Offers

Proxion at the railway infrastructure technological development map

More about Proxion Estonia OÜ

Proxion video

Autonoomne rong

DUOLIFE

Duolife projekti eesmärk on arendada ja piloteerida süsinikuneutraalset logistikaahelat, mis ühendab lähipiirkondi linnaga ning täiendab linna transportivõrgustikku, kasutades osaliselt olemasolevat raudteetaristut. Piltlikult võib öelda, et tramm sõidab lõiguti trammiteel ja siis taas avalikul raudteel. Keskkonnasõbralike ning mugavate ja kaasaegsete transpordilahenduste abil paraneb kesklinnale lisaks ka äärelinna piirkondade elujõulisus ning atraktiivsus.

Euroopas on raudtee ja trammiteede ühendamine olnud trendiks juba pikemat aega ning näiteks Saksamaal Karlsruhes on selline taristu toiminud juba aastast 1992 alates.

Proxion on viinud läbi mitmeid uurimusi üle Soome, et leida optimaalseid transpordilahendusi raudtee ning trammitee kombineeritud kasutamiseks. Tutvu ka meie reklaamvideoga Duolife projekti kohta.

DIGIRATA

Digirata artikli tekst

DIGITEENUSED

Täname eilsel videoseminaril osalejaid aktiivse kaasamõtlemise ning nutikate küsimuste eest. Lubasime täpsustada Proxioni rolli digitaalteenuste osas ühe täiendava artikliga ja siit see tuleb :)

Kaasaegse raudteetaristu majandamisel ohutuse, töökindluse ja kuluefektiivsuse üheks oluliseks alussambaks on ennetav hooldus (eng. predictive maintenance). Mida paremini on taristu jätkuvas seires (eng monitoring) ning suudetakse hooldusressursse vajaduspõhiselt planeerida, seda kõrgem on taristu ohutus ja kasutatavuse aste.

Eelmise sajandi metoodika hoolduse planeerimisel põhines eelkõige inimressursimahukatel hooldusgraafikujärgsetel protsessidel. Raske oli saada tervikülevaadet taristu seisukorrast, kuna puudusid üheselt tõlgendatavad andmed ja suurandmetel põhinevad visualiseerimise võimalused.

Proxion panustab jätkuvalt andmeanalüüsile ning andmetest saadava lisandväärtuse rakendamisele. Näiteks kasutame rööbastee mõõtevagunite EMMA, ELLI ja MEERI andmeid taristu seisukorra visualiseerimiseks (vt pilt vas. ülal ja link), et taristuvaldajal oleks lihtsam investeeringuid planeerida. Saame erinevate mõõtetulemuste võrdlusest ülevaate, et kui kiiresti konkreetse raudteelõigu seisukord ajas muutub.

Suurandmete analüüsi ja visualiseerimise kaudu leiame ka enim koormatud raudteelõigud (vt pilt vas. all).

Analüüsime Proxioni arendusprojektis Vainikkala jaamas suurandmeid, mis näitavad pöörangute ja raudteelõikude kasutamise astet. Näiteks on kõrvalteede pööranguid, mille kasutamine on madal ning taas peateede pööranguid, mille kasutamine on oluliselt sagedasem. Kasutussagedusele põhinevalt saab ka hoolduse sagedust ning hoolduse sisu vajaduspõhiselt planeerida.

More Expo showcases

WE RECOMMEND WE RECOMMEND

Our client service is more than happy to answer Your questions!

To contact us choose one of the icons from above