Palgatöö ei ole ainus võimalus saada kogemust, mida arvestatakse nii tööturul kui ka kooli kandideerides. Sellist kogemust annab ka vabatahtlik töö. Siit lehelt leiad pakkumisi erinevatelt asutustelt, erinevates valdkondades, kus saab vabatahtlikuna panustada.

Vabatahtlik tegevus on oma aja, energia või oskuste pakkumine vabast tahtest ja tasu saamata. Vabatahtlikud aitavad teisi või tegutsevad peamiselt avalikes huvides ja ühiskonna heaks. Vabatahtlikuna töötamine annab uusi teadmisi, aitab iseennast ja oma töösoove paremini tundma õppida. Lisaks saab kohtuda uute inimestega ja harjutada koos töötamist. Vabatahtlik töö aitab üles leida tegevuse, mis sulle tõeliselt meeldib.

Vabatahtlikul tegevusel korraga kolm olulist tunnust:
1.    vabatahtlik tegevus toimub vabast tahtest, mitte kohustuslikult ega sunniviisiliselt
2.    vabatahtlik ei saa rahalist ega materiaalset tasu, kuigi võib saada palju kasu, näiteks kasulikke teadmisi ja oskusi või uusi tutvusi
3.    vabatahtlikud tegutsevad väljaspool oma kodu ja perekonda, kellegi teise või laiemalt ühiskonna hüvanguks
Vabatahtlikud muudavad oma väikeste ja suurte heategudega maailma. Veelgi olulisem – sellega muutub ka inimese enda maailm. Vabatahtlik tegevus pakub positiivset emotsiooni, vaheldust igapäevasele rutiinile, võimalust ennast arendada ning oma maailmapilti avardad.

Vabatahtliku pass on mõeldud igale vabatahtlikule, kes soovib vabatahtliku tegevuse käigus saadud teadmised, oskused ja kogemused üles tähendada.
Kuna kõiki teadmisi ja oskusi ei tõenda diplom või tunnistus, siis vabatahtliku pass on hea vahend vabatahtlikus tegevuses omandatud kogemuste kirja panemiseks ning seda saab kasutada koos elulookirjeldusega tööturul, õpingutes või stipendiumidele kandideerides.

Ära pelga eelneva kogemuse puudumist - see ei ole nii oluline kui tahe teha vabatahtlikku tööd, lisaks sulle selgitatakse, mida täpsemalt sinult oodatakse! :)
 

More Expo showcases

Karjäärinurk

Tunned, et oled oma karjäärivalikute ristteel? Oleme Sulle toeks, et saaksid teha enesekindlaid karjäärivalikuid. Eesti Töötukassa karjääriteenuste kasutamisel ei ole piiranguid ning need on tasuta igaühele. 

Karjääriteenused on mõeldud kõikidele soovijatele: õpilastele, noortele, tööotsijatele, töötajatele, lapsevanematele, pensioniealistele.

Pakume kõiki oma karjääriteenuseid...

Enter
WE RECOMMEND WE RECOMMEND