Menüü
Teavitused
  • Eksponendile

Eksponendile

Registreerumine
Stendi ehitus
Internetiühendus
Messikataloog
Messitoetus
Messi ajakava

Messil Instrutec osalemiseks tuleb täita osalemisleping-registreerimisleht. Pärast registreerimist saadetakse eksponendil kinnitus messipinna asukohaga. Lae alla PDF registreerimisleht või täida e-vorm. Tutvu lisana osalemislepingu juurde kuuluva Eesti Näituste messikeskustes korraldavate näituste, messide jm ürituste üldiste osalemistingimustega.

PDF registreerimisvorm

Messistendi tellimisleht on leitav siit:  Messistendi tellimisleht

Juhul, kui eksponent teostab stendiehitustööd ise või kasutab selleks oma alltöövõtjaid, on ta kohustatud 4 nädalat, kuid mitte hiljem kui 20 tööpäeva enne konkreetse näituse või messi montaažitööde alustamise kuupäeva kooskõlastama Eesti Näituste AS-ga stendi kujunduskavandi, kasutatavad konstruktsioonid ja materjalid.
Stendiehitustöödel kasutatavate konstruktsioonielementide standardkõrgus on 2,5 m. Nimetatud kõrgust ületavate konstruktsioonide kasutamisel on vajalik Eesti Näituste ASi nõusolek.

Stendi standardkõrgust ületava visuaalreklaami kasutamisel on kohustuslik kooskõlastada Eesti Näituste AS-ga reklaamikandja paigaldamine. Reklaamikandja võib paigaldada min 2 m stendipiirdest sissepoole.

Kui eksponaadi kaal ületab raskuskoormust 1000 kg/m², tuleb sellise eksponaadi paigutus stendis kooskõlastada Eesti Näituste AS-ga. Eriti raskete eksponaatide ja konstruktsioonide alla asetatakse paviljoni põrandale langeva koormuse hajutamiseks alusplaat.

Juhul, kui eksponent soovib püstitada kahe- või enamakorruselise stendi, tuleb selle projekt kooskõlastada Eesti Näituste AS-ga 4 nädalat, kuid mitte hiljem kui 20 päeva enne konkreetse näituse või messi montaažitööde alustamise kuupäeva.

Kahe- ja enamakorruselise stendi maksimaalne lubatud kõrgus on 7,5 m ning teise korruse perimeetri minimaalne kaugus naaberstendi piirist 2 meetrit (juhul kui Eesti Näituste AS-ga ei ole teisiti kokku lepitud).

NB! Kahe- ja enamakorruselist stendi teenindavate ning seda külastavate inimeste viibimise maksimaalne lubatud kõrgus messikeskuse hallide põranda tasapinnast on 2,6 m.

Eesti Näituste AS-l on õigus peatada näituse- või messistendi ehitustööd, kui eksponent ei pea kinni messikeskuses korraldatavate näituste, messide jm ürituste üldiste osalemistingimuste p-s 6.1 toodud nõuetest.

Stendide osaline või täielik demontaaž, eksponaatide eemaldamine stendilt ja ekspositsiooni teenindavate isikute lahkumine stendilt enne konkreetse näituse või messi tööperioodi lõppu ei ole lubatud.

Juhendid ja abimehed messistendi kujundamiseks leiate siit:

TEENUSTE KATALOOG

JUHEND MESSISTENDI EHITAMISEKS

RENDIMÖÖBLI PILDID

  

Interneti ühendust messistendi pakub Citic Telecom CPC Estonia pakub messihallides internetiühendust (kaabel ja/või wifi).

Teenus sisaldab ethernet-kaabelduse väljaehitamist kuni kliendi arvutini ning sideteenuse osutamist kogu ürituse kestel (kiirus 10 Mbit/s). Tellimiseks palume võtta nendega hiljemalt 2 päeva enne ürituse algust ühendust, saates oma sooviavaldus aadressil sales-ee@citictel-cpc.com või +372 622 3360. 

Wifi vouncheri tellimiseks palume võtta nendega ühendust aadressil sales-ee@citictel-cpc.com.

TööstusESTi Instruteci erinumbris avaldatakse kataloog kõigi eksponentide kohta, programm ja messiplaan. Messikataloogis andmete avaldamiseks vajalikud vormid on leitavad järgnevalt:

EXEL

Ajakirja annab välja Meediapilt. Täiendava reklaami ja logode avaldamiseks võta ühendust, kas toimetuse või reklaami projektijuhtidega, täpsem info siit või meediapilt.ee/toostusest.

Messitoetuse taotluste vastuvõtt on avatud
Messitoetuse andmise korda on muudetud. Palun tutvuge uue korraga.
Messitoetuse andmise kord

Sihtrühm: Tallinna väike- ja keskmise suurusega ettevõtetted ning FIEd, kes plaanivad osaleda Eestis toimuvatel messidel, mis on

  • suunatud ärikontaktide loomisele;
  • uute turustuskanalite leidmisele;
  • müügi edendamisele.

Eesmärk: toetada ja arendada väikeettevõtluse arengut Tallinnas läbi messidel osalemise.

Loe täpsemalt

Montaaž: 9.-10. oktoober 2023 09.00 – 18.00
Eksponeerimine: 11. oktoober 2023 09.00 – 20.00
Eksponaatide mahavõtt ja demontaaž:
14. oktoober 2023 17.00 – 20.00
15.-17. oktoober 2023 09.00 – 18.00

SOOVITAME SOOVITAME