Registrite ja Infosüsteemide Keskus

RIK on Justiitsministeeriumi haldusala asutus, mille eesmärgiks on luua häid integreeritud e-teenuseid pakkuv innovaatiline keskkond riigihaldus-, õigus- ja kriminaalpoliitika efektiivsemaks rakendamiseks. RIK arendab ja haldab riigile ning kodanikele väga olulisi registreid ja infosüsteeme nagu näiteks e-äriregister, e-notar, e-kinnistusraamat, kohtuinfosüsteem, kriminaalhooldusregister, kinnipeetavate register, karistusregister, e-toimik, elektrooniline Riigi Teataja.


Oleme suur IT-le orienteeritud riigiasutus, kes tegeleb mastaapsete ja teed rajavate projektide teostuse ja juhtimisega. Meil on pikaajalised kogemused ja teadmiste - oskuste pagas suurte projektide läbiviimisest. Meie meeskonnas töötab üle 190 erialaprofessionaali.Rahvusvahelises plaanis teeme koostööd erinevate riikide IT asutuste ja struktuuridega. EL-sisene koostöö laieneb pidevalt. Lisaks on RIK-i spetsialistide poolt välja töötatud lahendused ja arendused äratanud huvi mitmetes riikides nii Euroopas kui ka väljaspool seda.

27k

0

Jaga

Virtuaalne stend

Peamised tegevusvaldkonnad

Registrite ja Infosüsteemide Keskus (RIK) on Justiitsministeeriumi IT-asutus, mis pakub riigihaldus-, õigus- ja kriminaalpoliitika efektiivsemaks rakendamiseks IT-teenuseid ideest teostuseni.
RIK arendab ja haldab riigile ning kodanikele igapäevaselt olulisi registreid ja infosüsteeme. 70 hallatava infoüsteemi seas on näiteks: e-äriregister, e-kinnistusraamat, e-notar, kohtuinfosüsteem, kriminaalhooldusregister, kinnipeetavate register, jt.
Lisaks on RIK keskne hankija, soetades ministeeriumitele, nende haldusala asutustele ning teistele riigiasutustele kontoriarvuteid, monitore ja printereid.
Kuna RIKil on pikaajalised kogemused suurte IT-projektide läbiviimisest ja juhtimisest, siis pakutakse täna erinevaid IT-teenuseid juba ka teistele riigiasutustele väljaspool Justiitsministeeriumi valitsemisala (nt superministeeriumile).

Väärtused ja võimalused

RIKi kollektiivis töötab üle 230 erialaprofessionaali.
Igapäevases töös väärtustatakse paindlikkust, asjatundlikkust, koostööd ja turvalisust. Oluliseks peetakse nii professionaalseid oskuseid, arenemisvõimelisust, usaldusväärsust kui ka tahet ühise eesmärgi nimel pingutada.
RIK julgustab oma töötajaid haridusteed jätkama, võimaldades paindlikku töögraafikut, õppepuhkust ja kodutööl olemist. Suure osa töötajate jaoks on töö kõrvalt õppimine igapäevane. RIKis luuakse pidevalt koolitusvõimalusi nii sisekoolituste kui sisseostetavate koolituste kaudu. Lisaks õppepuhkuse võimaldamisele garanteerib asutus ka 35-päevase põhipuhkuse ja toetab töötajate sportlikke eluviise.

Meie tegemised

Meie tegemised

Vaata, millega meie igapäevaselt tegeleme ning millised inimesed on sinu potentsiaalsed uued kolleegid!

Virtuaalmess 24.–30. oktoober

Eesti ja Baltimaade suurim virtuaalne töömess ehk Karjääripäevad 2017 toimub 24.–30. oktoobril 2017.

Töömessil osalevad suured ja ihaldusväärsed ning paljud väikese ja keskmise suurusega Eesti ja rahvusvahelised tööandjad. Ettevõtted otsivad aktiivselt uusi töökaid kolleege paljudes eri valdkondades. Ole aktiivne ja suhtle ettevõtete värbajatega ning tõuka oma uuele karjäärile hoog sisse kas...

Vaata rohkem
SOOVITAME SOOVITAME

Me vastame teile meeleldi

Valige üks ülalolevatest suhtluskanalitest või jäta oma teade Facebooki kaudu