Külastusi
30 406

Müüdid mida Karjääripäevad 2017 ümber lükkavad

Kandideerijate vähesus

Kandideerijaid võib olla konkursil vähe juhtudel, kui pakkumine ei kõneta või on avaldatud valel ajahetkel ja see lihtsalt ei jõua sobivate potentsiaalsete kandidaatideni. Virtuaalmessil on võimalik paista tööturul silma ja olla inimeste jaoks nädala aja jooksul olemas selleks, et kõik meelel ja keelel küsimused saaksid vastatud. Samuti loob virtuaalne karjäärimess võimaluse luua mugavalt ja pingevabalt kontakte ka tulevikuks, et uue inimese värbamise vajaduse tekkides oleks kohe olemas ka nimekiri võimalikest sobivatest kandidaatidest, kellele pakkumine teha.

Samuti on CV-Online’i värbamisspetsialistid märganud, et ettevõtted, kes julgevad end näidata tööturul eristuvalt, kasutades ka kõiki kaasaegsed suhtlusvõimalusi, saavad rohkem kandidaate – pakkumisteni jõutakse ka läbi sõbrasoovituste, sotsiaalmeedia ja muude mobiilsete suhtlusvahendite. Virtuaalmessil on mugav osaleda mis tahes mobiilsest seadmest ja suheldes endale just sobivas keskkonnas ja sobival ajal, mis julgustab ka kontaktide loomist.

Üha enam ilmneb inimestel ka hirme ja skeptilisust andmebaaside ja enda data jagamise ees interneti-platvormidel. Võib tekkida küsimus, mida minu andmetega täpselt tehakse? Virtuaalmess ei nõua tööotsijal sisselogimist ja huvipakkuvate ametikohtade sisu ja töövõimalusi saab arutada ka lihtsalt mugavas chati-vormis. Virtuaalmess sobib neil põhjustel eriti just ettevõtetele, kes soovivad leida uusi kolleege inimeste hulgast, kes tegelikult aktiivselt töötavad, aga uurivad maad uute väljakutsete leidmiseks.

Inimeste mobiilsus, demograafilised muutused

Mure, millega tööandjad peavad silmitsi seisma – potentsiaalsed töötajad on pidevas liikumises. Inimeste mobiilsus elustiilis ja suhtluskultuuris on julgustatud paljuski tehnoloogia pakutavatest võimalustest. Virtuaalne karjäärimessi keskkond võimaldab ettevõtetel tabada külastajaid sõltumata nende asukohast – ettevõtete personalijuhid ja tööhuvilised saavad kokku ühtsel platvormil, mis võimaldab küsida virtuaalkeskkonnas teineteiselt lisaküsimusi ja pidades koguni videointervjuusid, mis on üha tõusvaks trendiks.

Karjääripäevadele 24.–30. oktoobril 2017 eelneb ettevõttele eeltöö messiboksi üles seadmiseks, kuid virtuaalse messiboksi loomine on kordi soodsam kui päris-esitluskeskkonna tootmine. Virtuaalset messiboksi saab aga personaliseerida värvivaliku, disaini, fotode, videote jms elmentidega, luues atraktiivse esitluskeskkonna virtuaalselt ja terveks nädalaks. Messi külastajale annab ettevõtte osalemine virtuaalmessil märguande tööandja paindlikkusest, mille olulisus on inimestele saamas järjest määravamaks uue töökoha valikul, näitavad tööandjabrändingu agentuuri Instar ja CV-Online hiljutised uuringud: pea pooled töötajatest on otsinud viimase kolmekümne päeva jooksul uut tööd ja seda põhjusel, et leida paidlikumaid töötingimusi.

Konkurentsivõimelisus ja oskus end tööandjana presenteerida

Kuidas olla ettevõttena inimeste esimene valik tööle kandideerimisel? Millise kanali teel jõuda sobiva sihtgrupini? Enam ei aita pelgalt ilusa töökuulutuse kujundamisest. Inimesed soovivad näha, mida ettevõte pakub, kes seal tegutsevad, milline on ettevõtte sisekliima.

Aega säästev ning tavapärasest erinev lähenemine töökoha presenteerimisel annab võimaluse ehitada üles või täiendada enda kui tööandja brändingut. Virtuaalne messikeskkond aitab konkurentide hulgast lihtsasti eristuda, pakkuda lisaks tööhuvilistele harjumuspäraseid suhlusvõimalusi nagu chattimine ja videoesitlused. Tegemist on ideaalse pinnasega networkinguks mõlemalt poolt. Lisaks näitab virtuaalsel töömessil osalemine messikülastajatele, et ettevõte on kaasaegse töökultuuriga ja avatud uutele lahendustele.

Kandideerimisprotsessid on keerukad ja pikad

Tõelised huvilised ja talendid tunneb ära üsna kiirelt, ent tihtipeale on värbamisprotsessid pikad ja keerukad. Esineb ka tendents kandideerijate ärakukkumisest aktiivselt konkursilt seetõttu, et kandideerimisprotsess on veninud tema jaoks liiga pikaks.

Sel hetkel, kui ettevõte on enda otsused lukku saanud, võib selguda, et väljavalitud isik on juba muus ettevõttes uuel tööpositsioonil ennast sisse seadnud. Inimesed aga pigem kiiret, tulemuslikku suhtlust ja konkreetseid vastuseid kiire elutempo tõttu. Nädalasel online-karjääripäevadel on ettevõtjail võimalik koheselt kontakteeruda huvilistega ja niisamuti huvilistel tööandjatega.

Individualism ja lojaalsus

Inimesed küsivad endalt järjest rohkem: “Mida tahan saavutada, kuhu tahan enda tööga jõuda, milliseid protsesse saan mina mõjutada?” Värbamisprotsessis peaks tööandja uurima, milline on inimese individuaalne vaade, näiteks tehes seda videointervjueerimise teel, selgitamaks välja lisadetaile kandidaadi ootuste, vajaduste, oskuste ja teadmiste kohta läbi inimliku suhtluse ka siis, kui kandidaat asub teises piirkonnas, linnas või riigis. Samuti saab tööandja sellisel viisil otse suheldes esitleda ettevõtte võimalusi, väärtuseid ja aktiivse või tulevase tööpakkumise tegelikku sisu.

Virtuaalmess 24.–30. oktoober

Eesti ja Baltimaade suurim virtuaalne töömess ehk Karjääripäevad 2017 toimub 24.–30. oktoobril 2017.

Töömessil osalevad suured ja ihaldusväärsed ning paljud väikese ja keskmise suurusega Eesti ja rahvusvahelised tööandjad. Ettevõtted otsivad aktiivselt uusi töökaid kolleege paljudes eri valdkondades. Ole aktiivne ja suhtle ettevõtete värbajatega ning tõuka oma uuele karjäärile hoog sisse kas...

Vaata rohkem
SOOVITAME SOOVITAME

Me vastame teile meeleldi

Valige üks ülalolevatest suhtluskanalitest