo.com har framförallt tagits fram utifrån företagarnas behov, berättar OnlineExpos styrelseledamot Margus Tamm. När en företagare använder sig aktivt av alla de virtuella möjligheterna som vi har skapat, kan företagets synlighet flerfaldigas inom ramen för mässan, tillägger Tamm.

Den totala investeringsvolymen i projektet OnlineExpo överstiger 250 000 euro, varav 120 000 euro har satsats på utvecklingsverksamheten under loppet av nästan två år.
En av grundarna till OnlineExpo.com och styrelseledamot Margus Tamm beskriver formatet för en online-mässa enligt följande: - En online-mässa pågår oftast i fem dagar. Mässan inleds på måndag för att avslutas på fredag och den kan fortsätta över helgen som en traditionell mässa.

Olika format för online-mässor har testats i ett flertal länder. Ofta drivs dessa tester av webbdesigners vars portaler kan vara tjusiga och lekfulla, men uppfattas dessvärre som krångliga och obekväma av mässbesökare. Dessutom finns det många statiska mässmiljöer i enkel produktkatalog-stil att hitta på internet. Någon interaktiv lösning med bra företagarfokus och aktiv kommunikation har det hittills inte funnits. Vi säkra på att ingen mässportal kan startas enbart av den goda viljan. Vi finns fysiskt på plats i alla länder för att erbjuda såväl mässbesökare som -utställare bra stöd för den bästa möjliga mässupplevelsen.

Antalet mässbesökare är idag klart på väg ner på många lokala mässor och företagens intresse för att delta är litet. Varumärkeskännedomen på hemmamarknaden kan redan ha uppnåtts och utställare får betala ett allt högre pris för kontaktetablering, samtidigt som deltagande i utländska mässor är tids- och resurskrävande.

Chefen för OnlineExpos internationella avdelning, Polina Goldshtein, tror att introduktionen av online-mässor inte betyder slutet för traditionella mässor utan snarare tvärtom: - Onlinemässor erbjuder bra möjligheter till att rikta större uppmärksamhet mot traditionella mässor. Genom mässor på internet når vi ut till många fler människor. Även till dem som annars aldrig skulle ta sig till en vanlig mässa – på grund av tidsbrist, sin vistelseort eller av annan anledning. Vi snarare kompletterar än konkurrerar med varandra.
OnlineExpo International OÜ är ett estniskt företag som har utvecklat en internationellt tillgänglig webbplattform för anordnande av onlinemässor. Det är en plattform som har tagits fram utifrån företagares behov och med användning av webbvärldens talrika nya möjligheter.

Artikeln är hämtad från webbsidan: http://www.looveesti.ee/onlineexpo-viib-messid-internetti/

With the creation of OnlineExpo.com, we are one of the first in the world to develop a company-centric and business-friendly online fair environment."   

On the Internet, you can find fair environments where the visitor can create the image he wants, choose a suit and hairstyle and enter the 3D world as if he were a computer game character. Such virtual realities, invented mainly by web designers, are very exciting, but still too impractical for business. Besides, walking around in the 3D world takes a lot of time and energy, but it is in the interests of both the entrepreneur and the client that the flow of information and communication takes place at a nice fast pace.

We chose a simpler approach...

Vår kundtjänst svarar gärna på dina frågor!

För att kontakta oss väljer du en av ikonerna ovan eller lämna ett snabbt meddelande på Facebook med hjälp av knappen nedan.