Menüü
Teavitused
No notificaitons yet

Tartu Tervishoiu Kõrgkool tegutseb selle nimel, et luua parimaid õppimis- ja õpetamisvõimalusi tervishoiu valdkonnas ning kasvatada ühiskonna terviseteadlikkust. Oleme hinnatud kõrgkool ja kompetentsikeskus tervise ja heaolu valdkonnas nii Eestis kui rahvusvaheliselt. Meil saab õppida 6 kutsehariduse õppekaval, 6 rakenduskõrghariduse õppekaval ning 2 magistriõppekaval. Olemas on nii päevaõppe kui ka tsükliõppe erialasid. Lisaks tegusteme üle Eesti!

Uuri lisa meie sisseastumise ja vastuvõtutingimuste kohta. Siin leiad täpse informatsiooni, millised on vastuvõtutingimused kõrgkooli õppekavadel ning kuidas saad ennast ettevalmistada.

Kui Sul tekkis küsimusi, siis kirjuta meile julgelt chatti ning võtame Sinuga esimesel võimalusel ühendust!

Kohtumiseni Eesti kõige mainekamas rakenduskõrgkoolis (Kantar Emor 2022)!

KUTSEÕPPE ERIALAD

Kutseõppesse saad tulla õppima kui oled omandanud keskhariduse.

LAPSEHOIDJA

PODOLOOG

MASSÖÖR

HOOLDUSTÖÖTAJA

TEGEVUSJUHENDAJA

ERAKORRALISE MEDITSIINI TEHNIK

RAKENDUSKÕRGHARIDUSE ERIALAD

Rakenduskõrghariduse õppekavadele kandideerimiseks on vajalik teha akadeemiline test.

ÕDE

ÄMMAEMAND

TERVISEKAITSE SPETSIALIST

RADIOLOOGIATEHNIK

BIOANALÜÜTIK

FÜSIOTERAPEUT

MAGISTRIÕPE

Suvisel vastuvõtul 2023. aastal on võimalik kandideerida kahele magistriõppe õppekavale. 

TERVISETEADUSE MAGISTRIÕPE

RADIOGRAAFIA MAGISTRIÕPE

Vastuvõtuga seotud küsimustes aitab teid:

Vastuvõtu Info
Vastuvõtu Info
vastuvott@nooruse.ee
7370200

Süda õige koha peal!

Tartu Tervishoiu Kõrgkool lähtub tegevustes neljast põhiväärtusest:

 • PROFESSIONAALSUS 
  Väärtustame kvaliteeti, tõenduspõhisust, asjatundlikkust, läbipaistvust, akadeemilist vabadust ja koostööd.
 • ARENGULE SUUNATUS 
  Oleme õppimiskesksed, nutikad, ühiskonna vajadusi arvestavad, asjakohased ning uuenduslikud.
 • INIMKESKSUS 
  Hindame kõrgelt eetilisust, ausust, võrdsust, empaatiavõimet, individuaalset lähenemist ja kaasatust.
 • TERVISETEADLIKKUS
   Oleme tervist toetavad, tervislikke eluviise väärtustavad ja terviseteadlikkust edendavad

Meie juures õppides on Sul süda alati õige koha peal!

MIKROKRAADID TARTU TERVISHOIU KÕRGKOOLIS

Mikrokvalifikatsioon (ehk nanokraad, osakraad, mikrokraad) on pikem tervikliku sisuga täiendusõppeprogramm, mis on loodud tasemeõppekava ainete baasil. Programm loob võimaluse omandada Sul lisaeriala või täiendada erialased pädevused mõnes kitsamas valdkonnas. 

Tartu Tervishoiu Kõrgkool pakub mitmesuguseid mikrokraade erinevatele huvilistile. See on suurepärane võimalus värskendada või täiendada oma erialaseid teadmisi, luua uusi kontakte, parandada oma konkurentsivõimet tööturul ja teha oma karjääris muutusi. Õppimine toimub koos tasemeõppe õppuritega, kuid mikrokraad omandatakse kitsamas valdkonnas. Seega on õpe Sinu jaoks paindlik!

