Menüü
Teavitused
No notificaitons yet

Tartu Kunstikool on hubases Karlova linnaosas paiknev ainus kunsti- ja disainivaldkondadele keskendunud kutsekool Eestis. Tartu Kunstikool on erilise õhkkonnaga kogukond oma eriala spetsialiste ja motiveeritud õpilasi erinevates vanusegruppides.

Meie juurde on võimalik õppima tulla nii põhi- kui ka keskhariduse baasil ning täiskasvanuna. Õppida graafilist disaini, 3D disaini, dekoreerimist ja stilistikat. Jätkuõppes ka illustreerimist.

Meie spetsialiseerumised ja õppimisvõimalused

Kujundusgraafika õpe

Kujundusgraafika õpe

Õppesse saab tulla nii põhi- kui keskhariduse baasil. Mõlemal juhul on õpe statsionaarne ja toimub Tartu Kunstikoolis.

Kujundusgraafiku haridus on nii praktiline, kui üldse olla saab. Graafiline disain hõlmab endas lisaks kunstilisele ka palju tehnilist. Õppides saavad selgeks nii erinevad arvutiprogrammid kui ka digilauaga töötamine. Paralleelselt õpitakse maalimist, joonistamist, värvus- ja vormiõpetust ning kompositsiooni.

Selle ala lõpetajad leiavad tööd art director’itena, kujundajate, küljendajate ja disaineritena. Võimalusi töötamiseks on palju, spetsialiste ootavad nii reklaamiagentuurid kui ka suured ettevõtted, kus on vaja oma kujundajat. Võimalik on töötada ka vabakutselisena ning müüa oma oskusi üle maailma.

Kujundusgraafiku töö alla kuuluvad: 

internetikeskkonnad, reklaamplakatid, arvutigraafika, videograafika, infovoldikud, plakatid, flaierid ...ja palju muud!

Dekoraatori õpe

Dekoraatori õpe

Õppesse saab tulla põhihariduse baasil. Õpe on statsionaarne ja toimub Tartu Kunstikoolis.

Dekoraator kujundab ehk dekoreerib ruumi, andes sellele visuaalse lihvi. Selleks ruumiks võib näiteks olla müügikeskkond, kus dekoraatori ülesandeks on vaateakende või müügisaali kujundamine. Tihti leiab dekoraator rakendust erinevate sündmuste toimumiskoha kujundamisel. Näiteks on ta ülesandeks dekoreerida festivali, kontserdi, sünnipäeva või pulmapeo ruumid. Ka visuaalses meedias on dekoraatorite tööpõld lai, tüüpilisteks ülesanneteks on televisioonistuudio, foto- või videotausta loomine. Eraldi väljakutseks on näituste ja väljapanekute kujundamine ja töö dekoratsioonide teostajana teatris või muudes kultuuriasutustes.

Dekoraatori töö alla kuuluvad:

kaupluste vaateaknad, televisioonistuudiod, dekoratsioonid, 3D-maketid, arhitektuur, messid, kinod ja teatrid ...ja palju muud!

3D õpe

3D õpe

Õppesse saab tulla nii põhi- kui keskhariduse baasil. Mõlemal juhul on õpe statsionaarne ja toimub Tartu Kunstikoolis.

See on nutikas eriala kutseõppes, mille aluseks on nii 3D tehnilised (3D-modelleerimine, tekstuurimine, valgustamine, varjundamine, renderdamine, digivoolimine jne) kui ka üldkunstialased oskused (näiteks maalimine, joonistamine, värvus- ja vormiõpetus, kompositsioon). Lisaks on viis korda aastas toimuvate ühenädalaste erialaste töötubade raames võimalik põhjalikumalt õppida animatsiooni, mängumootorit, kasutama VR-tehnoloogiat jne.

3D-modelleerimine toimub valdavalt vabavaralise Blenderiga. Sedavõrd laia funktsionaalsusega programm võimaldab luua filme, arvutimänge ja 3D-printerite vahendusel ka käegakatsutavaid objekte.

3D kunstnik-kujundaja töö alla kuuluvad:

visuaalmeedia, filmide eriefektid, tootearendus, arhitektuur, multifilmid, maketid, arvutimängud ...ja palju muud!

Stilistika õpe

Stilistika õpe

Õppesse saab tulla keskhariduse baasil. Õpe on statsionaarne ja toimub Tartu Kunstikoolis.

Stilist on tõeline tulevikueriala, kus iga päev toob endaga uusi väljakutseid. Stilisti ülesandeks on otsustada, milliseid riideid ja aksessuaare klient kannab ja kuidas ta seda teeb ehk siis lihtsalt öelduna on tema ülesandeks kujundada stiili. Kuid stilist ei vali vaid rõivaid, ta vastutab tervikliku välimuse loomise eest, mis lähtub kliendi soovidest ja omab samas kujunduslikku ideed. Seetõttu peab hea stilist tundma moeajalugu ning olema kursis viimaste trendidega moemaailmas. Tartu Kunstikool on terves maailmas eriline selle poolest, et pakub terviklikku stilisti õpet täiesti tasuta.

Stilisti töö eeldab head suhtlusoskust, sest tema igapäevane töö seisneb suhtluses moeloojate, õmblejate, modellide, fotograafide, jumestajate ja avaliku elu tegelastega. Tähtis on luua võrgustik disaineritest ja poodidest, kuna tihti tuleb laenata rõivaid või aksessuaare fotovõtete jaoks. Stilist peab tagama laenatud esemete korrashoiu algusest lõpuni ning tagastama need täpselt samas seisus. Tihti tuleb teha tööd suuremas või väiksemas meeskonnas. Seega selle eriala valinud inimesel peab olema väga hea suhtlemisoskus, pingetaluvus, võime kiiresti lahendada probleeme ja oskus töötada meeskonnas. Aga eelkõige armastus ja lugupidamine rõivaste, nende kandjate ja moeloojate vastu.

