Minimum requirements: at least 6 characters long, letter, digit.

Not yet validInvalidToo shortToo commonWeakOkGoodExcellent

ConfirmMatchesDoes not match

At least 6 charactes, 1 letter and 1 digit, whitespace is not allowed.

  • Käit hõlmab nii elektri- kui ka mitteelektri töid
  • Lülitamised
  • Juhtimine
  • Seire
  • Hooldamine

Loe lähemalt!

Käit ja – hooldusest lähemalt

Elektripaigaldise käidu all mõistab sellekohane standard igasugust, sh töötoiminguid sisaldavat tegevust elektripaigaldise talitluses hoidmiseks. Käit hõlmab selliseid toiminguid nagu lülitamised, juhtimine, seire ja hooldamine ning nii elektri- kui ka mitteelektri tööd. Elektripaigaldise käidukorraldus on Eestis reglementeeritud Elektriohutusseadusega ja peab vastama EVS-EN 50110 standardile. Käit on igapäevane elektripaigaldise kontroll, käitlemine ja hooldus, mille korrapärasuse ja nõuded paneb paika käidukava. Eelkõige on elektripaigaldise käidu teenus mõeldud ettevõtetele ja organisatsioonidele, kellel ei ole otstarbekas palgata elektripersonali. Soodsam ja kindlam on käidukorraldus teenusena sisse osta ja anda sellega vastutus oma elektripaigaldise eest käidukorraldajale.

Hooldustoimingu eesmärk on hoida elektripaigaldis nõutavas seisukorras. Hooldustoimingute käigus kontrollitakse järgmist: jaotuskeskuste skeemide olemasolu ja vastavust tegelikkusele; kaitseaparatuuri ja muu elektriaparatuuri seisukorda ja vastavust nõuetele; kaablite tähistust ja vastavust tegelikkusele; kruvi- ja poltliidete seisukorda; kõigi vajalike kaitse- ja maandusjuhtide olemasolu ja seisundit; elektriohu siltide olemasolu ja seisukorda. Lisaks ka vigaste osade remont või asendamine, turvavalgustite ja süsteemide regulaarne testimine ning valgustite hooldus.

EXPO FEED

Our client service is more than happy to answer Your questions!

To contact us choose one of the icons from above or leave us a quick Facebook message using the button below.

Our client service is more than happy to answer Your questions!

To contact us choose one of the icons from above or leave us a quick Facebook message using the button below.

Our client service is more than happy to answer Your questions!

To contact us choose one of the icons from above or leave us a quick Facebook message using the button below.

Our client service is more than happy to answer Your questions!

To contact us choose one of the icons from above or leave us a quick Facebook message using the button below.