Меню
Notifications
No notificaitons yet

Kõrgem Kunstikool Pallas on Eesti ainuke rakenduslik kunstikõrgkool. Õpe Pallases toimub kolmes fookusvaldkonnas (disain, konserveerimine/restaureerimine ja kunstid) seitsmel õppekaval: fotograafia, maal ja restaureerimine, meedia- ja reklaamidisain, mööblidisain ja restaureerimine, nahadisain ja restaureerimine, skulptuur ning tekstiil. 

Pallase roll on koolitada tugevate praktiliste oskuste ja teoreetiliste teadmistega loovinimesi, kes oleksid võimelised nii sisenema tööturule kui ka jätkama magistriõppes.

Просмотров
954

7 ERIALA - Fotograafia

Fotograafia osakond loodi 1997. aastal Vallo Kalamehe juhtimisel, alates 2001 juhib osakonda professor Peeter Linnap (PhD). Osakonna eesmärk on anda üliõpilastele rahvusvaheliselt pädev erialane kunstiharidus.

Õppekava keskendub kolmele suunale:

vabaloominguline tegevus;

professionaalne fotograafia ja uurimuslik dokumentalistika;

internetipõhised projektid, fotograafiaga seonduva loomingu kureerimine, uurimine ja korraldustöö.

7 ERIALA - Maal ja restaureerimine

Maali ja restaureerimise õppekava loodi 1996. aastal professor Heli Tuksami eestvedamisel. Alates 2021 juhatab osakonda Margus Meinart. Maaliosakonna õppekava on spetsialiseerumine kahel suunal: maalikunst ja maalingute restaureerimine. Suunavalik tuleb teha enne õppima asumist.

KUNSTISUUNA läbinud üliõpilane saab põhjapanevad teadmised maalikunsti ajaloolistest tehnikatest ja töövõtetest. Oluline fookus on materjalil ja töötamisel natuuriga. Seome tehnilise võimekuse nüüdiskunsti analüütilise ja kriitilise meelega. Õppekava läbinud tudeng valdab tahvelmaali ning oskab luua monumentaalseid teoseid interjööri ja linnaruumi.

KONSERVEERIMISE/RESTAUREERIMISE SUUNA fookuses on seina- ja laemaalingute konserveerimine ja restaureerimine ning ajalooliste interjööride stiilitundega käsitlemine. Rakenduslik kõrgkool annab tudengile häid praktilisi töökogemusi reaalsetel objektidel mitmel pool Eestis. Osakonna laboratoorium tagab valmisoleku uurimistööks. Suunamooduli läbinud üliõpilane saab koos bakalaureuse diplomiga ka konservaatori tase 6 esmase kutse.

7 ERIALA - Meedia- ja reklaamidisain

Meedia- ja reklaamidisaini õppekava tugevus on mitmekülgsus. Õppekava vastutav õppejõud on osakonnajuhataja Jaanus Eensalu. Osakonna õppekava võib jagada kaheks suuremaks plokiks: graafiline disain ja meediadisain.

GRAAFILINE DISAIN hõlmab trükimeediat ja sellega seonduvat. Graafilise disainiga tegeletakse peamiselt esimesel kahel õppeaastal, kuid selle valdkonna teadmised on aluseks iga erialase projekti juures. Graafilise disaini alla kuuluvad õppeained nagu kompositsioon ja stilistika, trükitehnoloogiad, tüpograafia, erialane joonistamine, foto manipulatsioonid, küljendamine, pakendidisain, reklaammaterjalide tehnoloogia, korporatiiv- ja infograafika jm. 

MEEDIADISAIN hõlmab videotöötluse, veebimeedia, interaktiivse multimeedia, animatsiooni ja 3D graafikaga seotud aineid. Meediadisaini alla kuuluvad õppeained nagu videorežii, videomontaaž, video eriefektid ja animatsioon, animatsiooniteooria ja -tehnikad, 3D graafika, kasutajaliidese disain, veebidisain, helidisain, virtuaalne ruum jpm. 

Mõlemas valdkonnas saavad tudengid teemadest nii teoreetilise ülevaate kui praktilise kogemuse. Õppekava oluliseks osaks on praktilised projektid ja koostöö reaalsete klientidega.

7 ERIALA - Mööblidisain ja restaureerimine

Mööbliosakonnas saab õppida mööbli disainimist või vana mööbli restaureerimist/konserveerimist. Mõlemas valdkonnas saadakse kvaliteetsed erialased teadmised, kuid suunavalik peaks olema tehtud enne õppima asumist.

MÖÖBLIDISAIN Viimase kümne aasta jooksul hea taseme saavutanud perspektiivikate tulevikuväljavaadetega eriala. Praktilise suunitlusega õpe, mille läbimise jooksul saavad õppurid kogemusi töötades reaalsete esemetega ja tehes koostööprojekte. Mööbliosakond on üks kahest osakonnast Pallases, mille lõpetajat on pärjatud rahvusvahelise disainiauhinnaga Red Dot.

MÖÖBLI RESTAUREERIMINE/KONSERVEERIMINE keskendub mööblipärandi taastamisele või säilitamisele. Praktiline süvitsi õpetatav suund tagab teadmised mööbliajaloost, klassikalistest polstritest, kuldamisest, jpm vajalikust ja huvitavast. Konserveerimise/restaureerimise valdkonnas tehakse koostööd Eesti Muinsuskaitseameti, ERM’i ja paljude teiste muuseumidega, kuhu on nüüdseks tööle asunud ka kooli lõpetanuid.

