/

HomeExpo 2016

HomeExpo 2016, targeted to home owners, is an international exhibition organized by OnlineExpo in collaboration with Taveco Design that for the first time takes place both online and as a contact exhibition. We encourage participation from all companies that offer home owners innovative and interesting solutions regarding construction, renovation and decoration. Also companies that deal with creating and promoting smart technologies, supplying or deploying new or ecological building materials as well as those providing other relevant services such as financing, insurance, property management and purchasing-related activities.

If you recognize that your company can potentially benefit from being exposed to the wide target group of home owners and you would like to share your know-how, just register on this page to get further details on the opportunities tailored to the needs of your company.

Registration form

Minimum requirements: at least 6 characters long, letter, digit.

Not yet validInvalidToo shortToo commonSame as oldWeakOkGoodExcellent

MatchesDoes not match

Why Participate an Online Trade Show?

OnlineExpo messikeskkond toob teieni tavamessidele omased traditsioonilised elemendid ning lisab juurde ainult online-keskkonnale omaseid nüansse, mis on üles ehitatud eelkõige eksponendi ja klientide ning partnerite vahelisele kommunikatsioonile.

Ostuotsuse tegemiseks on meil kõigil vaja aina rohkem ja rohkem taustainfot ning usaldusväärset suhtlemist. Aina olulisemaks muutuvad kogemuste vahetamine ja isiklike kontaktidega lävimine nii online- kui ka offline-kanaleid kaudu.

Tähelepanu on vaja pöörata nii vanade kontaktide hoidmisele kui ka uute loomisele. Mida paremini tunneme oma kliente ning äripartnereid ja mida paremini kliendid ja äripartnerid tunnevad meid, seda suurem on tõenäosus lepingute sõlmimiseks ja müügivõimaluste kasvuks. Paraku ei leia me alati selle kõige jaoks aega...

OnlineExpo keskkond on mugavaim viis kontaktide loomiseks ja toodete tutvustamiseks sinu juurde ise tee leidnud kliendile. Online-keskkond annab ettevõttele uue instrumendi, mis võimaldab läbi lihtsate vahendite ning seejuures mõistlike kulutuste näidata ennast nii uutel turgudel kui ka suuremale koduturul asuvale auditooriumile.

Online mess on unikaalne võimalus samaaegselt viia ellu turunduseesmärke ning tegeleda ka toodete müügi ja mainekujundusega. Online-messil saab kõiki tegevusi korraga teha mitmes riigis ja oma kontorist lahkumata.

Advantages of Online Trade Fairs

Tugevatekülgedena saab välja tuua:

 • online näituse kaudu kontaktide otsimine annab äri ajamisel olulise eelise riigiüleste seadusandlike, majanduslike eripärade ja poliitiliste riskifaktorite vältimiseks. Ohtu kaotada teises riigis seadusandlike või poliitiliste muudatuste tõttu oma ettevõtte vara on sellise keskkonna kaudu võimalik vähendada.

 • online mess on kättesaadav igal ajahetkel. Sarnaselt tavamessile on e-näitusel võimalik suhelda müügiesindajaga. Kuid erinevalt tavamessist, kus müügiesindajate võime mitme tarbijaga vestlusi pidada on piiratud, on online-suhtluses võimalik suhelda korraga paljude klientidega. Online keskkonda jäetud teated ei lähe kaduma ka siis kui eksponent „puhkab“. Internetinäitusel on võimalik kõikide huvliste või isegi anonüümsete kasutajatega hiljem kontakti võtta järelmüügi ja suhtluse alustamiseks.

 • Online-messi kontaktide arv on tänu interneti globaalsusele ja vahemaade puudumisele oluliselt suurem kui offline näitusel. Külastajad saavad näitusel osaleda neile sobival ajal ja neile sobivast kohast. Näitusele tulevad ka inimesed, kes tavanäitustel ei käi. Lisaks rahvusvaheline messipublik, kellele Eesti messiturg ei paku huvi. Välismaised kliendid leiavad kiirelt tee näituseboksi, mida nad offline näituse puhul sageli ei tee. Võimalus saada rohkem kliente välismaalt. Reaalne võimalus luua ärikontakte, luua ekspordi sidemed.

