City Passing

30k

0

AKTIE

City Passing

The task is to construct a robot that is able to drive through the city and park itself in a specific parking space. The robot must remain within the limits of the road and observe the traffic light and road signs in the city.

VI REKOMMENDERAR VI REKOMMENDERAR

Vår kundtjänst svarar gärna på dina frågor!

För att kontakta oss väljer du en av ikonerna ovan