/

 • 8 aastat kogemust;
 • 8 meeskonda, kes töötavad igapäevaselt üle Eesti;

KLIENDID SOOVITAVAD

Marko Karjus, Energeetika juht
AS Estonian Cell

“Oleme Aero Grupi poolt pakutavate teenustega väga rahul ja kasutame neid kindlasti ka edaspidi!
Meie haavapuitmassi tehas on üks suurimaid Eestisse tehtud välisinvesteeringutest.
Tootmise edukaks toimimiseks on alati tähtis seadmete õigeaegne hooldus, regulaarne täpne tehniline kontroll ning kvaliteetsed varu- ja kuluosad.
Aero Grupp OÜ on olnud ventilatsiooni puhastuse koostööpartneriks juba 6 aastat ning tehnohoolduse partneriks 3 aastat. Meie kogemus näitab, et kvaliteetselt ning õigeaegsed hooldus- ja puhastustööd annavad säästu, töökindluse ja ohutuse, mis kõik on tootmisettevõttele olulised.

Olav Hein, haldusjuht
Starmaker OÜ (Olde Hansa restoranid ja tootmine)

“Teenuse hinna ja kvaliteedi suhe on paigas ja kindlasti soovitan
Aero Grupp OÜ-d ka oma tuttavatele!

Aastate jooksul on meil tekkinud Aero Grupp OÜ-ga hea koostöö. Tegemist on usaldusväärse partneriga. Hindan nende täpsust, korrektsust ja lõpptulemust. Suhtlusstiil väga sõbralik, kõik küsimused saavad alati vastuse.
Kliendi soovile tullakse alati vastu ja arvestatakse eripäradega.”

3

16k

8

0

SHARE

Ventilatsioonisüsteemide tehnohooldus

Põhilised tööd ventilatsiooni hooldusel:

 • Automaatika- ja mõõteseadmete kontroll, seadistusparameetrite kontroll ja muutmine vastavalt aastaajale ja vajadusele;
 • Sisse- ja väljatõmbesüsteemide ventilaatorite ja mootorite hooldus;
 • Sulgemisklappide hooldus;
 • Filtrite hooldus, puhastus, vahetus;
 • Soojusvaheti (rootor või plaat) hooldus;
 • Vee- või elektrikalorifeeride hooldus;
 • Kondensaadi äravoolu kontroll ja puhastamine;
 • Torustike ja selle osade hooldus (suitsuklapid, tuletõkkeklapid);
 • Vajadusel õhuhulkade seadistamine ja mõõtmine

Ventilatsiooni filtrid

Meie tootevalikus on kottfiltrid, paneel- või kassettfiltrid, rasvafiltrid, erinevad filtermaterjalid jne.

Meie poolt müüdavad filtrid on toodetud Euroopa Liidus ja testitud vastavalt kehtivatele normidele.

Ventilatsioonisüsteemide puhastus

Puhastatud ventilatsioon = parem sisekliima ja maandatud riskid

Kahtlete ventilatsioonisüsteemide puhtuses?

Pakume TASUTA ventilatsiooni uuringuid, millega määrame mustuse taseme ja süsteemi puhastuse vajaduse!

Puhastatud ventilatsioon = parem sisekliima ja maandatud riskid

Kahtlete ventilatsioonisüsteemide puhtuses?

Pakume TASUTA ventilatsiooni uuringuid, millega määrame mustuse taseme ja süsteemi puhastuse vajaduse!

Väljastame akti koos fotodega ja vajadusel koostame ka eelarve puhastustöödele.
Ventilatsiooni puhastus tagab parema ruumide õhu kvaliteedi!

Ventilatsiooni puhtus ja korrektne toimimine on otseses seoses inimeste tervisega. Et säilitada ruumides normaalne õhuvahetus, eemaldada liigne niiskus, ebameeldivad lõhnad ja aurud, tuleb ventilatsioonisüsteeme regulaarselt hooldada ja kontrollida.

Puhastades ventilatsiooni maandad tuleohutuse riske ja täidad Tuleohutuse seaduse nõudeid.
Kas teadsid, et ventilatsiooni väljatõmbetorustik imeb endasse ruumis lendlevat tolmu ja mustust. Intensiivselt kasutuses olevasse süsteemi tekib vähemalt 1-3 aasta jooksul piisavalt saastet, mis võib tulekahju ajal süttida ning mille tagajärjel võib tuli levida välkkiirusel kogu hoones.

Eestis kontrollib ventilatsiooni puhastamist ja hooldamist Päästeamet.


Aero Grupp omab ventilatsiooni puhastuseks ja desinfitseerimiseks vajaminevaid seadmeid, tööjõudu, teadmisi ja kogemusi. Väljastame pärast ventilatsioonipuhastust akti, kus on toodud fotod torustikust ning süsteemidest enne ja peale ventilatsiooni puhastust. Vajadusel lisandub sellele ka videosalvestus ventilatsioonitorustiku seest.

Meie teostatud ventilatsioonipuhastuse tööde nimekirjaga saab tutvuda siit: http://aerogrupp.ee/tehtud-tood/

Ventilatsioonisüsteemide justeerimine ja parameetrite mõõtmine

Ventilatsiooni mõõtmine ja reguleerimine on täpne töö, usalda see töö kindlasti akrediteeritud ettevõttele, kelle oskused ja meetodid on heaks kiitnud Eesti Akrediteerimiskeskus.

Aero Grupp OÜ vastab EVS-EN ISO/IEC 17025:2006 nõuetele kui katselabor ventilatsioonisüsteemide mõõtmise valdkonnas.
Akrediteerimistunnistus nr L273 http://eak.ee/?pageCus=akr&id=770

Ventilatsiooni mõõdistamisest sõltub suurel määaral ruumide ventilatsiooni õige toimimine.

Pakume mõõtmisi erinevat tüüpi hoonetele, et kontrollida süsteemi õiget toimimist ning pakkuda välja lahendusi probleemide lahendamiseks või süsteemide juurde või ümberehitusteks. Ventilatsioonisüsteemide õhuhulkade reguleerimine toimub projekti alusel, selle puudumisel lähtutakse Eestis kehtivatest normidest ja eeskirjadest.

Ventilatsiooni mõõdistamine on vajalik:

*tagamaks normeeritud õhuvahetus;

*säilitamaks minimaalne müratase;

*lähtumaks energiasäästlikkusest.

Juhul, kui ventilatsiooni mõõdistamine ei ole professionaalselt teostatud, ilmnevad näiteks järgmised tagajärjed:

*kehv enesetunne

*toidulõhnad eluruumides

*liigne õhukiirus

*temperatuuri erinevused

*niiskuskahjustused

*sisse ajavad ahjud, kaminad

jne

Similar Stands

Look more Expo Halls

RECOMMEND

Our client service is more than happy to answer Your questions!

To contact us choose one of the icons from above.