Tasuta veebikonverents

Konverentsil osalemiseks palume kõigil soovijatel ennast registreerida.

Kõigile osalejatele saadame ettekannete salvestuste järelevaatamise võimalused e-mailile.

Osalejaid
9
Külastusi
9 683

Konverents on osalejatele tasuta!

Konverentsi ülekanne

Küsi esinejatelt küsimusi!

 

Henriikka Laurola [Eestikeelne]

Vägivald suhetes - sh eakatevastane vägivald, hoolduskoormusega inimene ja vägivald, enda vastu suunatud vägivaldsus

Maria Akatemia on Soome mittetulundusühing, mis on spetsialiseerunud naiste sisemise heaolu ja vägivalla äratundmisele ja ravile.

Henriikka Laurola töötab Maria Akatemias projektis "Tunne voimavarasi", mis arendab tugiteenuseid eakate naishooldajate vägivalla ja hooletusse jätmise ennetamiseks.

Henriikka Laurola [Inglise keeles]

Vägivald suhetes - sh eakatevastane vägivald, hoolduskoormusega inimene ja vägivald, enda vastu suunatud vägivaldsus

Maria Akatemia on Soome mittetulundusühing, mis on spetsialiseerunud naiste sisemise heaolu ja vägivalla äratundmisele ja ravile.

Henriikka Laurola töötab Maria Akatemias projektis "Tunne voimavarasi", mis arendab tugiteenuseid eakate naishooldajate vägivalla ja hooletusse jätmise ennetamiseks.

MTÜ VAITER

MTÜ VAITER koondab, arendab ja rakendab koostööpartnerite toel vaimse tervise alast oskusteavet nii abi pakkumisel kui ka ennetuslike tegevuste läbiviimisel. MTÜ arendab ja juurutab Eestis programme, mis on suunatud vägivalla ennetamisele ja tõkestamisele ning pakub täiskasvanutele, peredele ja spetsialistidele teenuseid ja koolitusi.

Vägivald peres laste vaates

Anneli Väär

Tallinna linna lastekaitsespetsialist

Lapsele suunatud vägivald on emotsionaalselt raske ja keeruline teema ning see puudutab meid otseselt või kaudselt kõiki. Kurb tõsiasi on, et lapse suhtes kasutavad teadlikult/alateadlikult vägivalda lapsele kõige olulisemad ja turvalisemad isikud - tema ema ja isa. Mida saavad vanemad vägivalla hoidmiseks ise ära teha, kus on piir - laps kui vanemate omand ja laps kui isiksus vahel, keda saab siis laps usaldada jmt. Nendele ja ka teistele küsimustele otsin vastuseid ja mõtisklen koos konverentsil osalejatega teemal  - vägivald peres lapse vaates. 

Vägivallal pole sugu

Uno Traat

Sisekaitseakadeemia

Ettekande alguses vaatleb autor sooneutraalsuse mõistet. Järgmisena annab ülevaate kriminoloogilisest uuringust, mille uurimisaineks oli raskete tagajärgedega lähisuhtevägivalla kuriteod. Ettekande viimases osas tutvustab autor  naissoost vägivalla kasutajate uuringut ja saadud tüpoloogiat.

Ohvri vaade

Iluta Lace MARTA CENTRE Läti

Iluta Lāce on MARTA keskuse asutaja, praegu keskuse direktor ja juhatuse liige. Ta on Läti juhtiv ekspert soolise võrdõiguslikkuse, perevägivalla ja inimkaubanduse valdkonnas, pakkudes ekspertiisi kohalikus ja ülemaailmses kontekstis perevägivalla kohta, teadmisi perevägivalla ja inimkaubanduse ennetamise ja selle vastu võitlemise teooriast ning teadlikkuse tõstmise ja teenuste osutamise strateegiatest. Ta osaleb aktiivselt Läti õigusaktide vajalike muudatuste propageerimises naiste õiguste ja naistevastase vägivalla, eelkõige seksuaalse ekspluateerimise valdkonnas. Enne naiste õigustega tegelemist on ta töötanud sotsiaaltöötajana noorte ja kodutute lastega.

Ohvri vaade [Inglise keeles]

Iluta Lace MARTA CENTRE Läti

Iluta Lāce on MARTA keskuse asutaja, praegu keskuse direktor ja juhatuse liige. Ta on Läti juhtiv ekspert soolise võrdõiguslikkuse, perevägivalla ja inimkaubanduse valdkonnas, pakkudes ekspertiisi kohalikus ja ülemaailmses kontekstis perevägivalla kohta, teadmisi perevägivalla ja inimkaubanduse ennetamise ja selle vastu võitlemise teooriast ning teadlikkuse tõstmise ja teenuste osutamise strateegiatest. Ta osaleb aktiivselt Läti õigusaktide vajalike muudatuste propageerimises naiste õiguste ja naistevastase vägivalla, eelkõige seksuaalse ekspluateerimise valdkonnas. Enne naiste õigustega tegelemist on ta töötanud sotsiaaltöötajana noorte ja kodutute lastega.