 • online-messi külastavad potentsiaalsed kliendid, kes on valdavalt kõrge huvi ja ostusooviga ning kuuluvad aktiivsesse internetikasutajate põlvkonda. Interneti keskkonnas liikuv inimene on sageli kõige aktiivsem osa elanikkonnast ja on seega sobiv sihtrühm igas riigis;

 • messikülastajad on avatud, valmis looma kontakte, vastu võtma pakutavat infot ja kavandama koostööd – nad on messil vabatahtlikult;

 • ülespandud virtuaalne näituseboks saab asendada ka puuduvat kodulehte. Online-messil edastatava kontsentreeritud ja haarava visuaalse info kaudu tekivad messikülastajal meeldejäävad muljed, kogemused ja elamused, mis aitavad tal paremini mäletada ettevõtteid ning nende tooteid ja teenuseid ja vajadusel suunata külastajaid ka edasi ettevõtte koduelehele. Tasub tähele panna, et interneti virtuaalsete ruutmeetrite arv ei ole piiratud;

 • online-mess võimaldab turuülevaadete ja artiklite kaudu anda kontsentreeritud pildi majandusharu turusituatsioonist erinevates riikides;

 • online-mess aitab suurendada ja parandada turu läbipaistvust ja lihtsustab külastajatel otsuste langetamist, kuna info on kõigile avalik;

 • online-messil saab hõlpsasti võrrelda tooteid ja lepingu tingimusi ning nende üle kiiresti tingida ja enne allkirjastamist arutleda;

 • online kekskonnas on võimalik teostada mitte ainult brändi reklaami, vaid ka müüa oma kaupa otse lõpptarbijale ja otsida edasimüüjaid ja otsida ärikontakte, külastada ja vaadelda konkurente erinevatest riikidest. Online-mess aitab leida uusi müügivõimalusi ja kontakte ning siseneda uutele turgudele kergelt ning riskivabalt;

 • messipakkumised ja messihinnad on olemas mõlemal messil, kuid eripakkumine internetis on igal hetkel revideeritav – kui mõni kaup ei müü on võimalik korrigeerida hinda, allahindlusprotsenti või tingimusi. Eksponendi reageering on väga paindlik ja kiire.

 • online-messil osalejate vahel toimuv infovahetus säilub digitaalselt ja seda on võimalik korduvalt uuesti analüüsida;

 • online-mess on kõige neutraalsem ja ohutum „kohtumispaik“;

 • online-mess „tasandab“ organisatsioonide suuruse, käibe või tootmismahu ja loob väiksematele samaväärsed võimalused esitluseks ning tähelepanuks – stendi suurusel puudub domineeriv tähendus ja edukaks esinemiseks on olulised pigem meeskonna aktiivsus ja loomingulisus ning oskus köita külastajate tähelepanu.

 • Turunduslik mõõtühik CPT (tuhande kontakti maksumus) on oluliselt madalam ja kontaktid on kvaliteetsemad. Ei ole vajadust raisata oma töötajate aega klientuurile, kes ei ole tegelikult valmis ostma toodet või teenust.

Offers

Visitors

 1. Kaubamärgi tuntuse suurendamine. Kui soovid oma toote kaubamärki inimestele tutvustada ja paremini meelde jätta, siis on mess selleks kindlasti hea koht. Sinu osa on tootele hea nimi ja logo kujundada ning messi korraldaja muretseb inimeste sinu juurde toomise pärast.

 2. Pidev kohalolek. Regulaarne osalemine oma valdkonna messidel tõstab inimeste usaldust sinu firma vastu. Sa ei ole ühe öö liblikas, kes korra proovib messil õnne. Sa oled pidevalt oma toodetega kohal, kliendi jaoks tähendab see stabiilsust ja tal ei jää see kindlasti märkamata.

 3. PR/Suhtekorraldus. Messil käimine on hea võimalus suhelda oma olemasolevate või potentsiaalsete klientidega. Näiteks, on see hea võimalus teavitada oma toodete sihtgruppi uutest toodetest või lahendustest ja vajadusel hakata silma ka pressile ja erialaliitudele.

 4. Tagasiside saamine. Mess on väga hea koht tagasiside saamiseks oma sihtgrupilt. Sa võid korraldada lausa väiksemat sorti turu-uuringu või küsitlusvooru, et teada saada oma klientide huvisid ja eelistusi.

 5. Uue toote testimine ja turuküpsuse kontrollimine. Lisaks turu-uuringule saad messil läbi viia ka uue toote testimist tarbijate peal. Näiteks on sul valminud uue toote prototüüp – selle testimine, kommenteerida laskmine, inimeste arvamuste ja ettepanekute kogumine on messil lihtne ja effektiivne.

