Tallinna Tehnikaülikool: Tallinna Tehnikaülikool: Energeetika vanemlektor

Tööpakkuja:
Piirkond:
Ida-Virumaa
Töökoha kirjeldus:
Ametikoha eesmärgiks on energeetika ja energiatehnoloogia valdkonnas õppetöö läbiviimine ning teadus-ja arendustegevuses osalemine. Töö sisu: - loengute ja seminaride läbiviimine energeetika ja energiatehnoloogia valdkonnas, laboratoorsete tööde juhendamine; - osalemine teadusrühma töös, teadusajakirjade ja -kogumike toimetamine ja avaldamine ning konverentsidel osalemine; - osalemine koostööprojektides ja ekspertiisides; - laboratoorse baasi arendamine; - õppekavade koostamine ja ekspertiis; - oma valdkonnas rakenduskõrghariduse, bakalaureuse- ja magistritööde juhendamine.
Nõudmised töökohale:
  • Nõuded:

    Eelistatud on kandidaadid, kellel on teadmisi erinevate energia-, soojus- ja IT-süsteemide projekteerimisest, koos toimima panemisest ja/või remontimisest.

  • Haridustase: doktor
  • Keeleoskus: ET, EN
  • Lisainformatsioon: Kandideerimiseks palume hiljemalt 30. juuniks 2023 saata läbi kandideerimiskeskkonna järgmised dokumendid: - motivatsioonikiri; - antud ametikohale vastavat haridust tõendavate dokumentide koopiad; - CV koos publikatsioonide loeteluga; - akadeemilise tegevuse portfoolio, mis sisaldab motiveeritud enesehinnangut akadeemilise karjääri korralduse määruse lisas 3 „Akadeemilise hindamise maatriks“ toodud vanemlektori ametikoha nõuete täitmise kohta (esitab ülikooli töötaja) või vabas vormis senise akadeemilise tegevuse ja tööks vajalike kompetentside hinnang (esitab väliskandidaat); - kandidaadi soovil muud olulised dokumendid. Lisainfot kandideerimiseks vajalike dokumentide ja värbamisprotsessi kohta saab aadressil konkurss@taltech.ee.
  • Töökogemus sarnasel ametikohal: vähemalt 5 aastat
Töökoha hüved:
- Panustame oma töötajate tervisesse: tervisepäevad, sporditoetus, tervisekontroll, prillide kompensatsioon, psühholoogiline nõustamine; - Pakume lisapuhkust: jõulupuhkus, suvine tööaeg; - Oluliste tähtpäevade meelespidamine ja tähistamine: töötajate juubelid, laste jõulupidu; - Toetame ühtsustunnet: korraldame ühisüritusi ja väljasõite Eesti ilusatesse kohtadesse.
Töösuhte pikkus:

tähtajatu

Tööaeg:
Täistööaeg
Töökuuulutuse lõpp:
30.06.2023
Kandideerimise lisainfo:
Personalitöö spetsialist
konkurss@taltech.ee

Submit your CV

 

Me vastame teile meeleldi

Valige üks ülalolevatest suhtluskanalitest

külastust viimase tunni jooksul