Menüü
Teavitused
No notificaitons yet

Sisekaitseakadeemias saad õppida nii politsei- kui ka piirivalvetööd, päästevaldkonna ja 112 päästekorraldaja tööd, vanglaametniku tööd ning maksu- ja tolliametniku tööd.

Sisekaitseakadeemia tutvustus

Sisekaitseakadeemias on võimalik omandada nii kutseharidus, rakenduskõrgharidus kui ka magistriharidus. Erialase ettevalmistuse saab pääste-, finants-, justiits- ning politsei- ja piirivalvekolledžist, magistriharidust pakub sisejulgeoleku instituut. Lisaks korraldatakse Sisekaitseakadeemias täiendusõpet ning osa saab võtta erialasest teadus-, arendus- ja innovatsioonitegevusest.

Justiitskolledž

Justiitskolledž annab vanglateenistuses töötamiseks vajalikud teadmised ja oskused. Siia on oodatud inimesed, kes märkavad, hoolivad ja aitavad teineteist, kellel on teotahe, kes on julged ja valmis sekkuma, kui olukord seda nõuab, ning kes on ustavad riigile.

Justiitskolledžis on:
• kaasaegsed õppetingimused
• tagatud majutus, toitlustus, vormiriietus
• stipendium kuni 760 eurot kuus
• lõpetajatele garanteeritud töökoht
  vanglateenistuses.

Justiitskolledži erialad:

KORREKTSIOON 
(rakenduskõrgharidusõpe)
VANGLAAMETNIK
(kutseõpe)
• Õpe kestab kolm aastat
• Lõpetades asud tööle vanglasüsteemis
  keskmise või kõrgema astme ametnikuna
• Erialase kvalifikatsiooni tõustes suurem
  töötasu

• Õpe kestab üks aasta
• Ettevalmistus vanglas valvuri või vanemvalvuri
   ametikohal töötamiseks
• Läbi avaliku konkursi õppima asudes
  töötasu saamise võimalus õppimise ajal

Tutvu:
Justiitskolledžiga
Sisseastumise infoga

Politsei- ja piirivalvekolledž

Politsei- ja piirivalvekolledž koolitab politseiametnikke ning siia on oodatud õppima kõik, kes on avatud, inimlikud ja targad.

Politsei- ja piirivalvekolledži kadettidele on:
• tasuta toitlustus, majutus, vormiriietus
• B-kategooria juhilubade omandamine tasuta
• lõpetamisel karjäärivõimalused
  Politsei- ja Piirivalveametis.

vekolledž erialad

Politsei- ja piirivalvekolledži erialad:

POLITSEITEENISTUS
(rakenduskõrgharidusõpe)
POLITSEIAMETNIK sh piirivalvur
(kutseõpe)

• Kolmeaastane õppekava
• 3 süvaõppesuunda: piirivalve,
  kriminaalpolitsei ning korrakaitsepolitsei
• Võimalus liikuda kõrgharidust eeldavatele
  ametikohtadele
• Lõpetamisel sõltub töökoht vabadest
  kohtadest Politsei- ja Piirivalveametis
• Õppetöö kestab poolteist aastat
• Õpe vaheldumisi Paikusel ning Tallinnas
• Üle poole õppetööst on praktika ja
  praktiline töö
• Lõpetades võimalus asuda tööle
  patrullpolitseiniku või piirivalvurina.

Tutvu:
Politsei- ja piirivalvekolledžiga
Sisseastumise infoga

Finantskolledž

Finantskolledž valmistab ette tolli ja maksunduse valdkonna spetsialiste. Õppima on oodatud uuendusmeelsed ning asjatundlikud inimesed, kes hoiavad ja märkavad teisi ning soovivad anda panust ühiskonna arengusse.

• Vajalikud teadmised rahandus- ja
   finantssektoris toimetulekuks
• Lõpetamisel karjäärivõimalus avalikus
   sektoris, eelkõige Maksu- ja Tolliametis
• Eeldused töötamiseks pangas, raamatu-
  pidamisettevõttes, audiitoribüroos või
  konsultatsioonifirmas
• Võimalus luua oma ettevõte.