Laiahaardeline õpe pakub suurt vaheldusrikkust ja kaasaegset lähenemist ning tööriistu. Käiakse messidel: näiteks Stockholmis, Helsinkis, Londonis, ja erialastel väljasõitudel. Õppekava läbimine loob eeldused töötamiseks mööbli valdkonnas disainerina või konservaatorina/restauraatorina nii riigi- kui erasektoris, andes samas põhjaliku hariduse, millega on hea jätkata ka magistriõppes.

7 ERIALA - Nahadisain ja restaureerimine

Õppetöö nahadisaini osakonnas on väga mitmekülgne, sisaldades erinevaid projektiõppe ja ka köitekunsti tunde. Nahadisaini osakonnas on võimalik õppida kahel õppesuunal – disain ja restaureerimine/konserveerimine. Suunavalik tuleb teha enne õppima asumist.  

DISAINISUUND annab teadmised nahkobjektide, -kottide ja -rõivaste disainimisel ja teostamisel. Käsitletav teemade ring on lai sisaldades kindakursust ja moevaldkonnaga seotud õppeaineid. Õppesse on kaasatud uute tehnoloogiate, alternatiivmaterjalide ja suundumiste tutvustamine. Nahadisaini suuna lõpetajad on aktiivsed jätkama magistriõppes ning looma oma ettevõtteid.  

KONSERVEERIMISE / RESTAUREERIMISE SUUND lähtub konservaatori kutsestandardi nõuetest. Õpitakse restaureerima erineva kattematerjali ja struktuuriga köiteid, pabermaterjale ja nahkobjekte ning esitama sobivaid säilitusjuhiseid. Eriala lõpetaja saab konservaatori 6 taseme kutsetunnistuse, mis võimaldab tööd erinevate mäluasutuste juures. 

7 ERIALA - Skulptuur

Pallase skulptuuriosakond on kaasaegne loov õpikeskkond, mis annab teoreetilised ja praktilised vahendid, et saada kunstnikuks. Õpitakse teostama oma ideid, fookusega ideede meisterlikule väljendusele. Lisaks klassikalistele skulptuuri väljendusvahenditele õpetame 3D tehnoloogiate kasutamist skulptuuris.

Kuidas skulptuuri õpitakse? Skulptuuri on nimetatud intelligentsuse kunstiks. Tee selleni  viib sammhaaval. Koos teoreetiliste kunsti alusteadmistega omandatakse esimestel kursustel tööriistade käsitlusoskused ja tehniline baas, 3D ruumi- ja vormiloomega seotud tarkvaralised teadmised, oskused kasutada erinevaid materjale ideede teostamiseks. Järgnevad kursused on seotud autoriprojektidega kas näitusesaali või avalikku ruumi. Skulptuuri eluringi täiuse nägemiseks on õppekavas restaureerimisprojektid. Suvised praktikad annavad reaalse kogemuse võimalikust tulevasest töökohast. 

7 ERIALA - Tekstiil

Osakonna eesmärk on arendada tekstiilikunsti ja -disaini valdkonda Eestis, õppekava on laiapõhjaline ja sisaldab ka moe valdkonna aineid.

Tekstiili õppekava on loodud 1993. aastal, osakonna looja ja arendaja on osakonnajuhataja professor Aet Ollisaar.

Oluliseks peetakse nii individuaalseid oskusi kui ka valdkondadeülest koostööd, üliõpilastele luuakse võimalus osaleda erinevates projektides ja täiendada oma oskusi praktikatel nii Eestis kui välismaal. Tekstiiliosakonna üliõpilaste initsiatiivil toimub järjepidevalt moeprojekt Mood-Performance-Tants, koostöös mööbliosakonnaga osaletakse rahvusvahelistel mööblimessidel Stockholmis ja Londonis.

Tekstiiliosakonna lõpetajad on aktiivsed jätkama magistriõppes ning looma oma ettevõtteid.

13. aprilli infoloengud

12:00 - 12:50
Infoloeng "Mida teha kunstiharidusega ehk kas kunstnikud nälgivad?"
Продолжительность: 50 мин.

Kõrgema Kunstikooli Pallas vilistlane ja avalike suhete juht Maiken Austin räägib koostööst erinevate vilistlastega ja paneb perspektiivi, milleks on hea õppida kunsti. Mida kunstiharidusega hiljem peale hakata. Kuidas tööle saamist toetatakse lisa- ja vabaainetega Pallases. Mis saab Pallase lõpetanud inimesest.

Maiken Austin

Avalike suhete juht, Kõrgem Kunstikool Pallas

14. aprilli infoloengud

13:00 - 13:50
Infoloeng "Mida teha kunstiharidusega ehk kas kunstnikud nälgivad?"
Продолжительность: 50 мин.

Kõrgema Kunstikooli Pallas vilistlane ja avalike suhete juht Maiken Austin räägib koostööst erinevate vilistlastega ja paneb perspektiivi, milleks on hea õppida kunsti. Mida kunstiharidusega hiljem peale hakata. Kuidas tööle saamist toetatakse lisa- ja vabaainetega Pallases. Mis saab Pallase lõpetanud inimesest.

Maiken Austin

Avalike suhete juht, Kõrgem Kunstikool Pallas

Контакты

Мы готовы ответить на ваши вопросы!

Выберите один из значков сверху или оставьте нам быстрое сообщение Facebook, используя кнопку ниже.

посещений за последний час