 6. Koostööpartneritega kohtumine. Kuna erialamessidel on kohal nii selle valdkonna tarnijad, koostööpartnerid kui ka kliendid, siis on mess hea võimalus olemasolevaid või ununenud suhtekontakte värskendada ja uusi kontakte leida.

 7. Konkurentsianalüüsi tegemine. Kõik sinu tähtsamad konkurendid on tavaliselt koos sinuga messil kohal. See on hea võimalus oma tooteid konkurentidega võrrelda ja analüüsida, kas saaksid midagi paremini teha.

 8. Edasimüüja või äripartneri leidmine. Eelnevalt mainisin, et edasimüüjate leidmiseks on kontaktmessil osalemine ebaefektiivne tegevus. Ära lase sellel üldistusel ennast heidutada – meie puhul on tegemist online messiga kus seda messinduse nõrka külge ei esine. Sul on isegi võimalus testida, kuidas keegi messil potentsiaalse kliendiga käitub.

 9. Otsese müügiga seotud eesmärgid. Müügilepingute otsene sõlmimine uute lõpp- ja äritarbijatega. Müügitegevuse ettevalmistamine ja jätkutegevuste kokkuleppimine kontaktidega kes külastavad messiboksi.

 10. Infoga seotud eesmärgid. Mess annab lihtsa ja arusaadava võimaluse tutuvuda uute turgudega ja tunnetada nende turgudega seonduvat sh kohalike konkurentide ja tarnijate suhtumist ning koostöövõimalusi nendega koostöö või edasimüügi osas.

Nagu näha, on põhjusi messil osaleda väga erinevaid ning nimekiri pole kindlasti lõplik Mess on mitmekihiline ning pakub erinevaid võimalusi ettevõtete eesmärkide saavutamiseks. Messidel osaleja eesmärgid võivad varieeruda sõltuvalt tegevusvaldkonnast, turupositsioonist, klientide sihtrühmast ja osalemiseks valitud riikidest.

Tavapärane on, et eksponent püüab eesmärkide kohaselt kõnetada konkreetseid sihtgruppe, kuid ainult eksponendi huvide järgimine on ebapiisav. Tuleb hoolikalt kontrollida ja hinnata, millised on seosed eksponendi eesmärkide ja eksponenti huvitavasse sihtrühma kuuluvate külastajate eesmärkide vahel. Nende seoste tundmine ja oskuslik kasutamine loovadki eelduse tulemuslikuks messil osalemiseks ja tegutsemiseks.

For visitors

 • Peamine tavanäituste puudus on lokaalsus. Need toimuvad kindlas kohas, kindlas riigis järelikult ka ühel turul. Seoses kohaliku Eesti turu väiksusega on paljud ettevõtted loobunud messidel osalemast, kuid samas ei suudeta minna välisturgudele ennast näitama kuna selleks ei jätku ressursse. Interneti näitusel saab eksponent ühe näitusega tutvustada oma tooteid ja teenuseid korraga mitmel turul ja mitmes keeles kontorist lahkumata.

 • Ebapiisav kontaktide arv ja selle tulemusena ei ole offline näitusel parim müügitulemus. Vähese külastajate arvu muutmiseks on näituse keskel raske midagi ära teha.

 • Online-mess on võrreldes offline-messidega oluliselt aja- ja eelarvesäästlikum. Offline messil osalemine on kulukas. Otsekulud ja ajakulu on suur. Sageli kasutavad paljud eksponendid samu kujundusi mitmeid kordi ja näituste üldmulje muutub väsinuks ja tõmbab alla näituse mainet külastajate silmis. Samas kui investeerida pidevalt mööblisse ja kaasaegse boksi ehitusse, tooks see kaasa suuri kulusid. Internetinäitusel osalemine on soodsam ja katab suurema auditooriumi. Ettevalmistustööd võtavad vähem aega ja millega ei kaasne täiendavaid kulusid tootmisele (Kujunduselemendid tuleb teha mõlema näitusevormi puhul). Boksi ei ole vaja projekteerida ja jäävad ära transpordi ja logistika kulud näituse ettevalmistamisel. Pole kulutusi stendiehituse, reklaammaterjalide, komandeeringutasude, transpordi, logistika, messipersonali peale.

