Menüü
Teavitused
No notificaitons yet
Külastusi
1 079

Ettevõtlus ja projektijuhtimine (rakenduskõrgharidus)

See on ainus kõrgharidustaseme projektijuhtimise õppekava Eestis. Peale projektijuhtimise teadmiste ja oskuste omandad oma ettevõtte rajamise pädevuse, tänu millele on see ainus omataoline kõrghariduse omandamise võimalus kogu maailmas. Lisaks saad hea ettevalmistuse töötamiseks juhtival kohal ettevõtetes ja võid leida edu saavutamiseks veel mõne võimaluse. 

Õppetöö

  • Päevaõpe (tasuta, 3. aastat)

  • Sessioonõpe (tasuline, tasu makstakse ainepunktipõhiselt või semestritasuna, 4. aastat). Õppesessioonideks kogunevad üliõpilased Pärnusse kord kuus kaheks kuni neljaks päevaks (kolmapäevast pühapäevani) ning ülejäänud ajal õpivad iseseisvalt. Osa õpet toimub Moodle’i keskkonnas e-õppena (sh Zoomis ja Panoptos).  

Peale lõpetamist

Sa saad rakendusliku majanduskõrghariduse bakalaureusekraadi, mis tagab sulle ettevõtluseks ja projektijuhtimiseks vajalikud pädevused.  Meie lõpetajad asuvad sageli tööle spetsialistina, aga ka finants-, personali-, turundus-, müügi-, arendus-, teenindus- või muu valdkonna juhina ettevõtetes ning loomulikult projektijuhtidena. Osa neist on rajanud oma ettevõtte.  

Vastuvõtutingimused

Päevaõpe

Sessioonõpe

LISAINFO

Turismi- ja hotelliettevõtlus (rakenduskõrgharidus)

Tööturul hinnatud turismi- ja hotelliettevõtluse õppekava annab laiapõhilised majandusteadmised, et saaksid rajada (turismi)ettevõtte. Kolme praktika käigus saad turismivaldkonna töökogemuse nii Eestis kui ka välismaal. Õpe pakub rohkesti võimalusi teha meeskonnatööd ja lahendada praktilisi ülesandeid. 

Õppetöö

  • Päevaõpe (tasuta, 3 aastat)
  • Sessioonõpe (tasuta, 3 aastat, õppetöö toimub kord kuus Pärnus)

Sa arendad turismivaldkonnas olulisi üldoskusi, mille seas on kliendikeskne mõttelaad, ettevõtlikkus, analüüsioskus, disainmõtlemine, meeskonnatöö (sh virtuaalne koostöö), võõrkeelte ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia oskused. Erialaainetes omandad nii turismigeograafia teadmised kui ka sündmuskorralduse oskused, õpid arendama turismiteenuseid ja suunama tööprotsesse. 

Olulise osa õppest moodustab praktiliste juhtumite lahendamine õppeülesannetena, aga ka turismiorganisatsioonides. Nende vajadustest tulenevaid juhtumeid lahendavad üliõpilased lisaks lõputööna siis, kui õpivad uurimis- ja arendustöö põhimõtteid. 

Sa asud õppima Tartu Ülikooli ja välisülikoolide tunnustatud õppejõudude ning kogenud turismiekspertide toel. 

Meie üliõpilastel on võimalik osaleda põnevatel õppereisidel ja käia praktikal nii Eestis kui ka välismaal.  

Peale lõpetamist

Su võimalikud töökohad on näiteks turismiettevõtte teenindus-, turundus- või vastuvõtujuht, sihtkoha arendaja, turismispetsialist era-, riigi- või mittetulundussektoris, ürituste korraldaja, giid, turismiturunduse spetsialist, turismiettevõtja ning reisikonsultant või -esindaja.  

Vastuvõtutingimused

Päevaõpe

Sessioonõpe

LISAINFO

Sotsiaaltöö ja rehabilitatsioonikorraldus (rakenduskõrgharidus)

See on Eestis ainulaadne õppekava, mille alusel saab õppida sotsiaaltöö kõrval ka rehabilitatsiooni korraldust. Õppes väärtustame inimesi, sotsiaalseid oskusi ja praktilist kogemust. Meie vilistlased teevad tähendusrikast tööd inimeste suurema tegevusvõime nimel, tegutsedes näiteks noorsootöötaja, lastekaitsespetsialisti ja rehabilitatsioonispetsialisti ametis. 

Õppetöö

  • Sessioonõpe (tasuta, 3 aastat, õppetöö toimub kord kuus Pärnus)

Peale lõpetamist

Sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni korralduse õppekava lõpetanut ootab ees väga lai tööpõld. Meie vilistlased töötavad nii avalikus, era- kui ka vabasektoris näiteks sotsiaaltöötaja, arendusspetsialisti, juhtumikorraldaja, noorsoopolitseiniku, rehabilitatsioonispetsialisti, noorsootöötaja, lastekaitsespetsialisti ja asutuse juhina. 

Õpingute käigus saad sa piisavad teadmised ja oskused ka selleks, et rajada sotsiaalvaldkonna ettevõte.  

