Menüü
 
 
Teavitused

Sepise 7, 11415 tallinn

Äri arendamine -  Tegeleme iga päev ettevõtete digi-, rohe- ja innovatsioonipöörde hoogustamisega. Aitame suurendada tehnoloogia- ja teadmusmahukust ettevõtluses ning tõsta Eesti rahvusvahelist konkurentsivõimet atraktiivse investeerimispiirkonnana ning töökeskkonnana tippspetsialistidele. 

Tootearendus ja innovatsioon -  Viime ettevõtted kokku oma ala parimate ekspertidega ja anname ligipääsu parimatele teadmistele ja maailmatrendidele. Aitame ennustada eesootavat ja püüda parimaid laineid, millel tulevikku purjetada.

Kestlik areng - Aitame tõsta ettevõtete teadlikkust kestlikust arengust ning soodustame kestlike tehnoloogiate, toodete ja teenuste kasutuselevõttu. Võimendame kestlike tehnoloogiate, toodete ja teenuste arengut rahvusvahelistumisega

Üheskoos ehitame eduka Eesti! 

Kontaktid

Sepise 7, 11415 tallinn