Praktika ja vabatahtliku töö võimalused

Palgatöö ei ole ainus võimalus saada kogemust, mida arvestatakse nii tööturul kui ka kooli kandideerides. Sellist kogemust annavad ka vabatahtlik töö ja praktika. Siit leiad erinevaid asutusi, erinevates valdkondades, kus saab vabatahtlikuna panustada või praktikat sooritada. Võta silma jäänud asutustega julgelt chati, e-posti või telefoni teel ühendust ning uuri lähemalt, millist vabatahtlikku tööd või, millal ja kuhu nad pakuvad.

Vabatahtlik tegevus on oma aja, energia või oskuste pakkumine vabast tahtest ja tasu saamata. Vabatahtlikud aitavad teisi või tegutsevad peamiselt avalikes huvides ja ühiskonna heaks. Vabatahtlikuna töötamine annab uusi teadmisi, aitab iseennast ja oma töösoove paremini tundma õppida. Lisaks saab kohtuda uute inimestega ja harjutada koos töötamist. Vabatahtlik töö aitab üles leida tegevuse, mis sulle tõeliselt meeldib.

Vabatahtlikul tegevusel korraga kolm olulist tunnust:

  1. vabatahtlik tegevus toimub vabast tahtest, mitte kohustuslikult ega sunniviisiliselt
  2. vabatahtlik ei saa rahalist ega materiaalset tasu, kuigi võib saada palju kasu, näiteks kasulikke teadmisi ja oskusi või uusi tutvusi
  3. vabatahtlikud tegutsevad väljaspool oma kodu ja perekonda, kellegi teise või laiemalt ühiskonna hüvanguks

Vabatahtlikud muudavad oma väikeste ja suurte heategudega maailma. Veelgi olulisem – sellega muutub ka inimese enda maailm. Vabatahtlik tegevus pakub positiivset emotsiooni, vaheldust igapäevasele rutiinile, võimalust ennast arendada ning oma maailmapilti avardada.

 

Praktika on õppekava osa, mis annab võimaluse teoreetilise õppe käigus omandatud teadmisi, oskusi ja hoiakuid rakendada reaalses töökeskkonnas. Praktika toimub juhendaja juhendamisel ja sellel on kindlad eesmärgid ning ülesanded (www.employers.ee).

Tööpraktika eesmärk on anda töö leidmiseks vajalik praktiline töökogemus ning täiendada tööle saamiseks vajalikke ametialaseid teadmisi ja oskuseid tööandja juures (www.tootukassa.ee).

Tulevaste spetsialistide ettevalmistamisel tulevaseks tööks ja tööturul toimetulekuks on praktikal väga oluline osa. Praktika ajal arendatakse õppija praktilisi erialaseid üldiseid pädevusi.

NB! Kui teed praktikat õpingute raames, siis räägi praktikale asumine üle oma kooliga. Töötuna arvel olles räägi praktikale asumine üle oma nõustajaga.

Karjääriminutid Podcast: Abipolitseiniku amet

Osalejad

Küsi siit

külastust viimase tunni jooksul