Menüü
Teavitused
No notificaitons yet

Meie kool, Tallinna Polütehnikum, pakub tehnilist haridust juba aastast 1915, mis tähendab, et me oleme ühed vanimad tehnikaharidust pakkuvaid koole Eestis.

Ühiskonnale olulisemate erialadena on meie juures võimalik õppida Telekommunikatsiooni nooremspetsialistiks, Elektroonikaseadmete tehnikuks, Automaatikuks ja Sisetööde elektrikuks. Tänasel päeval kõnetavad väga paljusid noori ka meie 4-aastase õppeajaga IT akadeemia erialad - IT süsteemide spetsialist ning Tarkvaraarendaja. Loomingulisematele noortele pakuvad kindlasti huvi meie meedia osakonna erialad: Printmeedia spetsialist (trükitehnoloogia), Visuaalmeedia spetsialist ning Multimeedia spetsialist. Lisaks kutsekeskharidusõppes õpinguid jätkavatele põhikoolilõpetanutele, pakume võimalust omandada väga hea tehnikaharidus ka täiskasvanud õppijal.

Kuid lisaks igapäevasele õppetööle peab ka väljapool klassitunde peab olema koolis huvitav. Nii on meil tegus õpilasomavalitsus, kümmekond huviringi, mis on meie õpilastele tasuta ning lisaks pakume võimalusi ühisteks kino- ja teatrikülastusteks. Lisaks on meil väga palju võimalusi reisimiseks – seda läbi erinevate välisprojektide, kus kooli õpilastel on võimalik sooritada oma praktika mõnes Euroopa riigis või minna uusi kogemusi saama huvitavate õpirännetega. 

Tallinna Polütehnikum on ajaloo ja traditsioonidega kool. Ja mis kõige peamine - Meie usume õppimisse!

Me vastame teile meeleldi

Valige üks ülalolevatest suhtluskanalitest või jäta oma teade Facebooki kaudu

külastust viimase tunni jooksul