Tallinna Tehnikaülikool: Tallinna Tehnikaülikool: Keemia vanemlektor

Tööpakkuja:
Piirkond:
Ida-Virumaa
Töökoha kirjeldus:
Ametikoha eesmärgiks on kõrghariduse esimesel ja teisel astmel loengute, praktikumide ning harjutustundide läbiviimine, eksamite/arvestuste vastuvõtmine ja üliõpilaste juhendamine ning teadus- ja uurimistöös osalemine. Töö sisu: - õppetöö korraldamine ja läbiviimine keemiatehnoloogia valdkonnas ning kaasnev õppearendustöö (polümeeride erikursus; kütuste klassifitseerimine ja standardiseerimine; instrumentaalanalüüsi erikursus, katalüüs kütusetööstuses); - uute keemia ja keemiatehnoloogiaga seotud õppeainete arendamine; - osalemine teadustegevuses; - arendustegevus ametikohaga seotud valdkonnas, sh üliõpilaste uurimis- ning lõputööde juhendamine ja retsenseerimine; - õppetööga seotud komisjonides osalemine; - koostöö valdkonna teadusgruppide ja ettevõtetega; - valdkonna populariseerimine.
Nõudmised töökohale:
 • Nõuded:

  Otsime spetsialisti, kellel oleks olemas teadmised-oskused või soov areneda järgmistes valdkondades:

  - keemiatehnoloogia;
  - jäätmete ümbertöötlemine ja saadud keemiliste toodete arendamine;
  polümeerid.

  Kasuks tuleb:

  - eelnev akadeemilise õpetamise kogemus;
  - teiste võõrkeelte oskus.

 • Haridustase: doktor
 • Keeleoskus: EN, ET
 • Lisainformatsioon: Kandideerimiseks palume hiljemalt 30. juuniks 2023 saata läbi kandideerimiskeskkonna järgmised dokumendid: - motivatsioonikiri; - antud ametikohale vastavat haridust tõendavate dokumentide koopiad; - CV koos publikatsioonide loeteluga; - akadeemilise tegevuse portfoolio, mis sisaldab motiveeritud enesehinnangut akadeemilise karjääri korralduse määruse lisas 3 „Akadeemilise hindamise maatriks“ toodud vanemlektori ametikoha nõuete täitmise kohta (esitab ülikooli töötaja) või vabas vormis senise akadeemilise tegevuse ja tööks vajalike kompetentside hinnang (esitab väliskandidaat); - kandidaadi soovil muud olulised dokumendid. Lisainfot kandideerimiseks vajalike dokumentide ja värbamisprotsessi kohta saab aadressil konkurss@taltech.ee.
 • Töökogemus sarnasel ametikohal: vähemalt 5 aastat
Töökoha hüved:
- Panustame oma töötajate tervisesse: tervisepäevad, sporditoetus, tervisekontroll, prillide kompensatsioon, psühholoogiline nõustamine; - Pakume lisapuhkust: jõulupuhkus, suvine tööaeg; - Oluliste tähtpäevade meelespidamine ja tähistamine: töötajate juubelid, laste jõulupidu; - Toetame ühtsustunnet: korraldame ühisüritusi ja väljasõite Eesti ilusatesse kohtadesse.
Töösuhte pikkus:

tähtajatu

Tööaeg:
Täistööaeg
Töökuuulutuse lõpp:
30.06.2023
Kandideerimise lisainfo:
Personalitöö spetsialist
konkurss@taltech.ee

Submit your CV

 

Me vastame teile meeleldi

Valige üks ülalolevatest suhtluskanalitest

külastust viimase tunni jooksul