Vastuvõtutingimused

Kandideerimisel tuleb sooritada erialakatse (koos avaldusega tuleb SAIS-i lisada motivatsioonikiri) ja osaleda sisseastumisintervjuul.

LISAINFO

Disainmõtlemine ja digiturundus (bakalaureus)

Disainmõtlemine ja digiturundus on õppekava, mis annab teadmised ja oskused disainmõtlemisest kombineerituna digiturundusega. See aitab õppijatel läbi oma omandatud teadmiste ja oskuste luua organisatsioonidele konkurentsieelist läbi uute mõttemustrite ja lähenemiste.  Õppekava on mõeldud kõigile, kes soovivad arendada oma loovust ja oskuseid digiturunduse osas.

Õppetöö

  • Sessioonõpe (tasuline, 4 aastat, õppetöö toimub kord kuus Pärnus)

Peale lõpetamist

Tehnoloogia areng on automatiseerinud nii mõnedki töökohad, kuid disaini ja turunduse valdkonnas on tehnoloogia hakanud töökohti juurde looma. Disainmõtlemise ja digiturunduse eriala lõpetanud tudeng saab asuda tööle turundusspetsialisti- või juhina, digiturundajana, teenusedisainerina, projektijuhina, arendusjuhina, mikro- või väikeettevõtte juhina.

Vastuvõtutingimused

Koos avaldusega tuleb SAIS-i lisada motivatsioonikiri.

LISAINFO

Persoonibrändipõhine ettevõtlus (magistriõpe)

Tänavu avatakse Pärnu kolledžis ka täiesti uus persoonibrändipõhise ettevõtluse magistrikava, mille sihtrühm on praegused ja tulevased ettevõtjad, kelle ärimudeli keskmes on ühe inimese persoonibränd.
Persoonibrändipõhise ettevõtluse magistriõpe kestab kolm aastat, mille jooksul omandatakse põhjalikud teadmised ettevõtlusest, juhtimisest, teenusedisainist, disainmõtlemisest, brändijuhtimisest ja sotsiaalmeediaturundusest. Õpingutes on loovmeetodid ühendatud teadmistega andragoogikast, kunstiteraapiast ja positiivsest psühholoogiast. 

Õppetöö

  • Sessioonõpe (tasuline, 3 aastat, õppetöö toimub kord kuus Pärnus)

Peale lõpetamist

Õpingute lõpuks oled sa loonud endale kõik eeldused alustada või jätkata tegevust persoonibrändipõhise ettevõtjana. Soovi korral saad oma uusi teadmisi ja oskusi kasutada teiste persoonibrändipõhiste ettevõtjate nõustamiseks või pühenduda oma ettevõtte jätkusuutlikule arendamisele.

Vastuvõtutingimused

Koos avaldusega tuleb SAIS-i lisada ka essee.

LISAINFO

Teenuste disain ja juhtimine (magistriõpe)

Magistriõppes kujundad sa teenuste disainimise protsessi ja meetodite kohta omandatavad teadmised elulisteks tänu kolme semestrit läbivale praktikale, mis moodustab keskse osa õpingutest. Sa saad põhjalikud teadmised juhtimisest, turundusest ja disainist ning oskused disainida teenindusorganisatsiooni teenuseid. Õppekava on mõeldud kõigile, kes soovivad arendada oma loovust ja analüüsioskusi ettevõtluse valdkonnas, keskendudes teenindusorganisatsiooni spetsiifikale. 

Õppetöö

  • Sessioonõpe (tasuta, 2 aastat, õppetöö toimub kord kuus Pärnus)

Peale lõpetamist

Sind ootavad teenuseid looma ja arendama disainibürood, avaliku sektori organisatsioonid ja eraettevõtted. Soovi korral oled valmis looma oma ettevõtte, sest oskad vastata tuumküsimusele: mida inimesed soovivad ja kuidas koostada väärtuspakkumisi? 

Vastuvõtutingimused

Koos avaldusega tuleb SAIS-i lisada ka essee.

LISAINFO

Inimesekeskne sotsiaalne innovatsioon (magistriõpe)

Selles ainulaadses õppekavas on ühendatud sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonnas tegutsemiseks vajalikud pädevused. Ootame õppima neil erialadel juba töötavaid inimesi, kes soovivad uuendada oma teadmisi ning arendada oma teoreetilisi ja praktilisi oskusi. 

Õppetöö

  • Sessioonõpe (tasuline, 3 aastat, õppetöö toimub kord kuus Pärnus)

Peale lõpetamist

Vilistlasena on sul võimalik valida töökohti nii era- kui ka avalikus sektoris. Sa võid asuda tööle näiteks arendusjuhi või sotsiaalnõunikuna, arendades oma töökohas pakutavate teenuste kvaliteeti.  

Vastuvõtutingimused

Koos avaldusega tuleb SAIS-i lisada personaalne õppimiskava. Lisaks tuleb kandideerimisel sooritada erialakatse.

LISAINFO

TÜ Pärnu kolledži videotuur

Lisainformatsioon

Me vastame teile meeleldi

Valige üks ülalolevatest suhtluskanalitest või jäta oma teade Facebooki kaudu

külastust viimase tunni jooksul