Menüü
Teavitused
No notificaitons yet

Oma õppijate puhul hindame aktiivset koostöö- ja õpivalmidust ning initsiatiivi koolielus kaasalöömisel. Otsustades Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli kasuks, saad õppida looduskaunis keskkonnas väikeses õpperühmas, kus lisaks õpiabile on võimalik kasutada ka laste päevahoiu teenust. Meie õpilaskodu on läbinud kapitaalremondi 2013. aastal ning vastab ka nõudlikuma õppuri vajadustele.

Kooli on oodatud õppima nii noored, kes soovivad esimest ametit õppida, kui ka täiskasvanud, kellel on soov ümber- või täiendõppeks. Täiskasvanud õppurite jaoks pakume töö- ja eraelu arvestavat paindlikku õppekorraldust. Peale kutsekooli lõpetamist on võimalik jätkata õpinguid kõrgkoolis või asuda kohe tööle. Kaval on õppida – tee juba täna avaldus kooli sisseastumiseks veebilehel sais.ee!

Autoerialad

Autoerialasid on võimalik õppida viiel erineval õppekaval. Erialade kohta loe lähemalt https://vigalattk.ee/et/erialad

 • Automaaler tegeleb sõiduki keredetailide ettevalmistamisega värvimiseks (puhastamine, pahteldamine, kruntimine, lihvimine, katmine), värvimise ja lõppviimistlusega. Samuti kuulub automaalri tegevusse ka plastdetailide remont. 
 • Mootorsõidukitehnik tegeleb sõiduautode, maasturite ja kaubikute ning nende lisaseadmete hoolduse, remondi ja süsteemi ülddiagnoosimise ning rikete leidmise ja kõrvaldamisega. 
 • Autoplekksepa töö sisu on sõiduki kere ja sisustuse osandamine ning koostamine, keevitustööde tegemine, pindõgvendustööd ja keredetailide ühendamine, klaasitööde tegemine ja plastdetailide töötlemine. 
 • Sõiduautodiagnostik tegeleb sõiduautode, maasturite ja kaubikute süsteemide diagnoosimise-, remondi- ja rikkepõhjuste analüüsiga ning leiab ja kõrvaldab rikkeid. Ta töötab iseseisvalt, kasutades vajadusel remondiandmebaase, -katalooge ja -juhendeid. Vajadusel juhendab mootorsõidukitehniku tööd, suunab ja annab juhiseid vigade diagnoosimiseks, juhendab remondimahu määramist.
 • Sõidukipindade hooldaja ja rehvitehnik tegeleb sõidukite pesemise, värvkatte hooldamise (vahatamine), sõidukite salongi puhastamise, pesu ja hooldamisega; rehvivahetuse ja -remondiga, veermiku kontrolli ja lihtsamate remonditöödega.

Ehituserialad

Ehitus- ja puiduerialadel on võimalik õppida kolmel erineval õppekaval. Erialade kohta loe lähemalt https://vigalattk.ee/et/erialad 

 • Ehitusviimistleja valmistab ette hoonete erinevad viimistletavad pinnad ja teeb lõppviimistluse vastavalt etteantud tööülesandele, järgides asjakohaseid tööjuhiseid, materjalide tootjate ettenähtud tehnoloogiaid ja etteantud kvaliteedinõudeid.
 • Mööblirestauraator on heade käeliste võimetega oskustöötaja, kes taastab mööbliesemeid esteetiliselt kasutuskõlblikuks. Tööd sisaldavad puitmööbli parandamist, remontimist, värskendamist ning pehme mööbli kattematerjali vahetust koos polstri parandustöödega. 
 • Pottsepp-sell ehitab ja remondib tahkekütteseadmeid ja korstnasüsteeme kõrgema taseme pottsepa juhendamisel.