Finantskolledži erialad:

TOLL JA MAKSUNDUS
(rakenduskõrgharidusõpe)
MAKSUNDUS JA TOLL
(rakenduskõrgharidusõpe,
tasuline osakoormusõpe)
• Õpe kestab kolm aastat
• Teisel õppeaastal spetsialiseerumine
  kas tolli või maksunduse suunale
• Suunavalikul arvestatakse Maksu- ja
  Tolliameti vajaduste, kooli võimaluste ja
  hea õppeedukuse korral ka sinu eelistusega

• Kaugõpe jaotub neljale aastale
• Õppetöö kaks korda kuus reedeti
  ja laupäeviti
• Põhjalikud teadmised majandusest
  ja õigusest
• Oled võimeline sooritama nii
  vanemraamatupidaja kutseeksami kui
  tolliagendi eksami

Tutvu:
Finantskolledžiga
Sisseastumise infoga

Päästekolledž

Päästekolledž koolitab päästeteenistujaid. Siia on oodatud inimesed, kes on abivalmid ja julged, keda saab usaldada ning kellele on omane asjatundlikkus, kiirus ja inimlikkus.

• Lõpetajaid ootab tähendusega töö
• Suur praktiliste harjutuste ja töö-
  kohapõhise praktika osakaal
• Kaasaegsed õpikeskkonnad
• Koostööpartneriteks Päästeamet,
  Häirekeskus, mitmed kõrgkoolid

Päästekolledži erialad:

PÄÄSTETEENISTUS
(rakenduskõrgharidusõpe)
PÄÄSTEKORRALDAJA
(kutseõpe)
PÄÄSTJA
(kutseõpe)
• Õpe kestab 3 aastat
• Õppetöö nii Tallinnas kui
   Väike-Maarjas
• Võimalus töötada avalikus
  ja erasektoris
• Õpid aasta jooksul aitama
  inimesi, kes helistavad
  hädaabinumbrile 112
• Õppes oluline roll vene
  keele õppel

• NB! Päästjaks saab õppida ainult
   ametkondliku suunamisega
• Kõigepealt tuleb kandideerida
  päästja ametikohale tööle
• Katsete edukal läbimisel
  sõlmitakse tööleping ja
  saadetakse õppima
• Õpe kestab kuni üks aasta

Tutvu:
Päästekolledžiga
Sisseastumise infoga

Astu Sisekaitseakadeemiasse!


Sisekaitseakadeemiasse on oodatud kandideerima isikud, kes on Eesti kodakondsusega ja omavad keskharidust või sellele vastavat haridustaset. Kandideerida saavad ka need, kellel on keskharidusõpe veel pooleli ja on seda omandamas hiljemalt suveks.

  • Vastuvõtt on avatud veebruari lõpust kuni juuni lõpuni.
  • Avaldust saab esitada sisseastujate infosüsteemis SAIS.
  • Dokumente võetakse vastu ka kohapeal (Kase tn 61, Tallinn).

Korraga saab kandideerida kuni kolmele erialale ning arvestama peab tausta- ja tervisekontrolliga ning keeleõppega. Veendumaks, et tulevane Sisekaitseakadeemia õppur saab keeleliselt õpingutega hästi hakkama, on tugev ja terve, motiveeritud õppima ning sobiv valitud erialale, tuleb sisseastumiskandidaadil lisaks avalduse esitamisele läbida vastuvõtukatsed.

Täpsema info saamiseks helista telefonil 513 8295 või kirjuta vastuvott@sisekaitse.ee.

Tule ja veeda päev kadetivarjuna!

Sisekaitseakadeemia pakub kõigile huvilistele võimalust tulla kadetivarjuks, veeta üks päev kadetiga. Nii saad teada, mida tähendab õppimine Sisekaitseakadeemias. 
Vaheta kogemusi ja küsi kõik sind huvitavad küsimused kadetilt ka tulevase töö kohta.

Miks tulla?

  • oma kadett aitab sul organiseerida päeva ja on sinu kõrval kogu aeg
  • tutvud teiste kadettide ja õppejõududega
  • osaled loengutes, seminarides või praktilistes tundides
  • näed reaalselt erinevate asukohtade õppetingimusi, võimalusi jne.
  • saad osa põnevast tudengielust
  • kadettide väärt nõuanded ja vastused tekkinud küsimustele

REGISTREERI SIIN

Me vastame teile meeleldi

Valige üks ülalolevatest suhtluskanalitest või jäta oma teade Facebooki kaudu

külastust viimase tunni jooksul