Päevakava

10:05 - 10:40
Vägivald suhetes - sh eakatevastane vägivald, hoolduskoormusega inimene ja vägivald, enda vastu suunatud vägivaldsus
Kestus: 35 min
Maria Akatemia on Soome mittetulundusühing, mis on spetsialiseerunud naiste sisemise heaolu ja vägivalla äratundmisele ja ravile. Henriikka on omandanud magistrikraadi soouuringutes Londoni Ülikooli Birkbeckis ja rahvusvahelises arengus Utrechti Ülikoolis. Lisaks on tal bakalaureusekraad sotsiaal- ja avaliku poliitika alal Helsingi ülikoolist. Ta on juba varakult spetsialiseerunud vananemise ja tervishoiu teemadele ning on kaheksa aastat koordineerinud riiklikke ja ELi rahastatud projekte eakate väärkohtlemise ennetamiseks ning tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandeteenuste parandamiseks.
speaker
Henriikka Laurola

Henriikka Laurola works in Maria Akatemia in a project called Tunne voimavarasi which develops support services for the prevention of violence and neglect by elderly female carers. 

10:40 - 10:50
Väike paus kodus või kontoris kohvi joomiseks.
Kestus: 10 min
10:50 - 12:00
Vaiter MTÜ teenused
Kestus: 70 min
speaker
Keete Janter ja Õnne Liv Valberg

Tutvustame MTÜ VAITER tegevusi ja teenuseid. Oleme programmide “Hoolivad isad” (Kanada) ja “Naised vägivallata” (Soome) maaletoojad ja esindajad Eestis. Koolitame Lipusüsteemi metoodikat ja osutame saviteraapia teenust nii lastele kui ka täiskasvanutele. Avame projekti "Eesti spetsialistide teadlikkuse tõstmine perevägivallast", mille avaüritus on tänane veebikonverents. 

speaker
Sigrid Petoffer

Olen alati elanud teadmises, et lapsed vajavad mõlemat vanemat. Isad vajavad senisest enam tähelepanu ja toetust, et lapsel oleks isaga turvaline suhe. Programm „Hoolivad isad“ on mõeldud just neile isadele, kes soovivad paremaid suhteid oma lapse või lastega ja laste emaga. 

speaker
Liisi Truumets

Liisi on MTÜ Vaiteris projekti "Eesti spetsialistide teadlikkuse tõstmine perevägivallast" projektijuht. Liisi on omandamas magistrikraadi Tallinna Ülikoolis organisatsioonikäitumise alal ning on nõustaja Mahena Keskuses. 

12:00 - 12:45
Pikem paus kodus või kontoris lõunastamiseks.
Kestus: 45 min
12:45 - 13:30
Vägivald peres laste vaates
Kestus: 45 min
Tallinna linn
speaker
Anneli Väär

Lapsele suunatud vägivald on emotsionaalselt raske ja keeruline teema ning see puudutab meid otseselt või kaudselt kõiki. Kurb tõsiasi on, et lapse suhtes kasutavad teadlikult/alateadlikult vägivalda lapsele kõige olulisemad ja turvalisemad isikud - tema ema ja isa. Mida saavad vanemad vägivalla hoidmiseks ise ära teha, kus on piir - laps kui vanemate omand ja laps kui isiksus vahel, keda saab siis laps usaldada jmt. Nendele ja ka teistele küsimustele otsin vastuseid ja mõtisklen koos konverentsil osalejatega teemal  - vägivald peres lapse vaates. 

13:30 - 14:05
Vägivallal pole sugu
Kestus: 35 min
Sisekaitseakadeemia
speaker
Uno Traat

Ettekande alguses vaatleb autor sooneutraalsuse mõistet. Järgmisena annab ülevaate kriminoloogilisest uuringust, mille uurimisaineks oli raskete tagajärgedega lähisuhtevägivalla kuriteod. Ettekande viimases osas tutvustab autor  naissoost vägivalla kasutajate uuringut ja saadud tüpoloogiat.

14:05 - 14:45
Ohvri vaade
Kestus: 40 min
MARTA CENTRE Läti
speaker
Iluta Lace

Iluta Lāce on MARTA keskuse asutaja, praegu keskuse direktor ja juhatuse liige. Ta on Läti juhtiv ekspert soolise võrdõiguslikkuse, perevägivalla ja inimkaubanduse valdkonnas, pakkudes ekspertiisi kohalikus ja ülemaailmses kontekstis perevägivalla kohta, teadmisi perevägivalla ja inimkaubanduse ennetamise ja selle vastu võitlemise teooriast ning teadlikkuse tõstmise ja teenuste osutamise strateegiatest. Ta osaleb aktiivselt Läti õigusaktide vajalike muudatuste propageerimises naiste õiguste ja naistevastase vägivalla, eelkõige seksuaalse ekspluateerimise valdkonnas. Enne naiste õigustega tegelemist on ta töötanud sotsiaaltöötajana noorte ja kodutute lastega. Ta on olnud Euroopa naiste lobitöö asepresident, aidanud kaasa teenuste arendamisele, tüdrukute ja naiste õiguste edendamisele Kesk-Aasias, Türgis, Seišellidel, Moldovas, Ukrainas, Venemaal, Valgevenes jne.

Partnerid

VAITERI projektid VAITERI projektid