Stilisti õppekavasse kuuluvad:

jumestamise ja soengukunsti alused, stiiliajalugu ja filmistilistika, fotograafia, nõustamispsühholoogia, õmblemise ja konstrueerimise alused, moejoonis ... ja palju muud huvitavat!

Jätkuõpe ja töökohapõhine õpe

Jätkuõpe ja töökohapõhine õpe

Kunstnik- kujundaja jätkuõpe sobib kujundajale, kes on vabakutseline/töötab/töötu ja soovib end erialaselt täiendada või rikastada portfooliot (oluline on eelnev vastavus 4. kvalifikatsioonitaseme kujundaja kutse kompetentsidele). Omandatakse 5. kvalifikatsioonitase.


Õpipoisi ehk töökohapõhise õppe õppijal peab olema tööleping ja tal peaks olema töökohas juhendaja, kes teeb talle väljaõpet. 2/3 õppest viib läbi töökoht, 1/3 õppest toimub koolis. Õppeplaani saab ise kokku panna vastavalt oma vajadustele. Koolis pakutavast saab võtta aineid, mis aitavad teid töö- ja erialaselt edasi areneda.

Meil õppimisest lähemalt

 • Tartu Kunstikool (TK) on riiklik kutsekool, kus õppimine on tasuta. Õppida saab põhihariduse (PHB) ja keskhariduse (KHB) baasil ning kunstihariduse/oskuste baasil jätkuõppes.

 • Tunniplaani saab avalikus vaates vaadata tahvel.edu.ee. NB! "Sündmuse" nime all olevad sissekanded on õppetöö osa.

 • Õppegrupid on tavaliselt 15-liikmelised. PHB üldainetes (eesti keel, bioloogia jne) moodustatakse sageli liitgruppe.

 • Õppeaasta kestab 1. septembrist kuni 31. augustini ja jaguneb kaheks: sügis- ja kevadsemestriks. Õppeainete lõpus toimuvad hindamised. Lõplikud hindamised on avalikud. Hinnatakse 5-palli süsteemis.

 • PHB õppijad osalevad õppetöös E-R. KHB õppijad osalevad õppetöös 3 päeva nädalas (nende iseseisva töö maht on 50%).

 • 5. taseme õppijate ehk kunstnik-kujundaja jätkuõppe (KUKU) õppetööpäevad lepitakse nendega kokku. Üldjuhul on need teisipäevad ja individuaalse graafiku järgsed päevad.

 • Viiel korral aastas toimuvad valikainaete nädalad. Valikainete nädalad kestavad E-R, ka KHB ja 5. taseme õpilastele.

 • Koolipäeva pikkus on tavaliselt 9.15-16.30. Vaata ka: tundide ajad.

 • Koolikella meie koolis pole, tund 2×45 minutit. Vahepeal on 15 min paus.

 • PHB õppijatel on õpe pikem kui gümnaasiumis, õpitakse 3,5 a. Keskharidus omandatakse erialaainete kaudu (näiteks inglise keel on lõimitud veebigraafikaga või kunstiajalugu 3D mudelite loomisega).

 • PHB õppijatel on võimalus võtta juurde üldaineid (kas Kunstikoolis või täiskasvanute gümnaasiumis) või õppida tasuta veel üks aasta pärast Kunstikooli täiskasvanute gümnaasiumis.

 • Lõunapaus on kell 12.30-13.15. PHB õppijad saavad talongid, mille esitamisel on riigi poolt kompenseeritud 1€ lõunasöögi eest + koolipiim või keefir. Kui koolil on koolilõuna eelarves vahendeid, suunatakse see õpilasteni. Koolilõuna võimalik suurem kompenseerimine vaadatakse üle iga kuu lõpus ning õpilasi teavitatakse sellest nädalakirjas ja infominutitel.

 • Jõuluvaheajal puhkavad kõik, kevadvaheajal enamasti vaid PHB õppijad. Sügisvaheaega ei ole. 

 • Kaks korda õppeaastas on võimalik taotleda põhi- ja eritoetust. I kursus saab toetust taotleda kevadsemestriks. Lisaks saavad õppijad, kelle alaline elukoht asub väljaspool Tartu linna, taotleda sõidutoetust.

 • Iga õpilane saab uksekaardi, õpilaspileti ja kooli meiliaadressi. Koolis on õpilastele ka kapid, mis võivad olla jagamisel mitme peale.

 • Praktika on õppekava osa, mille ajal õpilane täidab töökeskkonnas juhendaja juhendamisel kindlate õpieesmärkidega töö- ja õppeülesandeid.

 • Tartu Kunstikool on Erasmus+ õpirände harta omanik. See tähendab, et igal aastal on kooli õppijatele ja töötajatele tagatud võimalus kandideerida praktikatele ja õppereisidele rahvusvaheliste partnerite juures.

 • Varasemate õpingute jooksul sooritatut õpi- või töökogemust saab üle kanda VÕTA-ga Tartu Kunstikooli, kui see vastab Tartu Kunstikooli õppekavadele. VÕTA avalduse saab teha õppeinfosüsteemis Tahvel.

Lisainformatsioon

2023. kevadel toimuvad Tartu Kunstikooli avatud uste päevad: 

24. märts, 25. aprill ja 12. mai Tartu Kunstikooli õppehoones Eha 41. Avatud uste päevad toimuvad algusega kell 13:00.

Me vastame teile meeleldi

Valige üks ülalolevatest suhtluskanalitest või jäta oma teade Facebooki kaudu

külastust viimase tunni jooksul