 • puuduvad ettenägematud kulud eelarves või on nende osakaal märkamatu;

 • regulaarne osalemine on taskukohane ka väikeettevõtetele, aidates seejuures kaasa messikogemuse tekkimisele;

 • online-mess annab võimaluse planeerida ka rahvusvahelistel messidel osalemist samal ajal mitmes riigis;

 • puudub vajadus palgata täiendavat personali. Messikeskonna administreerimine on jõukohane ka sekretärile. Kogu ettevalmistus ja läbiviimise ja osalemisega seotud töö saab teha kontorist lahkumata. Ei ole vaja kulutada töötajate peale kes osalevad näitusel. Töö saavad teha olemasolevad inimesed kes asuvad kontoris ja ülesandeid on võimalik nende vahel jagada.

 • tavanäituse miinus on võimaluste piiratus. Tuleb arvestada kindla arvu ruutmeetritega. Internetinäituse pind on piiramatu, ning võimaldab eksponeerida ükskõik kui palju erinevaid tooteid, teenuseid ning informatsiooni. Samuti ei ole piiranguid toodete gabariitidega seonduvalt. Kaubavalik, mis mahub reaalsesse näituseboksi on paratamatult piiratud – e-näitusel võib välja panna välja virtuaalselt kõik tootekategooriad, kõik tooted, tootevariandid ning tootelisad. Eksponent saab esitada oma teenust / toodet üheaegselt kõigile külastajatele. Boksi mahuvad kõik huvilised. Online keskkonnas on piiramatult ruumi väljapanekute eksponeerimiseks. Külastajatel on näituse ajal on rohkem aega, et tutvuda väljapanija ekspositsiooniga. Sageli on offline näitustel huvilisi mingis konkreetses boksis nii palju, et paljud huvilised jäävad teenindamata ja ei pääse ekspositsioonile ligi. E-flaierid ei lõppe kunagi otsa ja flaieritetarbijate kontak on jällegi tuvastatav. Flaieried kasutab ainult see, kes tunneb asja vastu tõesti huvi. Seega ka siin on saadud kontakt kvaliteetsem;

 • tulemuste mõõtmine ja investeeringute tasuvuse hindamine on lihtne – online-keskkonnas on kõik ausalt mõõdetav. Tavanäitusel osalemise tõhusus on raske adekvaatselt hinnata. Palju uusi kontakte saavutati ja kuidas see müüki mõjutab. Internetinäituse statistika on komakohtadeni täpne ja tulemus mõõdetav. Juhtkonnal on kontroll messi efektiivsuse üle. Korraldaja saadab eksponendile regulaarselt statistikat ja tagasisidet, mis aitab messi kasu paremini hinnata. Ettevõtte juhtkonnal on võimalik kontrollida kõike, mis juhtub reaalajas igal ajal ja viia sisse vajalikud korrigeerimised online keskkonnas jooksvalt ja saada regulaarset igapäevast tagasisidet näituse kulgemise kohta. On lihtne hinnata kasu ja tulemusi kasutades statistikat leti/boksi ja eraldi kogu näituse osas. Olemas on täpne ülevaade virtuaalse näituseboksi külastatavusest ning võimalik on korraga jagada nii erialast kui tooteinfot, kui ka otseselt tegeleda müügitegevusega.

 • online-messil on katsetamine erinevate pakkumiste ja tegevustega lihtne ja vägagi soovitatav tegevus – väljapanekute igapäevane muutmine, interaktiivsete tegevuste koostöö erinevates online-kanalites (FB, Twitter, vkontakte jms) klientide tähelepanu võitmiseks koos kogu tooteportfelli esitlemisega on lihtsam ja odavam kui kunagi varem;

 • online-keskkonnas suhtlemine on vabam ning sageli anonüümsem. Puuduvad hirmud ja suhtlusbarjäärid. Eksponendil on võimalik suhtlus suunata vabale online-keskkonna teenindajale, kes valdab kliendi küsitud teemat kõige paremini. Kogu suhtlus on digitaalselt salvestuv ning hilisemad analüüsid ja järeltegevused vigade parandamiseks on online-keskkonnas oluliselt lihtsamad, väheneb oht kliente kaotada.

 • te ei raiska aega inimestele, kes lihtsalt uudistavad ja ei soovi tegelikult suhelda.

Registration form

Minimum requirements: at least 6 characters long, letter, digit. Minimum requirements: at least 6 characters long, letter, digit.

Not yet validInvalidToo shortToo commonSame as oldWeakOkGoodExcellent

MatchesDoes not match

WE RECOMMEND

Our client service is more than happy to answer Your questions!

To contact us choose one of the icons from above.