Tallinna Tehnikaülikool: Tallinna Tehnikaülikool: Keemia lektor

Tööpakkuja:
Piirkond:
Tallinn
Töökoha kirjeldus:
Lektori ametikoha eesmärgiks on keemiaalase õppetöö läbiviimine (sh eksamite/arvestuste vastuvõtmine, üliõpilaste juhendamine jm) ning valdkonna laborite tegevuste korraldamine. Töö sisu: - õppetöö korraldamine ja läbiviimine, sh praktikumid (laboris ja välipraktikumid) keemia, biokeemia ja keemiatehnoloogia valdkonnas ning kaasnev õppearendustöö (sh õppematerjalide ja kursuste e-toe loomine ja arendus); - uute keemia, biokeemia ja keemiatehnoloogiaga seotud õppeainete arendamine; - valdkonna labori(te) tegevuste korraldamine; - arendustegevus ametikohaga seotud valdkonnas, sh üliõpilaste uurimis- ning lõputööde juhendamine ja retsenseerimine; - õppetööga seotud komisjonides osalemine; - koostöö valdkonna huvigruppidega; - osalemine valdkonna populariseerimisel. Lisavõimalused: merelise biotoorme ja kvaliteedilabori teenuste arendus ja seotud tegevused.
Nõudmised töökohale:
  • Nõuded:

    Ametikohal on vajalik vähemalt magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon keemia, keemiatehnoloogia või sarnases valdkonnas. Kasuks tuleb vähemalt 5-aastane erialane töökogemus või õpetamise kogemus erialal.

  • Haridustase: magister
  • Keeleoskus: EN, ET
  • Lisainformatsioon: Kandideerimiseks palume hiljemalt 30. juuniks 2023 saata läbi kandideerimislingi järgmised dokumendid: - motivatsioonikiri; - antud ametikohale vastavat haridust tõendavate dokumentide koopiad; - CV koos publikatsioonide loeteluga; - akadeemilise tegevuse portfoolio, mis sisaldab motiveeritud enesehinnangut akadeemilise karjääri korralduse määruse lisas 3 „Akadeemilise hindamise maatriks“ toodud lektori ametikoha nõuete täitmise kohta (esitab ülikooli töötaja) või vabas vormis senise akadeemilise tegevuse ja tööks vajalike kompetentside hinnang (esitab väliskandidaat); - kandidaadi soovil muud olulised dokumendid. Lisainfot kandideerimiseks vajalike dokumentide ja värbamisprotsessi kohta saab aadressil konkurss@taltech.ee.
  • Töökogemus sarnasel ametikohal: vähemalt 5 aastat
Töökoha hüved:
Väärtustame madalat hierarhiat, akadeemilist vabadust ning paindlikku tööaja korraldust töö- ja pereelu tasakaalustamiseks. Ülikool pakub personaalseid koolitus- ja arendusvõimalusi, töötajate tunnustamist, sportimisvõimalusi ning töötajate ühisüritusi. TalTech Kuressaare kolledž on regionaalne akadeemiline õppeasutus, kes panustab kõrgetasemelisse ja konkurentsivõimelisse tehnika- ja insenerialase kõrghariduse andmisesse ning arendus- ja innovatsioonitegevusse. Õpetamine põhineb motiveeritud ja kompetentsetel töötajatel ning koostööl ettevõtetega. Kolledži lõpetajad on ettevõtlikud, ambitsioonikad ning tööjõuturul kõrgelt hinnatud. Kuressaare kolledž vastutab inseneride järelkasvu ja tehnikakultuuri edendamise eest Saaremaal.
Töösuhte pikkus:

tähtajatu

Tööaeg:
Täistööaeg
Töökuuulutuse lõpp:
30.06.2023
Kandideerimise lisainfo:
Personalitöö spetsialist
konkurss@taltech.ee

Submit your CV

 

Me vastame teile meeleldi

Valige üks ülalolevatest suhtluskanalitest

külastust viimase tunni jooksul