Menüü
 
 
Teavitused

Tutvu karjääriteenustega

Eesti Töötukassa karjäärispetsialistid nõustavad noori karjääri kujundamisega seotud eneseanalüüsil, endale sobivate õppimis- ja töötamisvõimaluste leidmisel ja karjäärialaste otsuste vastuvõtmisel. Meie peamine eesmärk on toetada inimesi läbimõeldud valikute tegemisel hariduses ja tööelus. Karjäärispetsialistiga saavad noored kohtuda nii personaalselt kui ka grupis. Meie karjäärispetsialiste saate kutsuda kooli, noortekeskusesse või teistesse asutustesse, et karjääriteemasid noortega arutada.

2022/2023 õppeaastal osalesid õpilased ja noored töötukassa karjääriteenustel kokku üle 71 tuhande korra. Kõige populaarsemad teemad olid seotud eneseanalüüsi, tööturu hetkeolukorra ja tulevikuprognooside ning õppimisvõimaluste tutvustamisega. Kuna karjäärispetsialistide külastused koolides on väga nõutud, siis kujundame oma töökalendreid mitu kuud  ette ning alustame kokkulepete sõlmimist koolidega  juba õppeaasta alguses. Meie kõige töötihedamad kuud on november, märts ja aprill.

Kliendid hindavad kõrgelt karjäärispetsialistidelt saadud tuge. Ligi 70% meie individuaalse karjääriteenuse kasutajatest hindab saadud teenust hinnetega 9 ja 10 (10 palli skaalal).

Kui soovite kutsuda karjäärispetsialisti läbi viima gruppi või individuaalselt kohtuma noortega, siis palun võtke varakult ühendust meie maakonna karjäärispetsialistidega. Nende kontaktid leiate minukarjäär.ee lehelt: minukarjaar.ee/et/karjaarikeskused

Individuaalse lähenemisega võimalused

Karjääriinfo vahendamine

Karjääriinfo spetsialist toetab noort karjääri kujundamiseks vajaliku teabe leidmisel ning selle seostamisel oma karjääriplaanidega, on selleks siis õppimisvõimalused, tööturuolukord või ametid Eestis ja mujal.

Karjäärinõustamine

Karjäärinõustaja toetab noort enda tundmaõppimisel, isiksuseomaduste ja võimete läbiarutamisel ja karjääri kujundamise plaanide tegemisel. Olulisel kohal on enese kohta kogutud info seostamine sobivate õppimisvõimaluste ja töökohtade valikuga.

Koolivestluseks valmistumine

Kuni 45 min. jooksul saab noor turvaliselt harjutada kandideerimisvestluse protsessi ning personaalset tagasisidet, millele vestlusel tähelepanu pöörata ning kasulikke soovitusi. Vestluseks valmistumisel saab osaleda kas üksi või kahekesti.

Tööintervjuuks valmistumine

Kuni 45 min. jooksul saab noor turvaliselt harjutada tööintervjuu protsessi ning personaalset tagasisidet, millele vestlusel tähelepanu pöörata ning kasulikke soovitusi. Eriti kasulik nendele, kellel on ees ootamas esimene kandidideerimine tööle. Vestluseks valmistumisel saab osaleda kas üksi või kahekesti.

Karjääriteenuste menüü 2023/2024 õppeaastaks

Oleme koostanud ülevaatlikku Karjääriteenuste menüü, mis tutvustab, milliste teemadega võime noortele pakkuda tuge karjääri planeerimisel personaalse kohtumisena või grupis tunni raames. Eelkõige pakume tuge põhikooli ja gümnaasiumi noortele, kuna just nemad vajavad kõige suuremat tuge karjääri planeerimisel. Enne grupi toimumist kaardistame teie ja õpilaste vajadused ning lepime kokku grupitegevuse õpiväljundid.

Teemadevalik, mille põhjal saab kokku leppida grupikohtumise sisu on:

 

  • Karjäärikujundamine
  • Eneseanalüüs
  • Karjääriinfo otsimine
  • Haridussüsteem ja õppimisvõimalused
  • Õppimine või töötamine välismaal
  • Kooli või tööle kandideerimine
  • Töömaailm
  • Ettevõtlus kui karjäärivalik

Klientide tagasiside

Hinnang teenusele: 10 punkti
Hinnang teenusele: 10 punkti

"Olin väga ebakindel oma edaspidise tööelu suhtes kui läksin nõustamisele. Sain hindamatut abi ja tarku mõtteid karjäärinõustajalt. Tema oma rahuliku olekuga, hea ärakuulamisvõimega ja kasulike nõuannetega oli mulle suureks abiks. Peale nõustamist olin hoopis enesekindlam ja tundsin ennast paremini motiveeritumalt."

Hinnang teenusele: 10 punkti
Hinnang teenusele: 10 punkti

"Avastasin enda jaoks täiesti uue õppevaldkonna, mille kohta põhjalikumalt järele uurida. Nõustaja andis teavet erinevate õpivõimaluste kohta, millest varem isegi ei teadnud. Samuti provotseeris nõustaja mõtlema lisaks plaanile A ka plaanidele B ja C."

Hinnang teenusele: 9 punkti
Hinnang teenusele: 9 punkti

"Mulle meeldis, et nõustaja suunas mind rääkima enda kogemustest ja elust selliselt, et otseselt ei palunud kohe kõike välja rääkida, vaid minu lugu rullus tasapisi lahti, mis pani ennast ka rohkem mõtlema ja teistmoodi väljendama."

Karjäärikeskus on avatud:

esmaspäev
teisipäev
kolmapäev
neljapäev
reede
8.15-16.00
8.15-17.30
8.15-16.00
8.15-16.00
8.15 -12.00
Küsi siit
Käesolev veebileht kasutab küpsiseid, et analüüsida ja aidata parandada kasutajakogemust.
Küpsiste andmeid töötleb ainult Töötukassa ja kasutatav veebimajutusplatvorm.