Päevakava

10:00 - 10:30
Kohv ja registreerumine
10:30 - 10:50
Avasõnad ja tervitused
Kristen Michal, kliimaminister
Kristen Michal, kliimaminister
Vivian Loonela, Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht
Vivian Loonela, Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht
10:50 - 11:10
Kliimaministeeriumi ülevaade meetmetest
Olav Ojala, nõunik
Olav Ojala, nõunik

Olav Ojala töötab Keskkonnaministeeriumi veeosakonnas ja koordineerib rahastusmeetmeid veevaldkonna investeeringutele reoveepuhastitest kalapääsudeni ning sadeveesüsteemidest jääkreostuse likvideerimiseni. Olav töötab väga erinevate rahastusinstrumentidega, nt EL struktuurifondid, LIFE programm ja Eesti oma SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse Keskkonnaprogramm.

Agne Aruväli, nõunik
Agne Aruväli, nõunik

Agne Aruväli töötab Kliimaministeeriumi veeosakonnas ja tegeleb üleujutusohuga seotud riskide hindamise ja maandamiskavade koostamise ja rakendamise korraldamisega, kliima muutuste mõju hindamise korraldamisega vee valdkonnas, põua ja veenappuse ning paisutamisega seotud küsimuste lahendamisega.

11:10 - 11:35
Sademevee üleujutuste riskide hindamine ja maandamine - vajadused vs võimalused. Life BuildEst tegevuste tutvustus
Ivar Annus, TalTech kaasprofessor
Ivar Annus, TalTech kaasprofessor

Ivar Annus on Tallinna Tehnikaülikooli linna veesüsteemide professor ja Inseneriteaduskonna õppeprodekaan. Tal on pikaajaline kogemus rahvusvaheliste teadus- ja arendustööprojektide juhtimisel ja koordineerimisel, mille fookus on suunatud linna veesüsteemide kliimamuutustega kohanemisele, riskide hindamisele ja maandamisele, reaal-ajas juhtimisele ning modelleerimisele ja veesektori digitaliseerimisele.

11:35 - 12:00
Säästlikud sademevee lahendused, Viimsi kogemus
Siim Reinla - Viimsi vallavalitsus, taristu projektijuht

Siim Reinla töötab Viimsi valla ehitus- ja kommunaalosakonnas taristu projektijuhina kus on vastutanud valla sademevee võrkude haldamise eest ning on osalenud sisueksperdina kõigi Viimsi säästlike sademeveelahenduste loomisel.

12:00 - 13:00
Lõuna
13:00 - 13:25
Üleujutuste lahendused praktikas
Peep Aedviir - Haapsalu linnavalitsus, linnageodeet
Peep Aedviir - Haapsalu linnavalitsus, linnageodeet

Peep Aedviir on töötanud Haapsalu linnavalitsuses alates 2014. aastast. Tegeleb oma töös väga erinevate keskkonnaalaste teemadega alates geodeesiast, tänavavalgustusest kuni sademeveeni. Sademevee ja üleujutusega on Peep seotud pigem läbi suuremate projektide NOAH, LATESTadapt, KIK Üleujutusohu riskide ehituslikud tegevused, jne. Tegeleb ka üldplaneeringu koostamisega ja seal kajastuvate sademevee ja üleujutuse teemadega.

13:25 - 14:25
Vestlusring "Kuidas edendada roheliste sadevee- ja üleujutuslahenduste kasutuselevõttu?"
Olav Ojala - Kliimaministeeriumi nõunik
Olav Ojala - Kliimaministeeriumi nõunik
Alar Mik - Viimsi vallavalitsus, abivallavanem
Alar Mik - Viimsi vallavalitsus, abivallavanem
Ivar Annus - TalTech, kaasprofessor
Ivar Annus - TalTech, kaasprofessor
Gen Mandre - 4people OÜ, maastikuarhitekt
Gen Mandre - 4people OÜ, maastikuarhitekt
14:25 - 14:50
Edasised tegevused seoses toetustega
Eerika Purgel - Kliimaministeerium, peaspetsialist
Eerika Purgel - Kliimaministeerium, peaspetsialist

Eerika Purgel on keskkonnaministeeriumi valitusalas töötanud alates 2002 aastast, st üle 20 aasta. Alguses praktilise looduskaitsjana ning külastuse korraldajana looduskaitsealadel ja olnud siis ka toetuse saaja rollis. Hiljem, aastast 2011, olles tööl Keskkonnainvesteeringute Keskuses, vahendanud toetusi mh ka vastutava projektikoordinaatori rollis. Alates 2018 aastast koordineerib  ministeeriumis kõikide valdkondade EL struktuuritoetuste rakendamist. Kuna Eerika on ise kõik etapid (toetuse saaja, toetuse vahendaja, toetuse andja) EL toetusega seonduvalt läbinud, siis aitab ta oma kogemuste baasilt alati kaasa kogu struktuuritoetuste kasutamise toimimisele.

Kai Eisenberg - Keskkonnainvesteeringute Keskus, elurikkuse ja kliima valdkonnajuht
Kai Eisenberg - Keskkonnainvesteeringute Keskus, elurikkuse ja kliima valdkonnajuht

Kai Eisenberg on üle 10 aasta tegelenud KIKis keskkonnaprojektidega. Tal on keskkonnakorralduse magistrikraad Tallinna Ülikoolist. KIKis on Kai kasvanud spetsialistist juhiks. Esmalt nõustas ta projektikoordinaatorina nii taotlejaid kui ka toetuse saajaid, hindas taotlusi ja kontrollis toetuste kasutamist. Sademevee temaatika on KIKis elurikkuse ja kliima valdkonnas, mille juhina koordineerib Kai 9-liikmelise meeskonna tööd ja selle valdkonna toetusi tervikuna.

14:50 - 15:00
Kokkuvõtted
Powered by OnlineExpo.com
Loading...