Menüü
 
Menüü
Teavitused

Tasuta veebikonverents

Konverentsil osalemiseks palume kõigil soovijatel ennast registreerida.

Kõigile osalejatele saadame ettekannete salvestuste järelevaatamise võimalused e-mailile.

Eksponente
9
Külastusi
12 872

Konverents on osalejatele tasuta!

Henriikka Laurola [Eestikeelne]

Vägivald suhetes - sh eakatevastane vägivald, hoolduskoormusega inimene ja vägivald, enda vastu suunatud vägivaldsus

Maria Akatemia on Soome mittetulundusühing, mis on spetsialiseerunud naiste sisemise heaolu ja vägivalla äratundmisele ja ravile.

Henriikka Laurola töötab Maria Akatemias projektis "Tunne voimavarasi", mis arendab tugiteenuseid eakate naishooldajate vägivalla ja hooletusse jätmise ennetamiseks.

Henriikka Laurola [Inglise keeles]

Vägivald suhetes - sh eakatevastane vägivald, hoolduskoormusega inimene ja vägivald, enda vastu suunatud vägivaldsus

Maria Akatemia on Soome mittetulundusühing, mis on spetsialiseerunud naiste sisemise heaolu ja vägivalla äratundmisele ja ravile.

Henriikka Laurola töötab Maria Akatemias projektis "Tunne voimavarasi", mis arendab tugiteenuseid eakate naishooldajate vägivalla ja hooletusse jätmise ennetamiseks.

MTÜ VAITER

MTÜ VAITER koondab, arendab ja rakendab koostööpartnerite toel vaimse tervise alast oskusteavet nii abi pakkumisel kui ka ennetuslike tegevuste läbiviimisel. MTÜ arendab ja juurutab Eestis programme, mis on suunatud vägivalla ennetamisele ja tõkestamisele ning pakub täiskasvanutele, peredele ja spetsialistidele teenuseid ja koolitusi.

Vägivald peres laste vaates

Anneli Väär

Tallinna linna lastekaitsespetsialist

Lapsele suunatud vägivald on emotsionaalselt raske ja keeruline teema ning see puudutab meid otseselt või kaudselt kõiki. Kurb tõsiasi on, et lapse suhtes kasutavad teadlikult/alateadlikult vägivalda lapsele kõige olulisemad ja turvalisemad isikud - tema ema ja isa. Mida saavad vanemad vägivalla hoidmiseks ise ära teha, kus on piir - laps kui vanemate omand ja laps kui isiksus vahel, keda saab siis laps usaldada jmt. Nendele ja ka teistele küsimustele otsin vastuseid ja mõtisklen koos konverentsil osalejatega teemal  - vägivald peres lapse vaates. 

Vägivallal pole sugu

Uno Traat

Sisekaitseakadeemia

Ettekande alguses vaatleb autor sooneutraalsuse mõistet. Järgmisena annab ülevaate kriminoloogilisest uuringust, mille uurimisaineks oli raskete tagajärgedega lähisuhtevägivalla kuriteod. Ettekande viimases osas tutvustab autor  naissoost vägivalla kasutajate uuringut ja saadud tüpoloogiat.

Ohvri vaade

Iluta Lace MARTA CENTRE Läti

Iluta Lāce on MARTA keskuse asutaja, praegu keskuse direktor ja juhatuse liige. Ta on Läti juhtiv ekspert soolise võrdõiguslikkuse, perevägivalla ja inimkaubanduse valdkonnas, pakkudes ekspertiisi kohalikus ja ülemaailmses kontekstis perevägivalla kohta, teadmisi perevägivalla ja inimkaubanduse ennetamise ja selle vastu võitlemise teooriast ning teadlikkuse tõstmise ja teenuste osutamise strateegiatest. Ta osaleb aktiivselt Läti õigusaktide vajalike muudatuste propageerimises naiste õiguste ja naistevastase vägivalla, eelkõige seksuaalse ekspluateerimise valdkonnas. Enne naiste õigustega tegelemist on ta töötanud sotsiaaltöötajana noorte ja kodutute lastega.

Ohvri vaade [Inglise keeles]

Iluta Lace MARTA CENTRE Läti

Iluta Lāce on MARTA keskuse asutaja, praegu keskuse direktor ja juhatuse liige. Ta on Läti juhtiv ekspert soolise võrdõiguslikkuse, perevägivalla ja inimkaubanduse valdkonnas, pakkudes ekspertiisi kohalikus ja ülemaailmses kontekstis perevägivalla kohta, teadmisi perevägivalla ja inimkaubanduse ennetamise ja selle vastu võitlemise teooriast ning teadlikkuse tõstmise ja teenuste osutamise strateegiatest. Ta osaleb aktiivselt Läti õigusaktide vajalike muudatuste propageerimises naiste õiguste ja naistevastase vägivalla, eelkõige seksuaalse ekspluateerimise valdkonnas. Enne naiste õigustega tegelemist on ta töötanud sotsiaaltöötajana noorte ja kodutute lastega.

Päevakava

-
Kestus: min
-
Kestus: min
-
Kestus: min
-
Kestus: min
-
Kestus: min
-
Kestus: min
-
Kestus: min

Partnerid

Korraldaja kontaktid

Risti tn 7b-9, Tallinn, Estonia
VAITERI projektid VAITERI projektid