Virtuaalmessi külastaja neli boonust

Viisime läbi internetiportaalis OnlineExpo toimunud virtuaalmesside külastajate seas küsitluse, kus uurisime, mida nad sellise korraldusformaadi puhul kõige rohkem hindavad ja mis neile seal meeldib. Alljärgnevalt toome välja neli vastustes enim nimetatud virtuaalmessidele iseloomulikku joont, mida paljud küsitletud lugesid enda jaoks lausa lisaväärtuseks.

Hea võimalus eeltöö jaoks

Paljud vastanuist märkisid, et nad tegid hea meelega ära eeltöö, tutvudes enne tavamessi külastamist virtuaalruumis üritusel osalejatega, väljapanekutega jms. Märgiti ka seda, et kogu vajalik teave erinevate eksponentide kohta oli leitav ühest kohast. See aitas kokku hoida aega, sest tavamessile minnes juba teati, millist messistendi külastada, et eksponentidega vahetult suhelda. Paljud kasutasid ka virtuaalruumis pakutavat võimalust vahetada visiitkaarte, leppida kokku kohtumisi ning pidada eelläbirääkimisi. Nii välditi ajakulukat ja kasutut tutvumisringkäiku kontaktmessil.

Vahemaa ja ajakulu ei ole enam takistuseks lepingute sõlmimisel

Küsitletud messikülastajad märkisid ka, et tõenäoliselt oleks neil märkamata jäänud mõnigi huvitav pakkumine, kui need oleksid leitavad vaid eksponentide koduleheküljel, sest kõigi lehekülgedega tutvumiseks ei oleks jätkunud aega.  Vastanud tõid välja ka selle, et OnlainExpo-keskkond on sellelaadsete ürituste jaoks optimaalne lahendus ja seda kasutaks edaspidigi absoluutne enamus küsitletuist.

Võimalus võtta eksponentidega ühendust ka pärast kontaktmessi lõppu

Vastanud olid rahul, et tänu virtuaalsele messiruumile oli väga mugav eksponentidega ühendust võtta ka pärast kontaktmessi lõppu. See võimaldas neil suhelda ka nende eksponentidega, kellega küll sooviti, kuid ei jõutud kontaktmessil kohtuda. Et virtuaalne messiruum jääb avatuks veel aastaks pärast kontaktmessi lõppu, saab külastaja eksponendiga suhelda ka hiljem ja sõlmida tehinguid, mis muidu jäänuks tegemata. Samuti hinnati mugavaks asjaolu, et säilivad tekstivestlused eksponentidega ja alati võib katkenud vestlust või tehingu arutamist hiljem jätkata.

Lihtsam leida uusi partnereid

Selle fakti tõid välja need, kes tegid eeltööd ja tutvusid virtuaalse messiruumi kaudu pakutavate toodete, teenuste ning eksponentidega. Külastajad märkisid, et neil oli küllalt aega uute partnerite leidmiseks. Näiteks leidis üks messikülastaja viisteist potentsiaalset partnerit (kusjuures selleks ei pidanud külastama lõputut hulka erinevaid veebilehti), alustas nendega veebivestlust ja leppis kokku kohtumised kontaktmessil.

Sarnased

SOOVITAME SOOVITAME

Me vastame teile meeleldi

Valige üks ülalolevatest suhtluskanalitest või jäta oma teade Facebooki kaudu