Käsitööerialad

Käsitöö erialasid on võimalik õppida neljal erineval õppekaval. Erialade kohta loe lähemalt https://vigalattk.ee/et/erialad 

 • Keraamik on käsitööline, kes viimistleb, põletab, glasuurib ja dekoreerib enda kavandatud keraamilisi esemeid. Keraamik turundab oma toodangut ning osutab teenuseid, näiteks esemete valmistamine etteantud kavandi järgi ning harrastajate juhendamine oma oskuste piires.
 • Sepp valmistab oma koostatud tööjooniste või etteantud kavandite, tööjuhiste või lihtsamate esemete järgi kvaliteetseid ja esteetilisi sepiseid. Tema käe all valmivad erinevatest metallidest sepistatud tavapärased tööriistad ning käsitöö- ja tarbeesemed. Tööülesanded on seotud metallide ettevalmistuse, kuumtöötlemise ja sepistamise, sepise monteerimise, sepise pinna viimistlemise ning lihtsamate sepiste parandamisega.
 • Puukäsitöö tegija valmistab tööjooniste, kavandite või lihtsamate esemete järgi traditsioonilistes või kaasaegsetes põhitehnikates puidust käsitööesemeid. Ta vestab, tahub, punub, painutab, saeb, lõhestab, hööveldab, puurib ja tapib, valmistab lihtsamaid vorme, ühendab detaile ja viimistleb esemeid. Ta oskab teha puitesemete lihtsamaid parandustöid. Tema tegevus hõlmab ka toore ja kuiva puitmaterjali varumist, säilitamist ja töötlemist.
 • Puukäsitööline teeb vastavalt etteantud juhenditele puidust käsitööesemeid või detaile puidutöö põhilistes tehnikates. Tavaliselt töötab ta iseseisvalt, keerukamate tööülesannete juures võib vajada juhendamist

Toitlustus- ja majutusteeninduse erialad

Toitlustus- ja majutusteeninduse erialasid on võimalik õppida viiel erineval õppekaval. Erialade kohta loe lähemalt https://vigalattk.ee/et/erialad 

 • Koka põhitöö on kvaliteetsete toitude valmistamine ja serveerimine. Toiduvalmistamisoskuste kõrval on olulised meeskonnatöö, hea füüsiline tervis ja vastupidavus ning korra- ja puhtusearmastus.
 • Abikokk käitleb toidutooret, abistab kokka toitude valmistamisel ja serveerimisel ning töötab koka juhendamisel. Töö iseloom eeldab oskust enda tööd korraldada ning aega planeerida. Vajalik on tahe ja oskus töötada meeskonnas ja juhendamisel.
 • Kondiiter valmistab hõrgutavaid torte, kooke, rullbiskviite ja keekse. Töö eripära nõuab valmisolekut alustada varahommikul ning töötada ka öösiti ja nädalavahetustel. Väga tähtsad on hea tervis ja pingetaluvus, sest kondiiter tegutseb enamasti püstijalu, töötab kuumade ahjude läheduses ning pühade-eelsel ajal tuleb valmis olla suuremaks töökoormuseks.
 • Köögiabiline abistab kokka toitude valmistamisel, käitleb toiduaineid, teeb puhastus-ja koristustöid ja järgib ettevõtte enesekontrolliplaani. Köögiabiline töötab meeskonnas juhendamisel.
 • Puhastusteenindaja abilise tööks on elukeskkonna hoolduskoristamine. Ta töötab juhendamisel tuttavas keskkonnas ja täidab rutiinseid tööülesandeid. 

Kutsevaliku õpe

Õppesse on oodatud noored, kes

 • on lõpetanud põhikooli, kuid ei ole juba aastaid edasi õppinud
 • on lõpetanud põhikooli, kuid ei ole veel valmis tegema erialavalikut või ei saanud soovitud kooli/soovitud erialale sisse
 • on katkestanud kutsekoolis õppe esimesel või teisel kursusel eriala mittesobimise tõttu ja ei tea, mida edaspidi õppida
 • on katkestanud põhikooli ja pole edasi õppinud (NB! on vähemalt 17-aastased)
 • tunnevad, et on oma senise haridustee käigus teinud valesid valikuid ning tahaksid neid edaspidi paremini teha
 • soovivad omandada oskusi, et siseneda tööellu.

Õppe käigus saab õpilane tutvuda kõikide Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskoolis õpetatavate erialadega ning külastada ka teisi kutsekoole. Lisaks praktilisele õppele läbivad õpilased veel ka karjääriõpetuse, suhtlemise, ohutusõpetuse ja põhiainete (matemaatika ja eesti keel) ained.

Kutsekool keset maalilist loodust - tule ja vaata lähemalt!

Me vastame teile meeleldi

Valige üks ülalolevatest suhtluskanalitest või jäta oma teade Facebooki kaudu

külastust viimase tunni jooksul