Näiteid 2022/2023 õppeaasta mikrokraadidest:

Tutvu Tartu Tervishoiu Kõrgkooli mikrokraadidega meie kodulehel

Mikrokraadidega seotud küsimustes aitab teid:

Kersti Sõgel
Kersti Sõgel
Arendusjuht
kerstisogel@nooruse.ee
7370237

KOOLITUSED TARTU TERVISHOIU KÕRGKOOLIS

Tartu Tervishoiu Kõrgkool pakub ja korraldab koolitusi kõikidele, kes on huvitatud enese täiendamisest ning uute teadmise omandamisest!

Kõrgkoolis on koolitajateks meie oma professionaalsed õppejõud või koolitajad erinevates õppe- ja tervishoiuasutustest. Samuti kaasame ka partnereid väliskõrgkoolidest. Pakutavad koolitused on leitavad koolituskalendrist  Kui Sinul või Sinu organisatsioonil on huvi mõne teemavaldkonna järgi, siis võime koolituse korraldada lähtuvalt vajadusest ja just nii nagu soovid.

Meil leidub nii tasulisi kui ka tasuta koolitusi. Samuti oleme Eesti Töötukassa koolituskaardi partner.

Täpsem info meie pakutavatest koolitustest, koolituste tellimisest jms on leitav meie kodulehel. 

Koolitustega seotud küsimustes aitab teid:

Merlis Karja-Kännaste
Merlis Karja-Kännaste
Täienduskoolituse spetsialist
merliskarjakannaste@nooruse.ee
7370209

Erialade tutvustused

TUDENGI- JA TÖÖVARJUTAMINE

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli on võimalik tulla tudengivarjuks septembri lõpust kuni mai keskpaigani! Meie õppur võtab Sind oma päevale kaasa ning tutvustab õppetööd ning enda kogemusi kõrgkoolis õppides! Võimaluse korral saad osaleda praktikatundides. Vajadusel korraldatakse ka virtuaalseid kohtumisi, kus õppur ja vari saavad omavahel suhelda. 

Samuti on võimalik minna töövarjuks meie partnerite juurde.

Tudengivarjuks registreerimine ning partnerite kontaktid on leitavad kodulehel

Tudengivarjutamisega seotud küsimustes aitab teid:

Silva-Sille Silgu
Silva-Sille Silgu
Teenuste ja koostöö koordinaator
silvasillesilgu@nooruse.ee
7370207

OLULISED KUUPÄEVAD

 • 12. juunil algab elektrooniline avalduste vastuvõtt sisseastumise infosüsteemis SAIS
 • 12.-28. juunini SAISis kandideerimisavalduse esitamisel saab esitada avalduse ka akadeemilise testi tegemiseks
 • 28. juunil lõpeb avalduste vastuvõtt kõrgharidusõppesse
 • 3. juulil akadeemiline test (kohustuslik rakenduskõrghariduse õppekavadele kandideerimiseks, vajalik eelnev registreerumine)
 • 6. augustil lõpeb avalduste vastuvõtt kutsehariduse õppekavadele
 • 30. juunil ja 3. juulil ning vajadusel ka 4. juulil toimuvad sisseastumisvestlused terviseteaduse magistriõppekavale
 • 6.-10. juuli toimuvad sisseastumisvestlused tervisekaitse, radioloogiatehniku ja bioanalüütiku õppekavedel
 • 6.-7. juulil toimuvad kehalised katsed füsioterapeudi õppekavale kandideerinute jaoks TÜ Akadeemilises Spordihoones
 • 11. juulil tehakse teatavaks vastuvõtuotsused kõrgharidusõppe õppekavadele
 • 15.-18. augustil toimuvad vastuvõtuvestlused hooldustöötaja ja tegevusjuhendaja õppekavadel
 • 21. augustil tehakse teatavaks vastuvõtuotsused kutseharidusõppe õppekavadel

Kuula järele, mis räägiti meie avatud uste päeva konverentsisosas:

Kuula, miks on meie juures süda õige koha peal

Me vastame teile meeleldi

Valige üks ülalolevatest suhtluskanalitest või jäta oma teade Facebooki kaudu

külastust viimase tunni jooksul